Lưu ý khi sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu


Lưu ý khi sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Sửa đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một quy trình quan trọng để cập nhật thông tin chính xác và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Đối với công ty luật Ánh Ngọc và các tổ chức khác, việc hiểu rõ lưu ý trong quá trình này là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số thông tin cần được lưu ý để đảm bảo quá trình sửa đổi thông tin diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

1. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?

Dựa trên quy định tại Khoản 25 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2022 có thể hiểu, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (hay còn được gọi Văn bằng bảo hộ) là văn bản do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp đối với nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện được bảo hộ nhằm xác lập quyền sở hữu của chủ sở hữu cho nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ của mình.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thể hiện các thông tin về phạm vi bảo hộ nhãn hiệu như: Mẫu nhãn hiệu; Tên và địa chỉ chủ nhãn hiệu; Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu; Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu;…

2. Những trường hợp thực hiện thủ tục sửa đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm a khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN thì các trường hợp sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bao gồm:

Thứ nhất, yêu cầu sửa đổi, thay đổi thông tin của chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

- Thay đổi về tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ;

- Thay đổi về người đại diện của chủ văn bằng bảo hộ;

- Thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (trong các trường hợp chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác);

- Sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.

Thứ hai, yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ bao gồm:

- Thực hiện sửa đổi những chi tiết nhỏ trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà không ảnh hưởng đáng kể đến mẫu nhãn hiệu được ghi trong đó;

- Thực hiện việc giảm bớt một hoặc một số hàng hóa, dịch vụ hoặc nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục ghi trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà vẫn giữ nguyên mẫu nhãn hiệu ban đầu.

3. Hồ sơ sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giay chung nhan dang ky nhan hieu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tùy thuộc vào nội dung cần sửa đổi, bổ sung mà hồ sơ sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ có những tài liệu khác nhau được quy định tại điểm c khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016, cụ thể:

STT Tên tài liệu/giấy tờ Ghi chú
1 Tờ khai yêu cầu sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận nhãn hiệu Mẫu 01-SĐVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 16/2016
2 Giấy chứng nhận nhãn hiệu (Văn bằng bảo hộ) Bản gốc
3 Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền) nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ  
4 Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi  
5 Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp); Bản gốc
6
 
 
- 05 mẫu nhãn hiệu (nếu yêu cầu sửa đổi mẫu nhãn hiệu);
 
- 02 bản quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, 02 bản quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận);
 
7

Chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Bản sao
8 Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu theo quy định nếu yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ  

Lưu ý: Một tờ khai yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) có thể yêu cầu sửa đổi nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng nội dung sửa đổi, với điều kiện người nộp phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

4. Trình thực thực hiện việc sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Trinh tu thuc hien viec sua doi thong tin tren giay chung nhan dang ky nhan hieu

Trình thực thực hiện việc sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Để thực hiện việc sửa đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, bạn cần tuân theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như hướng dẫn ở Mục 3 ở trên và nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ. Có thể nộp theo hai hình thức sau:

- Nộp trực tiếp: Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 02 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Hoặc nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định hồ sơ sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Theo quy định, thời hạn thẩm định hồ sơ sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận nhãn hiệu là 02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc từ chối:

- Nếu xét thấy yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.

- Nếu yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu kết thúc thời hạn 02 tháng người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ.

Xem thêm bài viết: Thủ tục chuyển nhượng Giấy đăng ký nhãn hiệu theo quy định mới nhất

5. Một số thắc mắc thường gặp khi thực hiện việc sửa đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Khi thực hiện việc sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, có một số thắc mắc thường gặp mà người thực hiện có thể gặp phải. Dưới đây là một số thắc mắc đó, cùng với câu trả lời tương ứng:

5.1. Phạm vi sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Phạm vi sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bao gồm những thay đổi nhất định mà không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu đã ghi trong giấy chứng nhận. Theo đó, người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

5.2. Phí, lệ phí sửa đổi thông tin

- Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 160.000 đồng/VBBH

- Phí công bố Quyết định sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 120.000 đồng/đơn

- Phí đăng bạ Quyết định sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 120.000 đồng/VBBH

5.3. Sửa đổi thông tin có ảnh hưởng đến hiệu lực của giấy đăng ký nhãn hiệu không?

Mot so thac mac thuong gap

Một số thắc mắc thường gặp khi thực hiện việc sửa đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, sửa đổi thông tin trên giấy đăng ký nhãn hiệu có thể ảnh hưởng đến hiệu lực của giấy đăng ký. Việc sửa đổi thông tin phải tuân thủ các quy định và điều kiện được quy định bởi cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ.

Trường hợp sửa đổi thông tin vượt quá phạm vi cho phép hoặc vi phạm quy định của pháp luật, có thể dẫn đến tình trạng mất hiệu lực của giấy đăng ký nhãn hiệu. Do đó, khi thực hiện sửa đổi thông tin, cần tôn trọng các quy định của pháp luật và hợp tác với cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ để đảm bảo tuân thủ quy trình và điều kiện sửa đổi đúng quy định.

5.4. Thủ tục sửa đổi thông tin trên Giấy đăng ký nhãn hiệu có bắt buộc không?

Theo quy định tại Điều 97, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và năm 2022 có quy định về việc sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận nhãn hiệu thì chủ văn bằng bảo hộ, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

Thứ nhất, thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và quốc tịch của tác giả, tên và địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ

Thứ hai, sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận..."

Như vậy, pháp luật không quy định bắt buộc phải sửa đổi thông tin trên Giấy chứng nhận nhãn hiệu. Tuy nhiên, khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bạn nên thực hiện thủ tục sửa đổi đúng quy định. Việc này giúp đảm bảo quyền lợi và hiệu lực pháp lý của bạn đối với nhãn hiệu.

Đối với các công ty và cá nhân sở hữu nhãn hiệu, việc thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một quy trình quan trọng để đảm bảo quyền lợi và hiệu lực pháp lý. Để thực hiện quy trình này một cách chính xác và hiệu quả, công ty luật Ánh Ngọc là một đối tác đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong quy trình thủ tục sửa đổi, đảm bảo mọi thay đổi được thực hiện đúng quy định pháp luật. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và sự tận tâm, chúng tôi cam kết đem đến sự hài lòng và an tâm cho quyền lợi của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất cho dịch vụ sửa đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của bạn.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác