Hướng dẫn soạn đơn trình báo/tố cáo mới nhất


Hướng dẫn soạn đơn trình báo/tố cáo mới nhất
Trong cuộc sống hằng ngày, có rất nhiều vụ việc cần đến sự trình báo hay tố cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm kịp thời ngăn chặn, bảo vệ quyền lợi ích của cá nhân, tổ chức, xã hội và Nhà nước. Với bài viết dưới đây, Luật Ánh Ngọc sẽ hướng dẫn bạn cách soạn đơn trình báo/tố cáo.

1. Đơn trình báo

1.1. Thế nào là đơn trình báo

Đơn trình báo được hiểu là văn được cá nhân, tổ chức sử dụng khi muốn báo với cơ quan công an về một sự việc nào đó đã được diễn ra. Mục đích chính của việc trình báo chính là cá nhân, tổ chức có dấu hiệu bị xâm phạm sẽ đưa ra yêu cầu để cơ quan công an tiến hành điều tra, xác minh và giải quyết vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ví dụ như: Đơn trình báo về việc bị đánh, bị mất tài sản, hoặc bị đe dọa tính mạng,…

Việc trình báo có thể thực hiện bằng đơn hoặc công dân có thể trực tiếp đến cơ quan công an gần nhất để trình báo về sự việc đã diễn ra. Cơ quan công an sẽ can thiệp xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu việc trình báo được thực hiện bằng đơn thì đơn phải có các thông tin chủ yếu như sau:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn;
  • Họ tên, địa chỉ của người làm đơn, cách thức liên hệ với người làm đơn;
  • Đối tượng trình báo: trình bày rõ sự việc đã diễn ra xâm phạm đến lợi ích của người làm đơn hoặc của người khác như thế nào (xâm phạm về sức khỏe, tính mạng, tinh thần,…);
  • Nội dung yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
  • Các chứng cứ, tài liệu kèm theo (nếu có);
  • Lời cam đoan của người làm đơn;
  • Người làm đơn phải ký tên hoặc điểm chỉ vào cuối đơn.

1.2. Hướng dẫn cách soạn đơn trình báo

1.2.1. Mẫu đơn trình báo

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         ĐƠN TRÌNH BÁO 

(V/v1……………………………………………………………………………..)

Kính gửi: Công An2……………………………………………………………….................................

Tôi tên là3: ……………………………………………………………………….......................................

Sinh ngày……tháng…..năm……tại…………………………………………..................................

CCCD4:………………………….. Ngày cấp:…………… Tại:………………....................................

Địa chỉ thường trú5:……………………………………………………………...................................

Địa chỉ liên hệ6: ……………………………………………………………….......................................

Tôi làm đơn này xin trình báo với quý cơ quan vụ việc như sau7:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………...………………………………………………………………………………………………

Tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có)8:

.......................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do vậy, tôi làm đơn này để trình báo cho Quý cơ quan biết về việc trên, kính mong Quý cơ quan xem xét và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó là có những biện pháp xử phạt cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có).

Tôi xin cam đoan những sự kiện và tình tiết nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rất mong được sự giúp đỡ của Quý cơ quan.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                         ………, ngày…..tháng…..năm……….9

                                                                                                                                                            Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)10                     

 

1.2.2. Hướng dẫn ghi nội dung

(1) Ghi sơ lược về nội dung cần trình báo (Ví dụ: Trình báo về việc mất tài sản/về việc bị đe dọa đến tính mạng).

(2) Ghi tên cơ quan Công an quận/huyện/xã/ phường nơi xảy ra sự việc/hành vi vi phạm pháp luật.

(3) Ghi rõ họ và tên của người làm đơn.

(4) Ghi số CCCD/CMND, trường hợp không có CCCD/CMND thì ghi thông tin theo Giấy tờ tùy thân.

(5) Ghi địa chỉ thường trú theo địa chỉ trong Căn cước công dân/CMND, nếu không có CCCD/CMND thì ghi thông tin theo Giấy tờ tùy thân.

(6) Ghi địa chỉ liên hệ là địa chỉ thường trú hoặc một địa chỉ cụ thể khác (nếu người trình báo đang sinh sống ở một nơi khác) để cơ quan công an có thể liên hệ khi cần thiết (gửi thư mời, gửi văn bản, giấy tờ,…).

(7) Trình bày rõ ràng thông tin của đối tượng mà mình muốn trình báo ví dụ như họ tên, địa chỉ (nếu có/nếu biết). Ghi rõ ràng mọi diễn biến của vụ việc, miêu tả chi tiết hành vi vi phạm và ghi rõ các mốc thời gian liên quan.

Ví dụ: Trình báo mất tài sản: ghi rõ tài sản bị mất là gì, thời gian bị mất (nếu xác định được), những tình tiết khác cho rằng có liên quan đến vụ việc…

(8) Chuẩn bị những chứng cứ kèm theo mà người trình báo có được như hình ảnh, video, file ghi âm, văn bản, giấy tờ,…để chứng minh cho việc trình báo là có căn cứ.

(9) Về địa danh và ngày làm đơn: Ghi rõ nơi làm đơn trình báo và ghi rõ ngày thàng năm làm đơn trình báo.

(10) Về phần ký tên và điểm chỉ: Nếu người trình báo là cá nhân thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người trình báo đó; nếu là cơ quan, tổ chức trình báo thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức trình báo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó, trường hợp doanh nghiệp trình báo thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Đơn tố cáo

2.1. Thế nào là đơn tố cáo

Đơn tố cáo là văn bản mà người tố cáo trình bày với cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo về nội dung tố cáo. Trung thực về nội dung tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.

Nội dung của đơn tố cáo:

  • Ngày, tháng, năm tố cáo;
  • Họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo;
  • Hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan, đơn tố cáo không có ký tên điểm chỉ của người tố cáo.

2.2. Hướng dẫn cách soạn đơn tố cáo

2.2.1. Mẫu đơn tố cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi (1): ……………………………………………………………………………..

Họ và tên tôi (2): …………………………..........…….…… Sinh ngày (3):………………….........…..

Chứng minh nhân dân số (4): ………………………Ngày cấp (5): ….…..........................……. Nơi cấp (6): ……….........................………………

Hộ khẩu thường trú (7): ………………………………………………………………….................................................

Chỗ ở hiện tại (8):…………………………………………………………………………....................................................

Số điện thoại liên hệ (9): ……………………………………………….......................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh (10): ………………………………………………...Sinh ngày (11):……………………..

Chứng minh nhân dân số (12): ………………………….................Ngày cấp (13):………………………………………Nơi cấp (14): ……………………………

Hộ khẩu thường trú (15): …………………………………………………………………...............................................

Chỗ ở hiện tại (16): ………………………………………………………………………….................................................

Vì anh (10) ………......................……….. đã có hành vi (17)………....................................................................

Sự việc cụ thể như sau: (18)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của anh …………................…… (10) có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên. Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

….., ngày ... tháng... năm…        

   Người tố cáo              

(Ký và ghi rõ họ tên)          

 

1.2.2. Hướng dẫn ghi nội dung

(1) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo;

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Thông tin cá nhân của người làm đơn tố cáo;

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Thông tin cá nhân của người bị tố cáo

(17) Tên của hành vi (Ví dụ: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…)

(18) Nội dung cụ thể sự việc, hành vi vi phạm; xâm phạm quyền và lợi ích gì; căn cứ pháp lý xác định hành vi; chứng minh thiệt hại xảy ra: giá trị tài sản bị xâm hại...

Có thể gửi kèm những bằng chứng xác thực để chứng minh hành vi vi phạm và thiệt hại gây ra để tăng sức thuyết phục của Đơn tố cáo.

Người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ vào cuối đơn.

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác