Quy định về các loại thuế đối với Hộ kinh doanh


Quy định về các loại thuế đối với Hộ kinh doanh
Quy định về thuế đối với hộ kinh doanh bao gồm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Mức thuế phụ thuộc vào doanh thu hàng năm, và có các bậc lệ phí khác nhau. Hộ kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài trong một số trường hợp nhất định, như mới thành lập hoặc trong năm đầu tiên hoạt động. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình quản lý thuế cho các hộ kinh doanh.

1. Các loại thuế đối với hộ kinh doanh theo quy định pháp luật

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các loại  "thuế đối với hộ kinh doanh" bao gồm:

 

Các loại thuế phải nộp
Các loại thuế phải nộp

Ngoài ra, hộ kinh doanh còn phải nộp lệ phí môn bài.

 

Các đối tượng phải nộp lệ phí môn bài
Các đối tượng phải nộp lệ phí môn bài

Điều đáng chú ý, theo khoản 8 Điều 3 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP, hộ kinh doanh cá thể có quyền được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này áp dụng cho tổ chức mới thành lập, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu tiên tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, các chi nhánh, văn phòng đại diện, và địa điểm kinh doanh của tổ chức, cũng như các chi nhánh của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân cũng được miễn lệ phí môn bài. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trong giai đoạn đầu của hoạt động kinh doanh.

2. Khi nào hộ kinh doanh phải nộp thuế?

Hộ kinh doanh cá thể cần chú ý khai thuế chính xác, trung thực, và đầy đủ, đồng thời nộp hồ sơ thuế đúng hạn. Chủ thể kinh doanh này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

Theo quy định của pháp luật, nếu doanh thu của hộ kinh doanh trong một năm nhỏ hơn 100 triệu thì không cần phải nộp thuế. Ngược lại, nếu doanh thu lớn hơn 100 triệu thì phải nộp thuế.

 

Khi nào hộ kinh doanh phải nộp thuế
Khi nào hộ kinh doanh phải nộp thuế

3. Cách tính lệ phí môn bài

Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020 thì mức thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể được tính dựa theo doanh thu bình quân hàng năm. Cụ thể như sau:

 

Thuế môn bài phải nộp
Thuế môn bài phải nộp

Xem thêm bài viết: 10 lí do nên thành lập Hộ kinh doanh

4. Cách tính thuế TNCN và thuế GTGT của hộ kinh doanh

 

Cách tính thuế TNCN và thuế GTGT
Cách tính thuế TNCN và thuế GTGT

Trong đó: Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Khi quyết định thành lập hộ kinh doanh, các chủ hộ cần lưu ý đến các loại thuế nêu trên để đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước, chỉ khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này thì hộ kinh doanh mới được thành lập một cách nhanh chóng.

 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác