Những dấu hiệu nhận biết về tội bán hóa đơn đỏ


Những dấu hiệu nhận biết về tội bán hóa đơn đỏ
Hóa đơn đỏ là một trong những chứng từ quan trọng và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp kinh doanh. Nhưng ngày nay, tình trạng mua bán, phát hành và in hóa đơn gtgt giả, bất hợp pháp ngày càng gia tăng. Vậy những dấu hiệu nhận biết về tội bán hóa đơn đỏ là gì. Hãy cùng Luật Ánh Ngọc tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé.

1. Mua bán hóa đơn đỏ là gì? Mua bán hóa đơn đỏ trái phép bao gồm những hành vi nào?

 

mua bán hóa đơn đỏ
Mua bán hóa đơn đỏ

Hóa đơn đỏ hay còn được gọi là hóa đơn VAT là chứng từ ghi nhận tình trạng thu chi sau khi thành lập công ty. Điều này có nghĩa là cơ quan thuế cần quản lý dữ liệu khi doanh nghiệp nhận được hóa đơn. Việc bán hàng, cung ứng dịch vụ phải lập hoá đơn theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đòi hóa đơn VAT với mục đích không chính đáng dù không có giao dịch thực tế. Do đó, các doanh nghiệp chọn mua hóa đơn từ các doanh nghiệp khác để cung cấp cho cơ quan thuế các chi phí phát sinh.

Theo Điều 2, Khoản 3 Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC quy định về mua bán hóa đơn đỏ, bao gồm các hành vi pháp lý sau:

Về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (Điều 164a BLHS)

3. Các tội quy định tại Điều 164a Bộ luật Hình sự được hiểu là:

a) In trái phép hóa đơn, chứng từ thanh toán ngân sách nhà nước được định nghĩa là việc tự in hóa đơn hoặc tự in nội dung hóa đơn nếu không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hoặc nếu nội dung hóa đơn không chính xác, không đầy đủ; đây là hành vi tự tạo hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật; In hóa đơn giả hoặc tạo hóa đơn điện tử giả.

b) Việc lập hóa đơn, biên lai thu tiền từ ngân sách nhà nước trái pháp luật là cấu thành việc lập thông báo phát hành không đầy đủ. Nếu không gửi hoặc đăng thông báo yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật .

c) Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp từ ngân sách nhà nước. Điều này bao gồm các hành động sau:

c.1) Hóa đơn mua, bán không có nội dung hoặc nội dung không đầy đủ, không chính xác theo quy định.

c.2) Hóa đơn mua, bán có ghi nội dung nhưng không ghi hàng hóa, dịch vụ.

c.3) Mua, bán hoặc chuyển cho khách hàng hóa đơn, hóa đơn giả, không hợp lệ, hết hạn sử dụng của cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác nhằm hợp pháp hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc để tặng khi bán hàng hóa, dịch vụ.

c.4) Hóa đơn mua, bán, sử dụng có giá trị hàng hóa, dịch vụ khác nhau giữa các liên hóa đơn.

2. Những quy định xử phạt sai phạm liên quan đến hóa đơn đỏ

Trường hợp 1: Mất hóa đơn bán hàng mua

 • Mất hóa đơn từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10: Phạt tiền nếu có tình tiết giảm nhẹ, nếu không thì phạt ít nhất 6 triệu
 • Nếu mất hóa đơn sau 10 ngày: phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng

Trường hợp 2: Mất hóa đơn GTGT đặt in, chưa thông báo phát hành

Trường hợp làm mất Hóa đơn đỏ VAT đã đặt in mà chưa được thông báo thì mức xử phạt sẽ được xác định theo thời hạn báo cáo cơ quan thuế. Đặc biệt, những điểm sau đây rất quan trọng:

 • Mất hóa đơn từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10: Phạt tiền nếu có tình tiết giảm nhẹ, nếu không thì phạt ít nhất 6 triệu
 • Nếu mất hóa đơn sau 10 ngày: phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng

Trường hợp 3: Mất hóa đơn GTGT đầu ra đã thông báo phát hành

Không bị phạt trong các trường hợp :

 • Hóa đơn đỏ có thể bị thất lạc, hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, sự kiện bất khả kháng.
 • Làm mất liên 2 (liên giao cho khách mua) khi chưa hết hạn lưu trữ nhưng tìm lại được hóa đơn trước khi Cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt.

Phạt cảnh cáo trong các trường hợp:

 • Chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và đưa ra hai tình tiết giảm nhẹ
 • Người bán bị mất bản sao hóa đơn được lập và xóa do nhầm lẫn (một hóa đơn khác được lập thay cho hóa đơn sai rồi bị xóa).
 • Ngay cả trong trường hợp trên, nếu bên bán và bên mua ghi lại sự việc thì bên bán đã kê khai, nộp thuế và có hợp đồng, chứng từ.

Phạt tiền trong các trường hợp:

 •  Mất hoặc hư hỏng hóa đơn đã lập (bản thứ 2 giao cho khách hàng). Nếu hóa đơn đang trong thời gian lưu giữ nghĩa là khách hàng chưa nhận được hóa đơn. Hóa đơn được lập theo danh mục hàng hóa bán lẻ sẽ bị phạt từ 4 triệu đến 8 triệu
 • Cơ quan thuế có đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân làm mất nhiều hóa đơn và báo cáo cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân báo mất nhiều số hóa đơn cùng một lúc thì sẽ bị phạt theo từng lần mất.
 •  Nếu hóa đơn đã phát hành (liên kết nội bộ 1-3) bị thất lạc hoặc tiêu hủy trong thời gian lưu giữ sẽ bị phạt từ 5 triệu đến 10 triệu theo quy định của Luật Kế toán.

Ngoài ra, trong các trường hợp trên, nếu bên bán và bên mua có biên bản sự việc, bên bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng hoặc chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và các thông tin chi tiết có thể thực hiện được. Sẽ cảnh cáo nếu có hai tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp 4: Mất hóa đơn đầu vào

Các trường hợp không bị xử phạt:

 • Mất mát, hư hỏng hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, sự kiện bất ngờ hoặc bất khả kháng.
 • Nhận lại hóa đơn bị mất trước khi cơ quan thuế ra thông báo phạt.

Phạt cảnh cáo các trường hợp sau:

 • Mất, cháy, hư hỏng hóa đơn đỏ (liên 2 giao cho khách hàng) thanh toán tài khoản, tờ khai thuế, vốn ngân sách: phạt từ 4 triệu đến 8 triệu
 • Cơ quan thuế có đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân làm mất nhiều hóa đơn và báo cáo cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân báo mất nhiều số hóa đơn cùng một lúc thì sẽ bị phạt theo từng lần mất
 • Làm mất, cháy hoặc hủy hóa đơn đã giao cho người mua, có lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng , tài liệu chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có lý do giảm nhẹ. Hình phạt là thấp nhất trong một số trường hợp nhất định. Nếu có hai tình tiết giảm nhẹ thì hình phạt trở thành cảnh cáo.

3.Cấu thành tội phạm của tội mua bán trái phép hóa đơn

 

cấu thành tội phạm
Cấu thành tội phạm 

3.1. Khách thể

 • Vi phạm hoạt động hành chính quốc gia trong lĩnh vực thuế, tài chính 
 • Đối tượng tác động của tội này bao gồm các loại hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách do Nhà nước thống nhất quy định.

3.2. Chủ thể

Là cá nhân, pháp nhân thương mại tuân thủ quy định tại Điều 75, Điều 76 Bộ luật Hình sự 2015, khoản 11 Điều 1 Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2017

3.3. Mặt khách quan

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nhằm thu nộp ngân sách nhà nước, loại hoạt động này nhằm mục đích kiếm lời mặc dù hiểu rõ rằng việc mua bán các loại hóa đơn, chứng từ này là không được phép, đó là hành vi mua bán lại hóa đơn, chứng từ phạm pháp

Hành vi mua bán trái phép hóa đơn chỉ cấu thành tội phạm khi thuộc các trường hợp:

 • Dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số
 • Hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số
 • Thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

3.4. Mặt chủ quan

Nếu chủ thể thực hiện một hành động liên quan đến lỗi cố ý trực tiếp.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác