Luật sư giúp khách hàng lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Luật sư giúp khách hàng lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tóm tắt nội dung khiếu nại: Gia đình ông C- uỷ quyền bà A thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất hiện đang sử dụng, không có tranh chấp và thực hiện nghĩa vụ đất đai đầy đủ tại xã Z huyện Y. Tuy nhiên, bà A phải đi lại nhiều và gần 6 tháng trôi qua bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận vẫn không được xét duyệt. Qua tìm hiểu vấn đề, cán bộ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Y đã thực hiện không đúng quy trình, không nhất quán giữa mục đích sử dụng là đất trồng rừng sản xuất hay đất trồng cây lâu năm. Có thái độ hạch sách, nhũng liễu bằng việc đưa ra các loại văn bản, giấy tờ để gây khó dễ. Trước những bức xúc, bà A tìm tới Luật sư hướng dẫn để yêu cầu xử lý những cá nhân vi phạm, đồng thời đòi quyền lợi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

1. Nội dung vụ việc 

Gia đình ông M.N.C có lô đất hiện đang sử dụng với diện tích 4603,0m2, thửa đất tại số 103, tờ bản đồ số 36 tại xã Z huyện Y. Lô đất được ông M.V.R và bà H.T.N( cả 2 đã mất) cho thửa đất để làm nhà ở, trồng cây lâu năm và rừng sản xuất tiếp tục sử dụng từ năm 1980 cho đến nay. Ngày 13/09/2022 ông C có làm đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho lô đất ông đang sử dụng với mục đích đất rừng sản xuất. Vì lý do sức khoẻ, ông C đã uỷ quyền cho bà M.K.A nộp hồ sơ, nhận kết quả và giải quyết thủ tục hồ sơ. Sau 1 tháng bà A có liên lạc với Chủ tịch xã Z để hỏi kết quả nhưng chưa được giải quyết. Ngày 15/11/2022 bà A trao đổi trực tiếp với cán bộ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Y về hồ sơ nhưng nhận được câu trả lời: bộ hồ sơ không đúng với mục đích quy hoạch và không có văn bản hướng dẫn sửa đổi hồ sơ.

Sau đó, bà A nhận được bộ hồ sơ cấp nhà ở, tuy nhiên, bộ hồ sơ đất rừng sản xuất chưa được cấp sổ đỏ. Bà A làm việc với cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai hỏi về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, ông B.M.L không hướng dẫn thủ tục và trả hồ sơ kèm văn bản của phòng Tài nguyên và Môi trường. Ngày 26/12/2022 gia đình ông C thực hiện hoàn thiện kê khai hồ sơ với mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm dựa theo văn bản của phòng Tài nguyên và Môi trường. Ngày 10/02/2023, trên dịch vụ công bà A được thông báo hồ sơ chưa đủ điều kiện, bà A lên huyện Y để mong được hướng dẫn. Tuy nhiên, câu trả lời của chi nhánh huyện Y không thống nhất giữa hồ sơ đất rừng sản xuất hay đất trông cây lâu năm. Ngày 15/02/2023 bà A nộp đơn xác nhận lại mục đích sử dụng đất và thẩm định nguồn gốc sử dụng đất do Chủ tịch xã Z và cán bộ văn phòng chi nhánh huyện Y tiến hành.

Qua quá trình thẩm định, lô đất gia đình ông C đang sử dụng đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho loại đất trồng cây lâu năm. Ngày 02/03/2023, bà A tiến hành nộp lại hồ sơ theo văn bản của: văn phòng chi nhánh, phòng Tài nguyên và Môi trường, cũng như biên bản thẩm định nguồn gốc sử dụng đất. Ông V.X.H( cán bộ bộ phận 1 cửa) không chịu tiếp nhận hồ sơ và trả lời cần xác định lại với xã. Ngày10/03/2023 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cần UBND xã Z xác nhận lại một lần nữa mục đích sử dụng đất. Gia đình bà A không đồng ý với kết quả mà UBND xã xác nhận mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất. Ngay sau đó, bà A liên lạc với Chủ tịch xã Z hỏi lý do không xác nhận mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, nhưng không nhận được phản hồi bằng văn bản.

 

Đất cần cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đất cần cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2. Luật sư nghiên cứu hồ sơ và đòi lại quyền lợi chính đáng của người dân

2.1 Mong muốn của khách hàng

Trước những hành vi ngang nhiên làm trái quy định pháp luật, không làm tròn trách nhiệm của cán bộ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai bà A đã tiến hành làm đơn khiếu nại. Cụ thể, Bà A bức xúc khi phải mất 6 tháng đi lại vất vả, đủ loại giấy tờ, khó khăn, trắc trở nhưng không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cán bộ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đang có thái độ hạch sách, nhũng liễu, gây khó dễ bằng nhiều loại văn bản, thủ tục. Các cán bộ đùn đẩy trách nhiệm, không xử lý dứt điểm, không bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Khách hàng - bà A và gia đình mong muốn Luật sư có thể giúp đỡ giải quyết:

  • Thứ nhất, đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm đối với các cá nhân đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ gồm: ông B.M.L và V.X.H;
  • Thứ hai, đề nghị cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích là đất trồng cây lâu năm;
  • Thứ ba, yêu cầu văn bản xin lỗi gửi tới gia đình do giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chủ tịch huyện Y ký.

 

Yêu cầu giải quyết vi phạm
Yêu cầu giải quyết vi phạm

2.2 Luật sư giúp khách hàng làm đơn khiếu nại gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Dưới sự hướng dẫn của Luật sư Phương, bà A đã viết đơn khiếu nại các cán bộ của Văn phòng đăng ký đất đai với các nội dung sau:

  • Cán bộ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã vi phạm về thời gian giải quyết thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Theo quy định của pháp luật thì thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 30 ngày, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì thời gian không quá 03 ngày làm việc phải ra thông báo yêu cầu người dân hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên, cán bộ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Y phải mất 06 tháng 10 ngày để tiến hành xử lý hồ sơ và bà A không nhận được bất kì sự hướng dẫn chi tiết nào từ cán bộ chi nhánh văn phòng;
Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Các cán bộ không tuân thủ quy trình giải quyết theo quy định của pháp luật. Quá trinh nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà A diễn ra ba lần. Với lần 1, bà A xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho loại đất đang sử dụng là đất trồng rừng sản xuất. Nhưng phải mất 119 ngày để cán bộ trả lại hồ sơ với yêu cầu hoàn thiện lại hồ sơ và không có bất kì hướng dẫn chi tiết nào. Lần thứ 2, sau khi tiến hành hoàn thiện hồ sơ bà A nhận được câu trả lời phải hoàn thiện hồ sơ với mục đích là đất trồng cây lâu năm. Tiến hành quá trình thẩm định lại nguồn gốc, mục đích sử dụng đất và cho biết sẽ gửi công văn tới xã để xác minh và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại lần 3, bà A tiến hành điều chỉnh hồ sơ với mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm theo đúng quy hoạch. Ông V.X.H đã không tiếp nhận hồ sơ và không đưa ra bất kì lý do gì. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục yêu cầu UBND xã xác minh lại một lần nữa nguồn gốc sử dụng đất. Trái lại với văn bản của phòng Tài nguyên và Môi trường và cuộc thẩm định lần 1, thì UBND xã xác nhận lại nguồn gốc sử dụng đất là đất trồng rừng sản xuất;
  • Trước những bức xúc, bà A yêu cầu UBND xã trả lời bằng văn bản về lý do không xác nhận nguồn gốc đất trồng cây lâu năm như đúng hiện trạng nhưng đến nay chưa nhận được câu trả lời. 

Dưới những tài liệu mà bà A đã cung cấp, Luật sư chúng tôi đã tiến hành thu thập, có căn cứ chứng minh nội dung khiếu nại hoàn toàn đúng. Hồ sơ gồm:

  • Phiếu kiểm tra hồ sơ số 30/TNMT;
  • Văn bản trả lời của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Y;
  • Hồ sơ đã nộp cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Y.

Trước những vi phạm quy định pháp luật nghiêm trọng của cán bộ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, bà A yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cần phải xử lý nghiêm đối với những cá nhân có biểu hiện quan liêu, hạch sách. Nhanh chóng giải quyết bộ hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với loại đất trồng cây lâu năm. Trước những vấn đề mà gia đình bà A đã gặp phải, chúng tôi tự hỏi cán bộ có thẩm quyền cần bao nhiêu thời gian để xử lý hồ sơ, liệu người dân có đang mất nềm tin vào cơ quan nhà nước. Nhà nước có biện pháp nào kịp thời để nhanh chóng xử lý những hành vi trái pháp luật.

3. Kết quả đạt được

Chúng tôi tin rằng trường hợp mà bà A gặp phải không phải trường hợp hiếm. Tình trạng này xảy ra tại các xã vùng sâu, vùng xa, nông thôn nơi người dân chưa hiểu quy định pháp luật và cán bộ lợi dụng sự thiếu hiểu biết để đưa ra đủ loại giấy tờ, lý do để gây khó dễ. Điều đó dẫn đến tệ nạn" đút lót", hệ quả thành chuỗi dây chuyền nếu muốn lấy kết quả nhanh chóng thì người dân cần trả khoản phí bổ sung. Đáng buồn mà nói tệ nạn đó khá phổ biến ở mọi nơi, mọi lĩnh vực và chưa có biện pháp nào ngăn chặn kịp thời. Quay trở lại vụ việc của bà A, bà và gia đình đã tìm hiểu, trao đổi kỹ lưỡng để Luật sư hỗ trợ một cách chi tiết, nhanh chóng và đạt kết quả tốt. Chúng tôi cho rằng đây là quyết định vô cùng sáng suốt và đúng đắn.

✔ Kết quả: cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết đơn khiếu nại của bà A theo đó gia đình bà A nhận được văn bản xin lỗi và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích đất trồng cây lâu năm.  Như vậy, với nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân Luật sư Phương đã hỗ trợ bà A trong quá trình tư vấn giải quyết, cung cấp tài liệu kèm theo để xử lý hành vi vi phạm và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với mục đích sử dụng đất . Dưới góc độ người dân, chúng tôi tuyên dương bà A đã kiên trì tố cáo hành vi trái pháp luật, đồng thời cũng cảm ơn Luật sư Phương- Công ty Luật Ánh Ngọc đã luôn đồng hành và giúp đỡ người dân. Chúng tôi xin chúc bà và gia đình nhiều sức khoẻ, cảm ơn bà đã tin tưởng và ủng hộ công ty chúng tôi. Trân trọng!


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác