Quy định pháp luật về đề án thăm dò khoáng sản chi tiết nhất


Quy định pháp luật về đề án thăm dò khoáng sản chi tiết nhất

Quy định pháp luật về đề án thăm dò khoáng sản tập trung vào việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ thông tin về vị trí, diện tích, và tài liệu pháp lý của khu vực thăm dò. Nó yêu cầu mô tả chi tiết về phương pháp, công trình, và mẫu vật cần phân tích, đồng thời đánh giá tác động của hoạt động thăm dò đến môi trường và an toàn lao động. Đề xuất về trữ lượng khoáng sản và dự toán kinh phí cũng phải được xem xét và thẩm định chính xác nhằm đảm bảo sự hiệu quả và bền vững của dự án.

1. Thăm dò khoáng sản là gì?

Luật khoáng sản 2010 xác định khoáng sản là các dạng khoáng vật, khoáng chất có giá trị tự nhiên có thể tìm thấy trong đất, trên bề mặt hay cả trong bãi thải mỏ. Thăm dò khoáng sản là việc tìm hiểu và đánh giá các tài nguyên khoáng sản. Để thực hiện hoạt động này, cá nhân hoặc tổ chức cần có sự chấp thuận từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và phải tuân thủ các quy định của luật.

 

Thăm dò khoáng sản là gì?
Thăm dò khoáng sản là gì?

2. Đề án thăm dò khoáng sản gồm những gì?

Nội dung của "Đề án thăm dò khoáng sản" theo Luật khoáng sản gồm:

 • Phương pháp thăm dò phù hợp;
 • Khối lượng thăm dò và mẫu vật cần lấy;
 • Bảo vệ môi trường và an toàn lao động;
 • Phương pháp tính trữ lượng;
 • Giải pháp tổ chức và tiến độ thực hiện;
 • Dự toán chi phí;
 • Thời gian thực hiện và trình phê duyệt.

Việc lập đề án căn cứ vào thông tin địa chất và khảo sát trước đó. Đề án gồm bản thuyết minh và bản vẽ kỹ thuật. Trước khi thực hiện, đề án cần được thẩm định theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem thêm bài viết: Trường hơp chấm dứt Giấy phép thăm dò khoáng sản? Có cấp lại không?

 

Đề án thăm dò khoáng sản gồm những gì?
Đề án thăm dò khoáng sản gồm những gì?

3. Nội dung thẩm định đề án thăm dò khoáng sản

Nội dung thẩm định đề án thăm dò khoáng sản, theo quy định của Thông tư 45/2016/TT-BTNMT, đảm bảo rằng mọi khía cạnh quan trọng của dự án được xem xét một cách kỹ lưỡng. Các điểm chính cần được xem xét và thẩm định bao gồm:

 • Vị trí và diện tích: Xác định chính xác vị trí và diện tích khu vực thăm dò;
 • Tài liệu và pháp lý: Đảm bảo rằng có đủ tài liệu và thông tin pháp lý để hỗ trợ việc chọn lựa khu vực và khoáng sản cần thăm dò;
 • Phương pháp và công trình: Mô tả chi tiết về các phương pháp thăm dò, mạng lưới công trình, cũng như các loại mẫu và cách tiến hành phân tích;
 • Tác động và bảo vệ: Đánh giá tác động của hoạt động thăm dò lên môi trường và an toàn lao động, đồng thời đề xuất các biện pháp bảo vệ khoáng sản và môi trường;
 • Chỉ tiêu trữ lượng: Xác định dự kiến trữ lượng khoáng sản và khả năng khai thác của chúng;
 • Tổ chức và thời gian: Đánh giá tính hợp lý và khả thi của kế hoạch thi công, thời gian và tiến độ dự kiến;
 • Dự toán kinh phí: Đảm bảo rằng dự toán kinh phí cho mọi hạng mục thăm dò là chính xác và phản ánh đầy đủ nhu cầu.

Quy trình thẩm định này đặt ra để đảm bảo rằng mọi đề xuất thăm dò khoáng sản được thực hiện một cách bền vững, an toàn và hiệu quả.

Xem thêm bài viết: Xử phạt khai thác khoáng sản trái phép theo quy định pháp luật

4. Trình tự thẩm định đề án thăm dò khoáng sản

4.1. Đề án thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trình tự thẩm định đề án thăm dò khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy định tại Nghị định 158/2016/NĐ-CP bao gồm các bước sau:

 • Gửi đề án và lấy ý kiến chuyên gia: Trong vòng 35 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận đề án sẽ gửi cho chuyên gia đánh giá và thu thập ý kiến;
 • Tổng hợp ý kiến và trình Hội đồng: Sau khi nhận ý kiến từ các chuyên gia, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổng hợp và gửi cho Chủ tịch Hội đồng thẩm định;
 • Triệu tập Hội đồng thẩm định: Trong vòng 10 ngày từ khi nhận hồ sơ, Chủ tịch Hội đồng triệu tập phiên họp để thẩm định;
 • Hoàn thiện biên bản họp: Trong 5 ngày sau khi họp, cơ quan tiếp nhận cần hoàn thiện và công bố biên bản họp Hội đồng thẩm định. Nếu cần bổ sung hoặc chỉnh sửa, cơ quan sẽ thông báo và gửi kèm biên bản họp;
 • Thời gian bổ sung/hoàn thiện đề án: Thời gian cung cấp thông tin bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án không được tính vào thời gian thẩm định chính.

Quy trình này đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong việc thẩm định đề án thăm dò khoáng sản, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều có cơ hội đóng góp ý kiến.

4.2. Đề án thuộc thẩm quyền của UBND

Trình tự thẩm định đề án thăm dò khoáng sản tại cấp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Nghị định 158/2016/NĐ-CP bao gồm các bước sau:

 • Thu thập ý kiến chuyên gia: Trong vòng 40 ngày từ khi nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận đề án gửi cho chuyên gia đánh giá và lấy ý kiến. Thời gian trả lời của chuyên gia không quá 10 ngày;
 • Thẩm định bởi Hội đồng kỹ thuật (nếu cần): Đối với đề án có nội dung phức tạp, cơ quan tiếp nhận có thể trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng kỹ thuật để thẩm định. Thời gian này cũng được tính vào quá trình thẩm định;
 • Tổng hợp và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Trong 5 ngày sau khi nhận ý kiến, cơ quan tiếp nhận tổng hợp và gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Trong 10 ngày từ khi nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp phép hoặc thành lập Hội đồng thẩm định nếu cần;
 • Thông báo nếu cần bổ sung/hoàn thiện: Nếu đề án cần chỉnh sửa theo ý kiến từ Ủy ban hoặc Hội đồng thẩm định, cơ quan tiếp nhận sẽ thông báo và gửi yêu cầu cụ thể;
 • Thời gian bổ sung/hoàn thiện đề án: Thời gian cung cấp thông tin bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án không được tính vào thời gian thẩm định chính.

Quy trình này giúp đảm bảo rằng đề án thăm dò khoáng sản được thẩm định một cách kỹ lưỡng và chính xác trước khi được cấp phép.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác