Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt


Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt
Công ty Luật Ánh Ngọc chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý uy tín hàng đầu. Hãy cùng Luật Ánh Ngọc tìm hiểu nội dung về Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt trong bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương.
  • Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Thế nào là tạm nhập, tái xuất hàng hóa?

 

Thế nào là tạm nhập, tái xuất hàng hóa

Thế nào là tạm nhập, tái xuất hàng hóa?

"Tạm nhập, tái xuất" là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực Hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam.

Ví dụ:" Trong đợt dịch covid 19 vừa qua, do điều kiện máy móc, thiết bị và dụng vụ y tế tại Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh trong nước. Vì vấn đề này nên có một số tổ chức nước ngoài muốn giúp đỡ Việt Nam, nên đã đưa các trang thiết bị y tế vào các bệnh viện, trung tâm y tế để hỗ trợ Việt Nam - đây là hình thức tạm nhập tái xuất. Sau khi hoàn thành được mục đích nhân đạo khám chữa bệnh, sẽ tái xuất các máy móc, thiết bị lại nước đã hỗ trợ."

Hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện bao gồm:

Mã hàng

Mô tả mặt hàng

Chương 22

2203

Bia sản xuất từ malt

 

2204

Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09

 

2205

Rượu Vermouth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương liệu từ thảo mộc hoặc chất thơm

 

2206

Đồ uống đã lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong, rượu sa kê); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa chi tiết hay ghi ở nơi khác

 

2208

Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác

Chương 24

2402

Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá

 

=> Do vậy, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt là thực hiện hoạt động đưa hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực Hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam. 

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong trường hợp này thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (thuộc Điều 2, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008).

3. Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ sở/ doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt  này phải đáp ứng các điều kiện sau:

* Thứ nhất: Điều kiện về chủ thể

Thương nhân Việt Nam được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020 (sau đây gọi là doanh nghiệp) được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

* Thứ hai: Doanh nghiệp được Bộ Công Thương cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa

Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất được hiểu là Mã số riêng đối với từng nhóm hàng hóa. Bộ Công thương sẽ tiến hành cấp mã số cho doanh nghiệp khi đáp ứng các quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP. Vì vậy, tùy thuộc vào lĩnh vực khác nhau, doanh nghiệp được cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất nhóm hàng hóa nào thì được kinh doanh tạm nhập, tái xuất các mặt hàng thuộc phạm vi của nhóm hàng hóa đó.

* Thứ ba: Quy định về ký quý

Vậy trước tiên cần hiểu ký quỹ là gì? Ký quỹ được hiểu là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. Vì vậy, ký quỹ là một biện pháp bảo đảm, mang tính chất phòng ngừa, đề phòng những trường hợp rủi ro có thể xảy ra khi thực hiện các giao dịch kinh doanh. Nhà nước sẽ lấy khoản ký quỹ này để xử lý các trường hợp rủi ro đó.

Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt phải có số tiền ký quỹ là 7 tỷ đồng Việt Nam, nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Thứ tư: Các nghĩa vụ khác

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

  • Doanh nghiệp không được ủy thác hoặc nhận ủy thác tạm nhập, tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện.
  •  Doanh nghiệp không được chuyển loại hình từ kinh doanh tạm nhập, tái xuất sang nhập khẩu để tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện
  • Vận đơn đường biển đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện được quy định như sau:

        + Vận đơn phải là vận đơn đích danh, không được chuyển nhượng.

        + Trên vận đơn phải ghi số Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất của doanh nghiệp.

4. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

Nội dung hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh được quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP và Thông tư 12/2018/TT-BTC bao gồm các loại giấy tờ sau:

  1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép (quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này).
  2. Mẫu báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất đã được cấp quy định tại điểm d khoản 1 và điểm d khoản 4 Điều 19 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định tại Phụ V ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

 

Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt
Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

 

Thương nhân thực hiện theo thứ tự các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị, soạn thảo và nộp hồ sơ

- Thương nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo nội dung đã quy định trên.

- Thương nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Bộ Công Thương (có 02 hình thức: gửi hồ sơ online và offline).

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép cho thương nhân

- Cơ quan có thẩm quyền: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

- Thời hạn làm việc: trong vòng 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương cấp Giấy phép cho thương nhân.

   + Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

Lưu ý:

- Trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy phép; cấp lại do mất, thất lạc Giấy phép: Thương nhân gửi văn bản đề nghị và các giấy tờ liên quan đến Bộ Công Thương => Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh, cấp lại Giấp phép cho thương nhân.

- Riêng đối với Giấy phép tạm nhập, tái xuất hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam thì thời hạn cấp Giấy phép là 3 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được văn bản đồng ý việc tạm nhập, tái xuất của bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý hàng hóa đó.

Luật Ánh Ngọc đã cung cấp các thông tin về kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong bài viết trên. Để được giải đáp các thắc mắc và trao đổi về kiến thức pháp lý, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới chúng tôi thông qua các phương tiện sau đây:


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác