Mức xử phạt đối với hành vi mua bán dâm theo quy định hiện hành


Mức xử phạt đối với hành vi mua bán dâm theo quy định hiện hành

Hành vi mua bán dâm là hoạt động mua và bán dịch vụ với mục tiêu lợi nhuận, thường liên quan đến việc tận dụng người khác và là hình thức vi phạm pháp luật. Vậy quy định về hành vi mua bán dâm như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu vấn đề này

1. Thế nào là tội mua dâm, bán dâm?

Căn cứ theo Điều 3 Pháp lệnh phòng chống mại dâm năm 2003 quy định về giải thích từ ngữ, "mua dâm" và "bán dâm" là hai hành vi giao cấu với người khác, trong đó "mua dâm" được hiểu là hành vi một người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất để được thực hiện hành vi giao cấu, trong khi "bán dâm" là việc một người thực hiện giao cấu với người khác để đổi lại những lợi ích về vật chất, bao gồm tiền, nhà cửa, xe cộ, trang sức hoặc bất kỳ tài sản có giá trị nào khác. Vì vậy, hành vi mua bán dâm là hành vi thường liên quan đến việc tận dụng người khác và là hình thức vi phạm pháp luật ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Xem thêm bài viết: Mức phạt nào đối với người có hành vi phạm tội bạo hành trẻ em?

 

Thế nào là tội mua dâm, bán dâm?
Thế nào là tội mua dâm, bán dâm?

2. Quy định pháp luật về tội mua dâm, bán dâm như thế nào?

Trong Pháp lệnh phòng chống mại dâm năm 2003, hành vi mua dâm và bán dâm đều được định nghĩa cụ thể. "Mua dâm" là hành vi một người sử dụng tiền hoặc lợi ích vật chất khác để đổi lại dịch vụ giao cấu, trong khi "bán dâm" là hành vi một người thực hiện giao cấu với người khác để đổi lấy lợi ích về vật chất, có thể là tiền, nhà cửa, xe cộ, trang sức hoặc tài sản có giá trị khác.

Theo quy định tại Điều 4 của Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003, được nêu rõ rằng các hành vi sau đây đều bị nghiêm cấm:

 • Mua dâm;
 • Bán dâm;
 • Chứa mại dâm;
 • Tổ chức hoạt động mại dâm;
 • Cưỡng bức bán dâm;
 • Môi giới mại dâm;
 • Bảo kê mại dâm;
 • Lợi dụng kinh doanh dịch vụ để thực hiện hoạt động mại dâm;
 • Các hành vi khác liên quan đến hoạt động mại dâm, bao gồm hành vi tiếp tay, che giấu, dung túng để tạo điều kiện, khuyến khích hoạt động mại dâm.

3. Hành vi mua dâm bị xử lý như thế nào?

3.1. Xử lý hành chính cho hành vi mua dâm

Người có hành vi mua dâm có thể bị phạt hành chính theo quy định của Nghị định 178/2004/NĐ-CP. Mức phạt hành chính thay đổi tùy theo tính chất của vi phạm:

 • Người có hành vi mua dâm: Phạt từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng;
 • Mua dâm nhiều người cùng lúc: Phạt từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng;
 • Mua dâm có tính chất đồi trụy, lôi kéo, ép buộc người khác cùng mua dâm: Phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

3.2. Xử lý hình sự cho hành vi mua dâm với người dưới 18 tuổi

Người mua dâm với người dưới 18 tuổi sẽ bị xử lý hình sự theo Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017:

 • Phạt tù từ 1 năm đến 5 năm đối với trường hợp mua dâm với người dưới 18 tuổi;
 • Phạt tù từ 3 năm đến 7 năm đối với trường hợp mua dâm từ hai lần trở lên, mua dâm với trẻ em từ đủ 13 tuổi nhưng chưa đến 16 tuổi, hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân từ 31% đến 60%;
 • Phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với trường hợp mua dâm từ 2 lần trở lên với trẻ em từ đủ 13 tuổi nhưng chưa đến 16 tuổi hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân từ 61% trở lên.

Ngoài việc bị phạt tù, người phạm tội mua dâm với người dưới 18 tuổi cũng có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo mức độ và tính chất của vi phạm.

Những biện pháp xử lý này được áp dụng để ngăn chặn hành vi mua dâm và bảo vệ những người yếu thế, đặc biệt là trẻ em.

4. Hành vi bán dâm bị xử lý như thế nào?

Xử lý hành chính cho người có hành vi bán dâm

Người có hành vi bán dâm có thể bị xử lý hành chính, với mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền cụ thể tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm:

 • Phạt từ 100 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng nếu có hành vi bán dâm;
 • Phạt từ 300 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng nếu bán dâm cho nhiều người cùng một lúc;
 • Phạt từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng nếu hành vi bán dâm mang tính chất đồi trụy.

Biện pháp giáo dục tại địa phương

 • Đối với người bán dâm từ đủ 14 tuổi trở lên, hoạt động bán dâm thường xuyên và có nơi cư trú nhất định, có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương (xã, phường, thị trấn). Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục này là từ 3 tháng đến 6 tháng, tùy theo các yếu tố như mức độ vi phạm, hậu quả, và tính chất của người vi phạm.

Biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

 • Đối với người bán dâm từ đủ 16 tuổi trở lên, hoạt động bán dâm thường xuyên liên tục hoặc không có nơi cư trú ổn định, có thể áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. Thời hạn áp dụng biện pháp này là từ 3 tháng đến 18 tháng, tùy thuộc vào các yếu tố như mức độ vi phạm, hậu quả, và tính chất của người vi phạm.

Xử lý hình sự trong trường hợp nghiêm trọng:

 • Trong trường hợp người bán dâm biết rõ mình bị nhiễm HIV và cố ý lây truyền bệnh cho người khác, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự đối với hành vi mua bán dâm.

Xử lý đối với người nước ngoài hoạt động bán dâm ở Việt Nam:

 • Người nước ngoài tham gia hành vi bán dâm ở Việt Nam có thể bị xử lý hành chính, bao gồm cảnh cáo, phạt tiền, hoặc trong trường hợp cần thiết, có thể bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Quy định xử lý hành vi bán dâm được thiết lập để đảm bảo rằng người bán dâm nhận được sự quan tâm và hỗ trợ, đồng thời đặt ra các biện pháp xử lý thích hợp dựa trên tính chất và mức độ vi phạm của họ, đồng thời đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cộng đồng khỏi hành vi mua bán dâm.

 

Hành vi bán dâm bị xử lý như thế nào?
Hành vi bán dâm bị xử lý như thế nào?

6. Chứa mại dâm bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định của Bộ Luật Hình Sự, người nào thực hiện hành vi chứa mại dâm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội chứa mại dâm. Xử phạt tù và phạt tiền tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm hành vi mua bán dâm:

Chứa mại dâm:

 • Người nào chứa mại dâm sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Chứa mại dâm trong các trường hợp sau đây:

 • Có tổ chức mại dâm;
 • Cưỡng bức mại dâm;
 • Phạm tội chứa mại dâm 2 lần trở lên;
 • Chứa mại dâm cho 4 người trở lên;
 • Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
 • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
 • Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
 • Tái phạm nguy hiểm;
 • Trong các trường hợp này, người chứa mại dâm sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Chứa mại dâm trong các trường hợp sau đây:

 • Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
 • Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 • Trong các trường hợp này, người có hành vi mua bán dâm sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Chứa mại dâm trong các trường hợp sau đây:

 • Đối với 2 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
 • Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;
 • Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát;
 • Trong các trường hợp này, người chứa mại dâm sẽ bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Việc xử phạt chứa mại dâm nhằm ngăn chặn và trừng phạt các hành vi gây hại đối với người bán dâm và bảo vệ quyền và sự an toàn của họ.

Xem thêm bài viết: Người có hành vi sàm sỡ người khác bị xử lý như thế nào?

7. Trách nhiệm của cộng đồng trong việc phòng chống mại dâm

Theo quy định tại Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 và Nghị định 178/2004/NĐ-CP, cộng đồng có trách nhiệm quan trọng trong việc phòng chống hành vi mua bán dâm. Dưới đây là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, và những người có thẩm quyền:

Cá nhân:

 • Phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về phòng, chống hành vi mua bán dâm;
 • Tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống mại dâm trong khả năng của họ.

Cơ quan, tổ chức, và người có thẩm quyền:

 • Phải xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống mại dâm;
 • Động viên và khuyến khích việc phát hiện, tố giác, và đấu tranh với tệ nạn mại dâm.

Các quy định này đảm bảo sự tham gia của toàn xã hội trong việc ngăn ngừa và đối phó với mại dâm, bảo vệ các cá nhân khỏi những tình huống nguy hiểm và thúc đẩy sự hợp tác của cả xã hội trong việc xây dựng một môi trường an toàn hơn, xóa bỏ hành vi mua bán dâm.

8. Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm bị xử lý như thế nào nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm bị xử lý như sau nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng việc mua dâm, bán dâm, và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật, người được giao quản lý cơ sở kinh doanh, dịch vụ nếu xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm, khiêu dâm, kích dục ở cơ sở do họ quản lý.

Hình thức xử phạt bổ sung:

 • Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này;
 • Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Các biện pháp này nhấn mạnh mục tiêu xử lý và ngăn ngừa các hoạt động liên quan đến mua bán dâm và hạn chế sự lợi dụng tình dục trong kinh doanh và dịch vụ.

9. Nam giới bán dâm có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không?

Hành vi bán dâm là một hoạt động có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tình dục trong trao đổi với tiền bạc hoặc các loại lợi ích vật chất khác. Pháp luật Việt Nam quy định về việc xử lý hành vi bán dâm và áp dụng các biện pháp trừng phạt, đối với cả người mua dâm và người bán dâm.

Theo Điều 23 của Pháp lệnh phòng chống mại dâm năm 2003, người có hành vi bán dâm có thể bị xử phạt hành chính. Mức phạt tiền có thể dao động từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Ngoài việc bị xử phạt hành chính, người bán dâm có thể phải tham gia vào các biện pháp cải tạo và giáo dục tại địa phương, có thể kéo dài từ 3 đến 18 tháng, tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.

Nếu người bán dâm biết rõ rằng họ nhiễm HIV và cố ý lây truyền bệnh cho người khác, hoặc nếu họ thực hiện hành vi bán dâm với người chưa đủ 18 tuổi, thì có thể bị xử lý hình sự. Trong trường hợp này, hình phạt có thể là tù từ 3 tháng đến 3 năm hoặc từ 5 năm đến 10 năm, tùy thuộc vào từng tình tiết cụ thể.

Ngoài việc xử phạt, người bán dâm có thể phải buộc nộp lại số tiền lợi ích bất hợp pháp có được từ việc thực hiện hành vi bán dâm. Điều này nhấn mạnh việc ngăn chặn và kiểm soát các hoạt động mại dâm trong xã hội.

Xem thêm bài viết: Đánh người vô cớ phạt bao nhiêu tiền theo quy định pháp luật?

 

Nam giới bán dâm có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không?
Nam giới bán dâm có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không?

10. Hậu quả đối với hành vi mua bán dâm

Hành vi mua bán dâm có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cả người tham gia vào hoạt động này và xã hội nói chung. Dưới đây là 10 hậu quả quan trọng của hành vi mua bán dâm:

 • Lây truyền các bệnh lây truyền qua đường tình dục Hành vi mua bán dâm có thể dẫn đến lây truyền các STDs, bao gồm HIV, giữa người mua dâm và người bán dâm;
 • Sức khỏe tâm lý kém: Người tham gia vào hành vi mua bán dâm có thể trải qua tình trạng căng thẳng, lo âu và áp lực tinh thần;
 • Bạo lực: Hậu quả của hành vi mua bán dâm có thể bao gồm sự bạo lực về thể xác, tinh thần hoặc tình dục đối với người bán dâm;
 • Tách biệt xã hội: Hành vi mua bán dâm có thể dẫn đến tách biệt xã hội, phân biệt và loại bỏ các người bán dâm khỏi xã hội.

Hành vi mua bán dâm không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân tham gia mà còn gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho xã hội nói chung. Điều này thúc đẩy nhiều quốc gia thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát mua bán dâm để giảm thiểu những hậu quả này. Nếu Quý khách còn thắc mắc về Mức xử phạt đối với hành vi mua bán dâm theo quy định hiện hành hãy liên hệ với Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ.

 

 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác