Dịch vụ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu


Dịch vụ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu

Dịch vụ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu tại Luật Ánh Ngọc nhấn mạnh vào quá trình hỗ trợ doanh nghiệp đối với thủ tục pháp lý liên quan đến kinh doanh xăng dầu.

Tại đây, thương nhân có thể tận hưởng sự thuận lợi và chuyên nghiệp trong việc xin cấp giấy xác nhận, giúp họ đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và duy trì hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

1. Giấy phép phân phối xăng dầu

Giấy phép phân phối xăng dầu hay còn gọi là Giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu là một tài liệu được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp này là Bộ Công Thương, để xác nhận rằng thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam để thực hiện hoạt động phân phối xăng dầu.

Đối với thương nhân phân phối xăng dầu, việc có Giấy xác nhận này chứng minh rằng họ đáp ứng các tiêu chí cần thiết và được phép tham gia vào hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định, đồng thời đảm bảo an toàn, công bằng và hiệu quả trong việc cung ứng nhiên liệu cho nền kinh tế và cộng đồng.

Giấy xác nhận đủ điều kiện thường có thời hạn hiệu lực và được cấp lại sau mỗi chu kỳ để đảm bảo tính liên tục và tuân thủ các quy định pháp luật.

2. Điều kiện để được cấp giấy phép phân phối xăng dầu

Để được cấp "Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu", các điều kiện sau đây phải được đáp ứng:

 • Doanh nghiệp cần được thành lập theo quy định của pháp luật và phải có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Phải có kho, bể dung tích ít nhất là hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu hoặc được thuê sử dụng từ năm (05) trở lên.
 • Cần sở hữu hoặc thuê sử dụng phương tiện vận tải xăng dầu từ năm (05) trở lên.
 • Phải có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu, hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm có đủ năng lực để kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố.
 • Cần có hệ thống phân phối xăng dầu trên ít nhất hai (02) tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. Hệ thống này bao gồm ít nhất năm (05) cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó có ít nhất ba (03) cửa hàng thuộc sở hữu doanh nghiệp, và tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc các đại lý hoặc thương nhân được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
 • Cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành (Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 95/2021/NĐ-CP).

3. Trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu

Để thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu, quy trình sau đây phải được tuân theo:

3.1. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện

Bộ Công Thương là cơ quan có thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho các thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện tại mục 1.

3.2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện là một phần quan trọng của thủ tục đăng ký phân phối xăng dầu và yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía thương nhân. Dưới đây là các thành phần chính của hồ sơ đề nghị:

 • Đơn đề nghị:
  • Thương nhân cần điền đơn đề nghị theo mẫu được quy định bởi Bộ Công Thương. Đơn này là tài liệu chính thức thể hiện ý định và thông tin cụ thể về hoạt động kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
  • Bản sao của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là một phần quan trọng, xác nhận về tính hợp pháp của doanh nghiệp đó trong lĩnh vực phân phối xăng dầu.
 • Chứng minh đào tạo nghiệp vụ:
  • Bản sao chứng minh về quá trình đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh là yếu tố quan trọng, chứng minh sự chuyên nghiệp và hiểu biết vững về ngành.
 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật:
  • Đối với một hệ thống phân phối xăng dầu, cơ sở vật chất kỹ thuật chơi một vai trò quan trọng. Bản kê này cần tuân thủ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, và đi kèm với các tài liệu chứng minh.
 • Danh sách hệ thống phân phối:
  • Thương nhân cần cung cấp danh sách chi tiết về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định tại Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP. Danh sách này phải được kèm theo các tài liệu chứng minh nhằm xác minh tính đầy đủ và đảm bảo chất lượng của hệ thống.

 

Hợp đồng mua bán xăng dầu

Bản sao hợp đồng mua bán xăng dầu giữa thương nhân đề nghị cấp giấy xác nhận

và thương nhân cung cấp xăng dầu

Ngoài ra, cần lưu ý đến các thay đổi và điều chỉnh được quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi Nghị định 95/2021/NĐ-CP. Những yếu tố trên sẽ đảm bảo rằng hồ sơ của thương nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và quy định, tăng cơ hội thành công trong quá trình xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

3.3. Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện

Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu được quy định cụ thể và bước rõ trong quy trình xử lý hồ sơ của thương nhân. Dưới đây là các bước cụ thể theo Khoản 3 Điều 14 Nghị định 83/2014/NĐ-CP:

 • Gửi hồ sơ:
  • Thương nhân cần gửi một bộ hồ sơ đầy đủ và đúng quy định về Bộ Công Thương. Hồ sơ cần bao gồm tất cả các tài liệu yêu cầu, như đơn đề nghị, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng minh đào tạo nghiệp vụ, bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, hợp đồng mua bán xăng dầu và danh sách hệ thống phân phối.
 • Yêu cầu bổ sung hồ sơ:
  • Trong trường hợp hồ sơ không đạt đến yêu cầu hoặc không đủ thông tin, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu thương nhân bổ sung thông tin cần thiết. Thương nhân sẽ có thời gian bảy ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ.
 • Xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận:
  • Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, Bộ Công Thương sẽ tiến hành xem xét, thẩm định hồ sơ theo các tiêu chí và quy định. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, Bộ Công Thương sẽ cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo mẫu quy định.

 

Từ chối cấp giấy

Trong trường hợp hồ sơ không đạt đủ điều kiện,

Bộ Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản và chi tiết lý do từ chối

4. Thời hạn của giấy phép là bao lâu

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu có hiệu lực trong khoảng thời gian là năm (05) năm, tính từ ngày cấp mới.

Trong trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu hết hiệu lực, thương nhân cần thực hiện các bước sau:

 • Lập hồ sơ theo đúng các yêu cầu tại mục 2.2.
 • Gửi hồ sơ về Bộ Công Thương trước ít nhất ba mươi (30) ngày làm việc, trước thời điểm Giấy xác nhận hết hiệu lực.

(Điểm d khoản 2, khoản 4 Điều 14 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 95/2021/NĐ-CP)

5. Có trường hợp nào thương nhân phân phối xăng dầu không cần xin phép

Mọi trường hợp phân phối xăng dầu đòi hỏi thương nhân phải đáp ứng các điều kiện và xin phép từ cơ quan quản lý có thẩm quyền, như Bộ Công Thương tại Việt Nam. Tuy nhiên, có một số trường hợp mà thương nhân không cần xin phép trực tiếp từ cơ quan quản lý, nhất là khi thương nhân chỉ mua xăng dầu để sử dụng trong doanh nghiệp của mình và không tham gia vào quá trình phân phối xăng dầu ra thị trường rộng lớn.

Ví dụ, một doanh nghiệp có hệ thống xe ô tô hoặc máy công trình có thể mua xăng dầu để sử dụng trong hoạt động sản xuất, không tham gia trực tiếp vào việc bán lẻ xăng dầu cho người tiêu dùng cuối cùng. Trong trường hợp này, thương nhân có thể được miễn phép phân phối xăng dầu theo các quy định của pháp luật.

6. Giải đáp một số thắc mắc

6.1. Không xin giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu thì có bị xử lý không?

Khi một cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, hậu quả của hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 14 của Nghị định 99/2020/NĐ-CP như sau:

 • Phạt Tiền:
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân bán lẻ xăng dầu tại cơ sở không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
 • Hình thức xử phạt bổ sung:
  • Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định về thiết kế cửa hàng và yêu cầu đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ của người quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh.

 

khắc phục hậu quả

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được

từ việc thực hiện hành vi vi phạm quy định.

Tóm lại, nếu cửa hàng bán lẻ xăng dầu không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện, thương nhân có thể phải đối mặt với các biện pháp xử lý và phạt tiền như đã quy định trong Nghị định, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn, thiết kế cửa hàng, và đào tạo nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

6.2. Có được cấp lại, bổ sung giấy phép không?

Thương nhân có thể được cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu khi mất giấy phép. Quy trình cấp lại bao gồm các bước sau:

 • Liên hệ Cơ quan: Thương nhân cần liên hệ với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, cụ thể là Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương.
 • Gửi hồ sơ: Thương nhân phải gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Hồ sơ bao gồm Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu quy định, cùng với bản gốc hoặc bản sao của Giấy xác nhận đủ điều kiện nếu có.
 • Xử lý hồ sơ: Bộ Công Thương sẽ xem xét, thẩm định hồ sơ trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Kết quả: Nếu hồ sơ đầy đủ và đáp ứng các điều kiện, Bộ Công Thương sẽ cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Trong trường hợp từ chối, Bộ Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Vì vậy, thương nhân có thể hoàn thành các thủ tục quy định để đảm bảo cấp lại, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu khi mất giấy phép.

7. Dịch vụ xin cấp giây phép phân phối xăng dầu tại Luật Ánh Ngọc

Dịch vụ cấp giấy phép phân phối xăng dầu tại Luật Ánh Ngọc là một trong những giải pháp chuyên nghiệp và đáng tin cậy nhất cho các doanh nghiệp và thương nhân trong ngành năng lượng. Với sự hiểu biết sâu sắc về các quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan, Luật Ánh Ngọc cam kết mang đến dịch vụ tư vấn và xử lý giấy tờ nhanh chóng, chính xác, đồng thời giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng pháp lý, tập trung hơn vào hoạt động kinh doanh chính.

Đối với những doanh nghiệp muốn tham gia thị trường phân phối xăng dầu, việc có được giấy phép là một điều quan trọng, quyết định tới sự hợp pháp và bền vững của hoạt động kinh doanh. Luật Ánh Ngọc không chỉ là đơn vị hỗ trợ trong việc xin cấp giấy phép mà còn là đối tác đồng hành, cung cấp kiến thức chuyên sâu về quy định pháp luật và quy trình liên quan.

Dịch vụ cấp giấy phép phân phối xăng dầu của Luật Ánh Ngọc bao gồm một loạt các giai đoạn quan trọng. Đầu tiên, đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý sẽ tiến hành đánh giá nhu cầu và yêu cầu cụ thể của khách hàng. Sau đó, họ sẽ hướng dẫn và chuẩn bị hồ sơ cần thiết, đảm bảo đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Luật Ánh Ngọc cũng đảm bảo trong việc đàm phán và giao tiếp với cơ quan quản lý, giúp khách hàng xử lý mọi vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình xin cấp giấy phép. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức, tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.

Không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ pháp lý, Luật Ánh Ngọc còn là nguồn tư vấn chuyên sâu về môi trường kinh doanh xăng dầu. Đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm của chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin mới nhất và những chiến lược hiệu quả để giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội và đối mặt với thách thức trong ngành công nghiệp năng lượng.

Với cam kết chất lượng và sự chuyên nghiệp, Dịch vụ cấp giấy phép phân phối xăng dầu tại Luật Ánh Ngọc không chỉ là một đối tác tư vấn pháp lý mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác