Thăm dò khoáng sản là gì? Trình tự cấp giấy phép thăm dò khoáng sản


Thăm dò khoáng sản là gì? Trình tự cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Chủ thể nào được phép hoạt động thăm dò khoáng sản? Khi hoạt động cần thực hiện các nghĩa vụ gì? Luật Ánh Ngọc sẽ cung cấp cho khách hàng các thông tin chi tiết nhất.

1. Thăm dò khoáng sản là gì? 

 

Thăm dò khoáng sản là gì? 
Thăm dò khoáng sản là gì? 

Trước tiên, cần hiểu khái niệm khoáng sản là gì? Khoáng sản được định nghĩa là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ.

Do vậy, thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

2. Điều kiện để được thực hiện hoạt động thăm dò khoáng sản?

2.1. Chủ thể nào được phép thực hiện hoạt động thăm dò khoáng sản

Chủ thể thực hiện hoạt động thăm dò khoáng sản là cá nhân/ tổ chức đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản. Chủ thể này bao gồm các đối tượng sau:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp.
 2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 3. Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam.
 4. Đối với hộ gia đình, pháp luật quy định hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

2.2. Điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Có người phụ trách kỹ thuật tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa chất thăm dò đã công tác thực tế trong thăm dò khoáng sản ít nhất 05 năm; có hiểu biết, nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thăm dò khoáng sản.

+ Có đội ngũ công nhân kỹ thuật chuyên ngành địa chất thăm dò, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa vật lý, khoan, khai đào và chuyên ngành khác có liên quan.

+ Có thiết bị, công cụ chuyên dùng cần thiết để thi công công trình thăm dò khoáng sản.

3. Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản

Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản phải chuẩn bị hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng. Hồ sơ bao gồm các nội dung sau:

 1. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 2. Hợp đồng thi công đề án thăm dò khoáng sản với tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản, kèm theo giấy phép thăm dò khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp.
 3. Danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công đề án thăm dò khoáng sản; các hợp đồng lao động (hoặc văn bản tương đương) của người phụ trách kỹ thuật và công nhân kỹ thuật tham gia trực tiếp thi công đề án theo quy định.
 4. Tài liệu của các cá nhân tham gia thi công đề án thăm dò khoáng sản (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) gồm: Quyết định giao nhiệm vụ cho người phụ trách kỹ thuật (sau đây được gọi là chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản) kèm theo văn bằng chứng chỉ ngành nghề, lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề án; hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm chức danh hoặc giao nhiệm vụ; văn bằng chứng chỉ ngành nghề phù hợp với nhiệm vụ giao; bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 5. Danh mục các thiết bị, công cụ chuyên dùng để thi công công trình thăm dò khoáng sản phù hợp với đề án thăm dò khoáng sản.

Tình huống pháp lý: Công ty cổ phần khoáng sản ABC chuẩn bị thực hiện dự án thăm dò khoáng sản trên biển. Công ty muốn nhờ Luật sư hỗ trợ thực hiện dịch vụ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản và muốn được tư vấn rõ các quyền và nghĩa vụ cần phải thực hiện khi hành nghề thăm dò khoáng sản?

4. Trình tự thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

 

Trình tự thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Trình tự thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Trình tự thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tổ chức, cá nhân đề nghị xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản chuẩn bị 01 bộ hồ sơ (theo nội dung ở trên) => sau đó nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép (Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

* Thứ nhất, tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

- Khi nhận được hồ sơ của tổ chức/ cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản => cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo công khai tên tổ chức/ cá nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu.

- Thời gian làm việc: 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân đầu tiên.

- Cơ quan tiếp nhận tiến hành lựa chọn tổ chức/ cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật (trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thông báo).

-  Cơ quan tiếp nhận ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ và thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Chú ý: Đối với các tổ chức/ cá nhân không được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản => cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lý do cụ thể.

* Thứ hai, tiếp nhận hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản:

- Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời gian không quá 05 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ -> cơ quan tiếp nhận ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật -> cơ quan tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Lưu ý: Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận chỉ thực hiện một lần.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản

- Thời hạn làm việc: 55 ngày, kể từ ngày có phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm hoàn thành các công việc sau:

 • Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản kể cả kiểm tra thực địa.
 • Gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan về khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật khoáng sản.
 • Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồng ý.
 • Tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản trước khi trình cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

Bước 4: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép thăm dò cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

- Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp phép quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. Trong trường hợp không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Trả kết quả hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Sau khi được cấp giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

5. Thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép bao gồm:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Xem thêm bài viết: Trường hơp chấm dứt Giấy phép thăm dò khoáng sản? Có cấp lại không?

Luật Ánh Ngọc đã tư vấn các vấn đề pháp lý về GIấy phép thăm dò khoáng sản ở bài viết trên đây. Nếu còn gặp các vướng mắc cần trao đổi hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật chúng tôi để được giải đáp chi tiết nhất.

Trân trọng cảm ơn.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác