Thủ tục cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke


Thủ tục cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke
Kinh doanh karaoke là một lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giải trí cho tỉ xuất lợi nhuận cao. Nếu biết cách đầu tư thì kinh doanh karaoke sẽ rất hiệu quả, dễ dàng thu hồi vốn, quy trình hoạt động đơn giản, dễ điều hành... Tuy nhiên nếu bạn làm mất, làm cháy giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke có được cấp lại không? Cùng Luật Ánh Ngọc tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

1. Các trường hợp được cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke

Đơn xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke là một mẫu hành chính được nộp cho cơ quan chính phủ phù hợp bởi một cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị kinh doanh đủ điều kiện tham gia hoạt động kinh doanh karaoke.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh karaoke phải có nội dung và hình thức theo quy định tại Nghị định 54/2019/ND-CP quy định về kinh doanh karaoke, vũ trường.

Căn cứ Điều 13 Nghị định 54/2019/ND-CP (có hiệu lực từ ngày 1/9/2019) quy định cấp bản sao từ bản chính Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, cụ thể:

1. Người kinh doanh karaoke phải làm thủ tục cấp lại giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke đã được cấp bản sao giấy phép từ sổ gốc nếu thuộc một trong các mục sau đây trong thời hạn hiệu lực của giấy phép:

   • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh Karaoke bị rách.
   • Nếu mất giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke.
   • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh Karaoke bị đốt

2. Việc cấp bản sao từ sổ gốc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2015/ND-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc và chứng thực bản sao bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực các hợp đồng, giao dịch.

Vì vậy, theo quy định của pháp luật, kể từ ngày 01/9/2019, nếu giấy phép kinh doanh karaoke của bạn bị mất hoặc hư hỏng, sẽ không làm thủ tục cấp lại mà chỉ cấp bản sao y bản chính theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke

 

kinh doanh karaoke
Cấp lại giấy phép

 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm như sau:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke

– Văn bản đồng ý của các hộ dân lân cận, liền.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính và Kế hoạch cấp (bản sao có công chứng; nếu bản sao không có công chứng, tổ chức, cá nhân có thể mang bản chính để đối chiếu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3. Trình tự, thủ tục xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke

 • Tổ chức, cá nhân liên hệ Phòng Thông tin - Văn hóa cấp huyện hoặc Cổng thông tin điện tử cấp huyện để biết cách lập hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke.
 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh karaoke tại Phòng Thông tin văn hóa địa phương. Vui lòng nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì chuyên gia tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp lại hồ sơ theo quy định.
 • Phòng Văn hóa - Thông tin sẽ phối hợp với Đội liên ngành của huyện tiến hành kiểm tra thực tế và xây dựng quy trình đánh giá kiểm tra khi xin cấp lại giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke.
 • Căn cứ vào báo cáo đánh giá thanh tra của Đoàn thanh tra trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp lại giấy phép kinh doanh karaoke. Trường hợp từ chối nộp lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đổi lấy giấy phép kinh doanh karaoke thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.

4. Thẩm quyền cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke

Không có quy định cụ thể nào quy định về thẩm quyền cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke.

 • Theo Điều 9 Nghị định 54/2019/ND-CP về hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường (có hiệu lực từ ngày 1/9/2019), giấy phép hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường phải được cấp, điều chỉnh và thu hồi dịch vụ karaoke, vũ trường bởi cơ quan sau:

  • Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan cấp giấy phép kinh doanh) có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, hủy bỏ giấy phép kinh doanh, dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường (sau đây gọi là giấy phép đủ điều kiện kinh doanh).
  • Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh thực hiện phân cấp, ủy quyền việc cấp, điều chỉnh, hủy bỏ giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke cho cơ quan hành chính quốc gia cấp huyện có thẩm quyền về văn hóa theo quy định những quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

  Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền lại cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

5. Một số câu hỏi liên quan

5.1. Kinh doanh karaoke mà không thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke  có bị xử phạt không?

Câu trả lời là có. Căn cứ vào Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh karaoke mà không có giấy phép hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi hoạt động.

5.2. Lệ phí thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke ở Hà Nội là bao nhiêu?

Mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke như sau:

 • Từ 01 đến 03 phòng: 4 triệu  đồng/giấy.
 •  Từ 04 đến 05 phòng: 6 triệu đồng/giấy.
 • Từ 06 phòng trở lên: 12 triệu  đồng/giấy.
 • Mức thu phí thẩm định điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với trường hợp tăng thêm phòng là 2 triệu đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 12 triệu đồng/giấy phép/lần thẩm định.

5.3.Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke?

Công an huyện, quận, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ. Đánh giá và cấp Giấy chứng nhận phù hợp đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý thiết bị (PC64).

Vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đủ điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ karaoke.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác