Quy định chung về môi giới bảo hiểm gốc, môi giới tái bảo hiểm


Quy định chung về môi giới bảo hiểm gốc, môi giới tái bảo hiểm
Môi giới bảo hiểm gốc chuyên tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng, môi giới tái bảo hiểm tập trung vào việc kết nối các công ty bảo hiểm với các đối tác tái bảo hiểm. Bài viết này sẽ giới thiệu về chủ đề này.

1. Tìm hiểu về môi giới bảo hiểm gốc

Quy định pháp luật về môi giới bảo hiểm gốc: 

1.1. Môi giới bảo hiểm gốc là gì?

Môi giới bảo hiểm gốc được hiểu như sau: 

 

Môi giới bảo hiểm gốc
Môi giới bảo hiểm gốc

1.2. Lợi ích của môi giới bảo hiểm gốc là gì?

Lợi ích của môi giới bảo hiểm gốc được thể hiện qua những tiêu chí sau: 

 

Lợi ích của môi giới bảo hiểm gốc
Lợi ích của môi giới bảo hiểm gốc

2. Tìm hiểu về môi giới tái bảo hiểm

Quy định pháp luật về môi giới tái bảo hiểm

Xem thêm bài viết: Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm

2.1. Môi giới tái bảo hiểm là gì?

Môi giới tái bảo hiểm được hiểu như sau:

 

Môi giới tái bảo hiểm là gì?
Môi giới tái bảo hiểm

2.2. Lợi ích của môi giới tái bảo hiểm gốc là gì?

Lợi ích của môi giới tái bảo hiểm được thể hiện qua những tiêu chí sau: 

 

Lợi ích của môi giới tái bảo hiểm gốc là gì?
Lợi ích của môi giới tái bảo hiểm gốc 

Xem thêm bài viết: Mua bảo hiểm có phải lừa đảo? Những điều bạn cần biết về bảo hiểm

3. Chi phí hoạt động môi giới bảo hiểm

Chi phí để có thể hoạt động môi giới bảo hiểm trong thị trường hiện nay là: 

 

Chi phí hoạt động môi giới bảo hiểm
Chi phí hoạt động môi giới bảo hiểm

4. Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Theo Điều 82 Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao gồm: 

  • Hoa hồng từ hoạt động môi giới bảo hiểm gốc và tái bảo hiểm;
  • Phí dịch vụ từ cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;
  • Phí dịch vụ từ hoạt động khác liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm;
  • Doanh thu hoạt động tài chính, và thu nhập hoạt động khác.

Nguyên tắc xác định doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là hạch toán hoa hồng môi giới bảo hiểm khi hạch toán doanh thu phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

Các khoản chi như giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm được hạch toán ngay khi phát sinh, có bằng chứng chấp thuận của các bên, không phân biệt đã chi tiền hay chưa chi tiền.

Phí dịch vụ và phí dịch vụ từ hoạt động khác liên quan đến hợp đồng bảo hiểm được hạch toán vào doanh thu khi hoàn thành cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu tiền hay chưa. Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập hoạt động khác tuân theo quy định chung về kế toán doanh nghiệp.

Xem thêm bài viết: Thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ - điều kiện và thủ tục thành lập

Trên đây là những thông tin xoay quanh đề tài môi giới bảo hiểm gốc, môi giới tái bảo hiểm. Để có thể được hỗ trợ cũng như tìm hiểu thông tin, quy định của pháp luật về môi giới bảo hiểm gốc, môi giới tái bảo hiểm, Quý khách có thể liên hệ Luật Ánh Ngọc để được tư vấn bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác