Mua nhà vi bằng có làm sổ hộ khẩu được không?


Mua nhà vi bằng có làm sổ hộ khẩu được không?
Việc mua nhà bằng cách sử dụng sổ hộ khẩu là một phương pháp phổ biến và hoàn toàn hợp pháp trong một số quốc gia. Vậy mua nhà vi bằng có làm sổ hộ khẩu được không? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu.

1. Vi bằng được hiểu như thế nào?

Vi bằng là một tài liệu quan trọng, được tạo ra để chính xác ghi nhận các sự kiện và hành vi thực tế mà Thừa phát lại đã trực tiếp chứng kiến. Được lập theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan, vi bằng tuân theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP. Tài liệu này không những chỉ đơn thuần là một bản ghi chép mà còn là một cơ sở xác thực quan trọng trong nhiều tình huống pháp lý.

Có thể hiểu rằng vi bằng xuất hiện với mục đích xác nhận sự kiện và hành vi thực tế. Nó giúp chúng ta chứng minh rằng vào ngày đó, một giao dịch hoặc thỏa thuận đã diễn ra giữa các bên. Vi bằng đóng vai trò quan trọng như một căn cứ và chứng cứ trong việc giải quyết các vụ án tại tòa án, giúp định rõ các quan hệ pháp lý. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vi bằng không phải là giấy chứng nhận cho việc mua bán nhà đất.

Vi bằng được tạo ra để mô tả và ghi nhận một cách trung thực và khách quan các hành vi và sự kiện mà Thừa phát lại đã chứng kiến. Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời các người làm chứng để chứng kiến quá trình lập vi bằng, đảm bảo tính trung thực của thông tin. Vi bằng chỉ ghi nhận những điều có thật và đã diễn ra trên thực tế, không thể thay đổi hoặc đánh giá tính hợp pháp của các hành vi, sự kiện và quan hệ xã hội.

Ngoài ra, theo Điều 36 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP, vi bằng không thể thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực hoặc văn bản hành chính khác. Vi bằng chỉ có giá trị như một bằng chứng, một nguồn chứng cứ mà tòa án sử dụng để giải quyết các vụ việc dân sự và hành chính, tuân theo quy định của pháp luật. Nó là một công cụ quan trọng để xác định và chứng thực các giao dịch giữa cá nhân, tổ chức và cơ quan theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết: Quy định pháp luật về mua vi bằng cần giấy tờ gì?

 

Vi bằng được hiểu như thế nào?
Vi bằng được hiểu như thế nào?

2. Mua nhà vi bằng có được pháp luật thừa nhận hay không?

Việc mua nhà vi bằng có được pháp luật thừa nhận hay không là một câu hỏi quan trọng trong lĩnh vực giao dịch bất động sản. Theo quy định tại khoản 1 Điều 122 của Luật Nhà ở năm 2014, việc mua bán nhà ở đòi hỏi việc công chứng và chứng thực hợp đồng, và điều này là bắt buộc. Tương tự, khoản 3 Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định về việc công chứng và chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trừ một số trường hợp).

Tuy nhiên, việc lập vi bằng không phải lúc nào cũng được pháp luật thừa nhận. Theo quy định tại Điều 28, vi bằng chỉ có giá trị pháp lý trong hai trường hợp cụ thể.

 • Trước hết, vi bằng được coi là chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết các vụ án, đặc biệt là trong các trường hợp tranh chấp dân sự;
 • Thứ hai, vi bằng có tác dụng làm căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc lập vi bằng không thể thay thế cho việc công chứng và chứng thực hợp đồng.

Nói cách khác, việc mua vi bằng không tuân theo quy định của pháp luật. Vi bằng chỉ có tác dụng ghi nhận vụ giao dịch và chỉ có giá trị làm chứng cứ trong các vụ án tranh chấp dân sự. Việc lập vi bằng khi mua bán nhà đất là một hình thức không được công nhận theo quy định của pháp luật, vì nếu sử dụng vi bằng thì hợp đồng chuyển nhượng sẽ không được coi là đã được công chứng và chứng thực. Việc này có thể gây rủi ro pháp lý và không đảm bảo tính hợp pháp của giao dịch mua bán nhà đất. Vi bằng chỉ đơn thuần là công cụ để xác minh rằng đã có một giao dịch mua nhà vi bằng được thực hiện, nhưng không thể thay thế cho việc đảm bảo hiệu lực của hợp đồng.

3. Mua bán nhà bằng việc lập vi bằng có giá trị pháp lý không?

Việc mua nhà vi bằng và giá trị pháp lý của nó đang là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực giao dịch bất động sản. Theo quy định tại Điều 36 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP, vi bằng đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận các sự kiện và hành vi có thật, theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân trên toàn quốc, trừ các trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 37 của Nghị định này.

Tuy nhiên, cần rõ rằng vi bằng không thể thay thế cho văn bản công chứng, văn bản chứng thực, hoặc các văn bản hành chính khác. Vi bằng chỉ có giá trị làm nguồn chứng cứ mà Tòa án xem xét khi giải quyết các vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật. Nó cũng đóng vai trò là căn cứ để thực hiện các giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình đánh giá giá trị chứng cứ của vi bằng, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân có quyền triệu tập Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác để làm rõ tính xác thực của vi bằng. Việc này đảm bảo tính trung thực và đáng tin cậy của vi bằng trong việc cung cấp thông tin về các sự kiện và hành vi đã diễn ra.

Tuy nhiên, hợp đồng mua bán nhà đất vẫn phải được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật để có hiệu lực. Việc mua nhà vi bằng không đảm bảo hiệu lực pháp lý, và việc này có thể gây ra rủi ro pháp lý trong các giao dịch bất động sản.

4. Mua nhà vi bằng có làm sổ hộ khẩu được không?

Câu hỏi về khả năng làm sổ hộ khẩu bằng giấy viết tay trong giao dịch mua nhà vi bằng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Theo quy định, kể từ ngày 01/01/2023, Sổ hộ khẩu giấy đã cấp sẽ chính thức bị loại bỏ, thay thế bởi việc đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú. Thay vì thông tin cư trú được ghi vào Sổ hộ khẩu, nó sẽ được cập nhật trên hệ thống điện tử để quản lý thống nhất.

Luật Cư trú 2020, tại Điều 21, quy định rằng công dân khi làm thủ tục đăng ký thường trú tại nơi cư trú hợp pháp của họ, họ phải nộp hồ sơ đăng ký thường trú, trong đó bao gồm một loạt các giấy tờ và tài liệu. Điều này bao gồm cả việc chứng minh việc sở hữu nơi ở hợp pháp.

Cụ thể, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp có vai trò quan trọng trong việc chứng minh việc sở hữu nơi ở. Điều này cụ thể được quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định 62/2021/NĐ-CP.

Tuy nhiên, theo Luật Đất đai 2013, những hợp đồng như chuyển nhượng, thế chấp, tặng, và góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ một số trường hợp kinh doanh bất động sản. Điều này đặt ra vấn đề về khả năng sử dụng các giấy tờ viết tay trong việc chứng minh quyền sở hữu nhà đất trong các giao dịch mua bán.

Tuy nhiên, có một số trường hợp, mua nhà vi bằng bằng giấy viết tay mà đã diễn ra trước ngày 01/07/2014 vẫn được công nhận theo quy định của pháp luật. Vào thời điểm này, người mua có thể sử dụng Hợp đồng viết tay này và kèm theo Đơn đăng ký đất đai lần đầu có xác nhận của UBND cấp xã hoặc Cơ quan đăng ký đất đai để làm giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp của họ.

 

Nhà vi bằng có làm sổ hộ khẩu được không?
Nhà vi bằng có làm sổ hộ khẩu được không?

5. Mua nhà vi bằng có làm sổ đỏ được không?

Theo quy định, vi bằng chỉ có giá trị làm bằng chứng, xác nhận sự kiện giao dịch đã xảy ra trên thực tế và không có giá trị pháp lý trong việc xác lập giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Vì vậy, mua nhà vi bằng không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ. Sổ đỏ là một văn bản quan trọng thể hiện quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, và nó chỉ được cấp trong trường hợp đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thực thi. Điều này đồng nghĩa với việc việc mua nhà đất thông qua việc lập mua nhà vi bằng không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ.

Để có được sổ đỏ, cá nhân hoặc hộ gia đình cần phải đáp ứng một trong các điều kiện được quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thực thi, bao gồm việc có đầy đủ văn bản pháp lý hợp pháp, thể hiện qua hợp đồng mua bán, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất được công chứng hoặc chứng thực.

Vậy, việc mua nhà vi bằng không thể làm sổ đỏ và có giá trị pháp lý tương đương. Để đảm bảo quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất, nên tuân theo quy định và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để có được sổ đỏ hợp pháp.

6. Vi bằng mua bán nhà đất được xem là nguồn chứng cứ hợp pháp khi nào?

Việc lập vi bằng trong quá trình mua bán nhà đất chỉ được coi là nguồn chứng cứ hợp pháp trong một số trường hợp cụ thể. Vi bằng là một loại văn bản được thừa phát lại lập ra để ghi nhận và xác minh các sự kiện, hành vi có liên quan đến vụ việc pháp lý. Giá trị pháp lý của vi bằng phụ thuộc vào điều kiện và quy định cụ thể của pháp luật.

Việc lập vi bằng mua bán nhà đất không phải lúc nào cũng là hợp pháp. Điều này được quy định rõ trong Điều 37 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP. Thừa phát lại không được phép lập vi bằng mua bán nhà đất, và việc vi phạm quy định này có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại trong khoảng từ 6 tháng đến 9 tháng, theo quy định tại Điều 32 của Nghị định 82/2020/NĐ-CP.

Việc lập vi bằng trong lĩnh vực mua bán nhà đất chỉ có giá trị pháp lý trong một số trường hợp cụ thể và được xem xét là nguồn chứng cứ hợp pháp trong các tình huống sau:

 • Vi bằng ghi nhận sự kiện đặt cọc;
 • Vi bằng ghi nhận sự kiện giao nhận tiền;
 • Vi bằng ghi nhận sự kiện bàn giao nhà và đất.

Tuy nhiên, ngoài các trường hợp nêu trên, việc lập vi bằng để mua bán nhà đất là vi phạm pháp luật và không được công nhận. Việc này nhằm đảm bảo tính hợp pháp và an toàn trong giao dịch bất động sản và bảo vệ quyền của các bên tham gia giao dịch.

7. Những điều cần lưu ý khi mua nhà vi bằng

Khi quyết định mua nhà, có nhiều yếu tố mà bạn cần xem xét, và một trong những lựa chọn phổ biến là mua nhà vi bằng. Mua nhà vi bằng đôi khi có thể đơn giản hơn so với việc mua nhà vi bằng thông qua các phương thức khác, nhưng cũng đặt ra một số vấn đề cần xem xét một cách cẩn thận.

 • Xác minh tính hợp pháp của vi bằng: Đầu tiên, bạn cần xác minh tính hợp pháp của vi bằng mua nhà. Mua nhà vi bằng có thể phù hợp trong một số trường hợp, nhưng không phải lúc nào cũng được công nhận. Việc xác minh tính hợp pháp giúp bạn tránh vi phạm pháp luật và đảm bảo tính pháp lý của giao dịch;
 • Chắc chắn rằng vi bằng ghi nhận đầy đủ thông tin: Việc lập vi bằng cần phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên quan đến giao dịch mua nhà vi bằng được ghi chính xác và đầy đủ. Điều này bao gồm thông tin về ngày thực hiện giao dịch, các bên tham gia, diện tích và địa chỉ của nhà đất;
 • Làm việc với thừa phát lại có uy tín: Nếu bạn quyết định mua nhà vi bằng, hãy tìm một thừa phát lại có uy tín và kinh nghiệm. Thừa phát lại sẽ chứng kiến và lập vi bằng, do đó, việc lựa chọn một người đáng tin cậy rất quan trọng để đảm bảo tính xác thực và pháp lý của vi bằng;
 • Kiểm tra vi bằng trước khi ký kết hợp đồng mua bán: Trước khi ký kết hợp đồng mua bán, hãy kiểm tra kỹ vi bằng để đảm bảo rằng nó thể hiện đúng thông tin về giao dịch mua nhà. Nếu có bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào, bạn cần yêu cầu sửa chữa trước khi tiến hành giao dịch;
 • Nắm rõ giá trị của vi bằng: Lưu ý rằng vi bằng chỉ có giá trị làm bằng chứng và không có giá trị pháp lý trong việc xác lập quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Điều này có nghĩa là sau khi mua nhà, bạn cần thực hiện các thủ tục khác để đảm bảo tính pháp lý của quyền sở hữu và quyền sử dụng đất;
 • Xem xét quyền sử dụng đất: mua nhà vi bằng không thể cung cấp quyền sử dụng đất, điều này còn phụ thuộc vào quyền sử dụng đất hiện tại và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Nên kiểm tra các quyền và tranh chấp liên quan đến đất đai để đảm bảo rằng bạn có quyền sử dụng đất theo cách mà bạn mong muốn;
 • Nắm rõ quy định về công chứng và chứng thực: Trong một số trường hợp, việc công chứng hoặc chứng thực là bắt buộc để đảm bảo tính pháp lý của giao dịch mua nhà. Hãy kiểm tra quy định cụ thể về việc này trong khu vực của bạn và tuân thủ chúng;
 • Tìm hiểu về quyền sở hữu và lịch sử về tài sản: Trước khi mua nhà, nghiên cứu về quyền sở hữu và lịch sử tài sản. Điều này giúp bạn xác định xem có bất kỳ tranh chấp hoặc quyền sử dụng đất nào có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu của bạn sau khi mua nhà vi bằng
 • Hiểu rõ các quy định cụ thể tại địa phương: Quy định về mua nhà vi bằng có thể thay đổi tùy theo vùng và địa phương. Nên tìm hiểu về các quy định địa phương và các quyền và trách nhiệm cụ thể của bạn trong quá trình mua nhà;
 • Tham khảo luật pháp và tư vấn chuyên gia: Cuối cùng, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về quyền sở hữu và tính pháp lý của việc mua nhà vi bằng, hãy tham khảo với một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo bạn đang tuân theo tất cả các quy định và biết rõ quyền và trách nhiệm của mình.

Mua nhà vi bằng có thể là một lựa chọn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, nhưng điều quan trọng là bạn phải thực hiện nó một cách cẩn thận và tuân theo quy định pháp luật. Để đảm bảo tính pháp lý và tránh rủi ro, bạn cần kiểm tra tính hợp pháp của vi bằng, đảm bảo thông tin đầy đủ và chính xác, và nắm rõ quy định địa phương.

 

Những điều cần lưu ý khi mua nhà vi bằng
Những điều cần lưu ý khi mua nhà vi bằng

Mua nhà vi bằng không phải lúc nào cũng là phương án tốt nhất, và nó phụ thuộc vào tình huống cụ thể và quy định pháp luật tại địa phương. Để đảm bảo an toàn cho việc mua nhà của bạn, hãy nắm vững những quy định và luật lệ liên quan, thực hiện các biện pháp kiểm tra kỹ lưỡng, và tham khảo với luật sư hoặc chuyên gia pháp lý nếu cần. Điều này giúp bạn thực hiện giao dịch mua nhà một cách an toàn và đảm bảo tính pháp lý của tài sản mới của bạn.

Trên đây là bài viết Mua nhà vi bằng có làm sổ hộ khẩu được không? Nếu Quý khách còn thắc mắc về vấn đề mua nhà vi bằng, hãy liên hệ với Luật Ánh Ngọc để được tư vấn kịp thời.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác