Dịch vụ đăng ký khuyến mại theo quy định mới nhất


Dịch vụ đăng ký khuyến mại theo quy định mới nhất
Công ty muốn thực hiện việc khuyến mại để khách hàng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ của Quý Công ty. Theo quy định của pháp luật thì việc thực hiện khuyến mại có phải đăng ký không? Việc đăng ký như thế nào? Luật Ánh Ngọc thự hiện dịch vụ đăng ký khuyến mại và sẽ giúp Quý khách hàng giải đáp các vấn đề này.

1. Cơ sở pháp lý

2. Khuyến mại là gì?

Căn cứ Điều 88 Luật Thương mại năm 2005 thì: Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

3. Các hình thức khuyến mại

Căn cứ theo quy định tại Điều 92 Luật Thương mại năm 2005 có các hình thức khuyến mại được sử dụng bao gồm:

– Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử mà không phải trả tiền.

– Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ cho khách hàng mà không thu tiền.

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã được đăng ký hoặc đã có thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại được thực hiện theo hình thức này sẽ tuân thủ theo quy định của Chính phủ.

– Bán hàng, thực hiện cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ mà có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để lựa chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã được công bố.

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính chất may rủi mà việc tham gia chương trình này gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng của khách hàng tham gia dựa trên sự may mắn theo thể lệ và giải thưởng đã được công bố.

– Tổ chức các chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện thì việc tặng thưởng cho khách hàng được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

– Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

– Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận như khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Hồ sơ đăng ký khuyến mại gồm những giấy tờ gì?

– 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mẫu mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

– 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ theo quy định của pháp luật về chất lượng của hàng hóa khuyến mại.

5. Cơ quan nào cấp phép khuyến mại

Khuyến mãi

Khuyến mãi

Căn cứ khoản 1, khoản 2, Điều 19, Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì:

1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại 

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

6. Các Hình thức đăng ký khuyến mại

Hình thức thứ nhất: Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Hình thức thứ hai: Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Hình thức thứ ba:  Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Nếu quý khách hàng cần đăng ký khuyến mại thì liên hệ với Công ty Luật Ánh Ngọc để đươc tư vấn và thực hiện dịch vụ.

 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác