Cổ phần trong công ty cổ phần, phân biệt cổ phần với cổ phiếu?


Cổ phần trong công ty cổ phần, phân biệt cổ phần với cổ phiếu?
Công ty Luật Ánh Ngọc chuyên cung cấp các kiến thức pháp lý giúp Quý khách hàng được thông tin chính xác nhất. Bài viết dưới đây sẽ phân tích các quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành về các nội dung liên quan tới cổ phần và cổ phiếu công ty.

Trong thời đại nền kinh tế thị trường hiện nay, việc đầu tư vào cổ phần trong một công ty cổ phần trở thành một xu hướng phổ biến và hấp dẫn. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư tham gia vào sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp, đồng thời kiếm được lợi nhuận từ việc sở hữu cổ phần. Trên nền tảng này, trong bài viết này, Luật Ánh Ngọc xin được cung cấp những thông tin, lợi ích và yếu tố quan trọng khi tham gia đầu tư vào cổ phần trong một công ty cổ phần.

1. Cổ phần trong công ty cổ phần

1.1. Cổ phần là gì?

 

Cổ phần trong công ty cổ phần là gì?
Cổ phần trong công ty cổ phần là gì?

 

- Theo quy định của pháp luật, cổ phần được hiểu là phần vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.

- Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

1.2. Các loại cổ phần

Có 02 loại cổ phần trong công ty cổ phần, bao gồm:

  • Cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.
  • Cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi bao gồm: Cổ phần ưu đãi cổ tức; Cổ phần ưu đãi hoàn lại; Cổ phần ưu đãi biểu quyết; Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

Chủ sở hữu các loại cổ phần khác nhau sẽ có quyền và nghĩa vụ khác nhau trong công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

1.3. So sánh các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Tình huống pháp lý: Anh Nguyễn Văn X là nhà đầu tư kinh doanh, hiện anh muốn mua cổ phần để tham gia vào hoạt động quản lý và nhận lợi nhuận từ cổ phần của công ty cổ phần ABC. Anh A muốn hỏi Luật sư rằng nên mua loại cổ phần nào để đảm bảo quyền quản lý và quyết định các vấn đề của công ty trên. Rủi ro khi sở hữu loại cổ phần đó như thế nào?

Luật Ánh Ngọc xin cung cấp các thông tin cần thiết về các loại cổ phần trong cổ phần ở phần nội dung dưới đây. Nếu Quý khách hàng có vấn đề gì thắc mắc trong quá trình tham khảo, xin vui lòng liên hệ tới Luật Ánh Ngọc chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn với những giải pháp tối ưu nhất!

 

So sánh các loại cổ phần trong công ty cổ phần
So sánh các loại cổ phần trong công ty cổ phần

 

Nội dung sánh:

* Giống:

- Đều là cổ phần trong công ty cổ phần, là phần vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.

- Cổ phần thường được sử dụng để xác định sự sở hữu trong công ty và phân chia quyền lợi kinh tế. 

- Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

* Khác:

Tiêu chí Cổ phần phổ thông Cổ phần ưu đãi cổ tức Cổ phần ưu đãi hoàn lại Cổ phần ưu đãi biểu quyết
Cơ sở pháp lý Điều 114, 115 Luật doanh nghiệp 2020 Điều 117 Luật doanh nghiệp 2020 Điều 118 Luật doanh nghiệp 2020 Điều 116 Luật doanh nghiệp 2020
Khái niệm Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có của doanh nghiệp, được phân chia dựa trên vốn điều lệ của công ty. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều lệ công ty.

Người sở hữu không có quyền biểu quyết trong doanh nghiệp, trừ một số trường hợp Luật doanh nghiệp có quy định khác tại Khoản 5 Điều 114 và Khoản 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là một loại cổ phần phổ thông, tuy nhiên người sở hữu phần cổ phần này sẽ có nhiều phiếu biểu quyết hơn so với những cổ phần phổ thông thông thường khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.
Chuyển đổi Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.  Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Quyền biểu quyết

Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định.

Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Không có quyền biểu quyết trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Không có quyền biểu quyết, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 114 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ưu điểm

- Chia sẻ lợi nhuận và gia tăng giá trị công ty.

- Quyền biểu quyết trong quyết định của công ty.

- Ưu tiên nhận cổ tức.

- Ổn định thu nhập.

- Ưu tiên trong trường hợp phá sản: Trong trường hợp công ty phá sản và phân phối tài sản, cổ đông ưu đãi cổ tức cũng được ưu tiên trả lại vốn và tài sản trước khi các cổ đông thông thường nhận được phân chia.

- Độ tin cậy và ổn định, đảm bảo cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có khả năng thu hồi lại vốn đầu tư của mình theo thỏa thuận.

- Dòng tiền cố định: Cổ đông ưu đãi hoàn lại thường nhận được một lượng cổ tức cố định hoặc tỷ lệ cố định, tạo ra một dòng tiền đáng tin cậy và ổn định trong khoản thời gian được xác định. 

- Bảo vệ vốn đầu tư.

- Được thực hiện một số quyền biểu quyết đặc biệt.

- Ưu tiên trong trường hợp phá sản.

Nhược điểm

Không có đặc quyền ưu tiên về cổ tức và hoàn vốn.

Rủi ro cao hơn do không được ưu tiên trong trường hợp công ty phá sản.

Thường không có quyền biểu quyết hay quyền biểu quyết bị giới hạn.

- Khó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

- Quyền biểu quyết bị hạn chế.

- Rủi ro tỷ lệ cổ tức giảm. Tỷ lệ cổ tức có thể giảm đi khi công ty quyết định mua lại cổ phần này -> giảm thu nhập cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại.

- Hạn chế tăng giá: Cổ phần ưu đãi hoàn lại thường có giới hạn trong việc tăng giá so với cổ phần thông thường. Do tính chất đảm bảo trả lại vốn, giá trị của cổ phần ưu đãi hoàn lại thường không tăng lên cao trong quá trình phát triển thành công của công ty

- Giới hạn quyền biểu quyết. Cổ đông ưu đãi biểu quyết không có quyền biểu quyết toàn diện như cổ đông thông thường.

- Rủi ro rớt giá. có xu hướng ít tăng giá trong thời gian công ty phát triển thành công. Nếu công ty không thành công, cổ phần ưu đãi biểu quyết cũng có khả năng giảm giá hoặc trở nên vô giá.

- Khó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Do tính chất đặc biệt của cổ phần ưu đãi biểu quyết, các nhà đầu tư có thể lo ngại về việc mất điểm kiểm soát và lợi ích tương đối thấp so với cổ phần thông thường.

Ví dụ        

 

2. Phân biệt cổ phần với cổ phiếu

 

Phân biệt cổ phần và cổ phiếu?
Phân biệt cổ phần và cổ phiếu?

2.1. Cổ phiếu là gì? 

Cổ phiếu được hiểu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải chứa đựng các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật, bao gồm:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  • Số lượng cổ phần và loại cổ phần; Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
  • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; hoặc Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
  • Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;
  • Nội dung khác theo quy định tại các điều 116, 117 và 118 của Luật này đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

(Theo Điều 121 Luật doanh nghiệp 2020).

Tại sao cần phân biệt cổ phần và cổ phiếu?

Cổ phần và cổ phiếu là 02 khái niệm pháp lý khác nhau. Phân biệt giữa cổ phần và cổ phiếu có vai trò rất quan trọng, là điều kiện cần thiết để hiểu rõ về cấu trúc tài chính và quản lý công ty, đồng thời xác định quyền lợi và rủi ro liên quan đến đầu tư vào công ty.

2.2. Phân biệt cổ phần với cổ phiếu trong công ty cổ phần

Tiêu chí phân biệt Cổ phần Cổ phiếu 
Khái niệm Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.
Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2020

- Luật doanh nghiệp 2020

- Luật Chứng khoán 2019

Mục đích và chức năng khác nhau

Cổ phần thường được sử dụng để xác định sự sở hữu trong công ty và phân chia quyền lợi kinh tế. 

Cổ phiếu thể hiện tính đại diện cho một phần tài sản của công ty và thường được giao dịch trên thị trường chứng khoán.

 

Phân loại

Được chia thành 02 loại: 

+ Cổ phần phổ thông.

+ Cổ phần ưu đãi (ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại, ưu đãi biểu quyết).

Không có sự phân loại

Quyền sở hữu và quyền kiểm soát 

- Cổ phần đại diện cho quyền sở hữu trong công ty.

- Người nắm giữ cổ phần có thể có quyền tham gia vào quyết định quan trọng của công ty, bao gồm quyết định chi tiêu, bầu cử ban điều hành và phân chia lợi nhuận

Cổ phiếu đại diện cho sự sở hữu của cổ đông và thường không mang lại quyền kiểm soát trực tiếp trong công ty.

Quyền lợi và rủi ro của chủ sở hữu

 

Cổ phần thường mang lại quyền lợi kinh tế cho cổ đông, bao gồm quyền nhận cổ tức, quyền ưu tiên trong trả lại vốn khi công ty giải thể hoặc bị mua lại...

Tùy từng loại cổ phiếu mà cổ đông sở hữu sẽ có các quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Cổ phiếu có thể tăng giá trị qua thời gian hoặc giảm giá trị, cổ đông sở hữu cổ phiếu có thể kiếm lợi nhuận từ việc mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Trường hợp trong nội dung tư vấn trên có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc các thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến Quý khách hàng chưa hiểu hết toàn bộ vấn đề hay có sự vướng ngại, thắc mắc gì thêm, Luật Ánh Ngọc rất mong nhận được ý kiến phản hồi từ Quý khách hàng.

Trong quá trình tham khảo bài viết hay quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến pháp lý doanh nghiệp mà khách hàng gặp khó khăn,  Quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi tới công ty Luật Ánh Ngọc thông qua các phương tiện sau đây để được hỗ trợ chi tiết nhất.

Luật Ánh Ngọc - chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý hàng đầu, đảm bảo nhanh - tận tình - chính xác nhất!

 

 

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác