Hồ sơ cần thiết để được cấp Giấy phép lái xe quốc tế


Hồ sơ cần thiết để được cấp Giấy phép lái xe quốc tế
Để có thể sở hữu Giấy phép lái xe quốc tế, Qúy khách hàng sẽ cần chuẩn bị một số hồ sơ cần thiết. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn khi bạn lái xe mà còn giúp bạn tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình di chuyển. Bài viết dưới đây sẽ Luật Ánh Ngọc sẽ cung cấp cho quý khách hàng những tài liệu cần thiết trong hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký cấp Giấy phép lái xe quốc tế. Hy vọng qua bài viết dưới đây có thể mang đến cho quý khách hàng những thông tin hữu ích về lĩnh vực này!

1. Giấy phép lái xe quốc tế

 

Giấy phép lái xe quốc tế
Giấy phép lái xe quốc tế

 

1.1. Giấy phép lái xe quốc tế là gì?

Giấy phép lái xe quốc tế tên tiếng Anh là International Driving Permit, sau đây gọi tắt là IDP, là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống nhất. IDP có thời hạn không quá 03 năm, kể từ ngày cấp và phải phù hợp với thời hạn còn hiệu lực của giấy phép lái xe quốc gia.

Hạng xe được phép điều khiển của IDP tương ứng với các hạng xe của giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 29/2015/TT-BGTVT Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

1.2. Mẫu giấy phép lái xe quốc tế

Theo quy định, IDP là một quyển sổ có kích thước A6 (148 mm x 105 mm), có ký hiệu bảo mật, bìa màu xám, những trang giấy bên trong màu trắng theo mẫu, bao gồm 9 trang: 

 • Trang 1 (trang bìa) ghi thông tin cơ bản của IDP được in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh;
 • Trang 2 quy định về phạm vi sử dụng IDP in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh;
 • Trang 3 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Việt;
 • Trang 4 để trống
 • Trang 5 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Anh
 • Trang 6 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Nga
 • Trang 7 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Tây Ban Nha
 • Trang 8 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Pháp
 • Trang 9 quy định hạng xe được điều khiển in bằng tiếng Pháp.

Số IDP gồm ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam đối với giao thông quốc tế là VN và 12 chữ số sau là số giấy phép lái xe quốc gia.

2. Cấp giấy phép lái xe quốc tế

Giấy phép lái xe quốc tế được cấp cho người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET. còn giá trị sử dụng. Các trường hợp sau đây sẽ không được cấp giấy phép lái xe quốc tế:

- Giấy phép lái xe quốc gia bị tẩy xóa, hư hỏng không còn đủ các thông tin cần thiết hoặc có sự khác biệt về nhận dạng;

- Giấy phép lái xe quốc gia không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Trách nhiệm cấp và quản lý giấy phép lái xe quốc tế thuộc phạm vi toàn quốc thuộc về Tổng cục Đường bộ Việt Nam; tại địa phương, Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp, quản lý IDP.

(1) Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý việc cấp IDP có trách nhiệm sau đây:

 •  Thiết kế tính năng bảo mật của phôi ấn chỉ IDP; tổ chức in, phát hành, hướng dẫn và quản lý việc sử dụng phôi ấn chỉ IDP trong toàn quốc;
 •  Xây dựng hệ thống thông tin quản lý IDP;
 •  Công bố, cập nhật danh sách các nước tham gia Công ước Viên hàng năm theo thông báo chính thức của Liên hợp quốc trên Trang Thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
 •  Xây dựng, ban hành danh mục các trang thiết bị phục vụ cho công tác cấp IDP;
 •  Chỉ đạo các Sở Giao thông vận tải đáp ứng đủ điều kiện quy định tổ chức triển khai thực hiện cấp IDP;
 •  Công bố và thực hiện cập nhật danh sách các Sở Giao thông vận tải cấp IDP;
 •  Đảm bảo các trang thiết bị theo đúng quy định;
 •  Tiếp nhận, chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ cấp IDP và thực hiện việc cấp IDP theo đúng quy định.

(2) Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp, quản lý IDP có trách nhiệm sau đây:

 •  Đảm bảo các trang thiết bị theo đúng quy định;
 •  Tiếp nhận, chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ cấp IDP và thực hiện việc cấp IDP theo đúng quy định;
 •  Hàng năm (trước ngày 05 tháng 01 của năm sau), tổng hợp kết quả cấp IDP theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 29/2015/TT-BGTVT Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

3. Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế

 

Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế
Thủ tục cấp giấy phép lái xe quốc tế

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Cá nhân đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm; Đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy định

Lưu ý: Khi nộp đơn phải xuất trình bản chính giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị để kiểm tra, đối chiếu.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế (sau đây viết tắt là IDP) đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải

Hình thức thức hiện: trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải hoặc trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công

Bước 3: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ

Cá nhân khi nộp đơn trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, phải xuất trình bản chính giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) để thực hiện kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của việc cấp IDP và phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí khi được tiếp nhận hồ sơ theo quy định;

Trường hợp khi nộp đơn qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cá nhân kê khai theo hướng dẫn và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung đã kê khai, phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán lệ phí của hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu của cá nhân.

Nếu đơn đề nghị không đúng theo quy định, cơ quan tiếp nhận đơn có trách nhiệm thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi cho cá nhân trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đơn.

Bước 4: Trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp IDP đúng theo quy định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp IDP cho cá nhân; trường hợp không cấp IDP thì phải trả lời và nêu rõ lý do.

4. Sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

Việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp được thực hiện theo quy định:

 • Người có IDP do Việt Nam cấp khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước tham gia Công ước Viên phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia;
 • Người sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của nước sở tại;
 • IDP do Việt Nam cấp không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam và IDP không thay thế giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.

Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước Viên cấp tại Việt Nam được sử dụng như sau;

 • Người có IDP do các nước tham gia Công ước Viên cấp khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển; phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của Việt Nam.
 • Người có IDP vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ Việt Nam mà bị tước quyền sử dụng IDP có thời hạn thì thời hạn bị tước không quá thời gian người lái xe được phép cư trú tại lãnh thổ Việt Nam.
 • Trường hợp phát hiện cá nhân có hành vi gian dối để được cấp IDP, tẩy xóa hoặc làm sai lệch thông tin trên IDP được cấp, ngoài việc bị cơ quan cấp IDP ra quyết định thu hồi IDP, cá nhân đó còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp IDP trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bị phát hiện hành vi vi phạm.

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác