Có truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội mua bán hóa đơn trái phép?


Có truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội mua bán hóa đơn trái phép?
Tội mua bán hóa đơn trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, trong đó người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp mua hoặc bán hóa đơn giả mạo hoặc không hợp lệ để thực hiện gian lận thuế hoặc trốn tránh trách nhiệm thuế. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu bạn về vấn đề này.

1. Hóa đơn đỏ là gì? Mua bán hóa đơn đỏ phạm tội gì?

Hóa đơn đỏ, hoặc chính xác hơn, hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), là một tài liệu quan trọng trong quá trình ghi nhận và theo dõi các giao dịch thương mại. Được phát hành bởi Bộ Tài chính hoặc doanh nghiệp sau khi đăng ký mẫu với cơ quan thuế, hóa đơn đỏ chứa thông tin chi tiết về giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ được bán cho người mua. Nó không chỉ là một chứng từ thể hiện giá trị của giao dịch mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và tính toán thuế giá trị gia tăng (VAT) về tội mua bán hoá đơn trái phép.

Mặc dù hóa đơn đỏ có vai trò quan trọng trong hệ thống thuế, nhưng tội mua bán hoá đơn trái phép là một vấn đề nghiêm trọng. Mua bán hoá đơn trái phép là việc mua bán hoặc sử dụng hóa đơn giả mạo hoặc không hợp lệ để gian lận thuế hoặc trốn tránh trách nhiệm thuế. Hành vi này được quy định và trừng phạt theo Điều 203 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Nhiều doanh nghiệp, trong việc muốn giảm số tiền thuế VAT phải nộp, đã thực hiện mua bán hóa đơn đỏ trái phép. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về pháp lý. Việc vi phạm tội mua bán hoá đơn trái phép có thể đe dọa danh tiếng và tổn thất tài chính đối với cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự và phạt tiền nặng nề. Tóm lại, tội mua bán hoá đơn trái phép là một hành vi mà cần được tránh để duy trì tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

 

Hóa đơn đỏ là gì? Mua bán hóa đơn đỏ phạm tội gì?
Hóa đơn đỏ là gì? Mua bán hóa đơn đỏ phạm tội gì?

2. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là gì?

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đề cập đến việc sử dụng các loại hóa đơn không tuân thủ quy định pháp luật. Hóa đơn bất hợp pháp có thể xuất phát từ nhiều hành vi, bao gồm việc lập hóa đơn giả mạo, mua bán hóa đơn chưa được tạo ra cho tổ chức hoặc cá nhân khác để họ sử dụng trong giao dịch hàng hóa hoặc dịch vụ (trừ trường hợp được cấp hoặc bán hóa đơn bởi cơ quan thuế hoặc theo quy định của Thông tư). Hóa đơn bất hợp pháp cũng có thể liên quan đến việc lập hóa đơn không đầy đủ thông tin bắt buộc, lập hóa đơn chứa sai lệch trong nội dung giữa các liên, hoặc sử dụng hóa đơn của một giao dịch để chứng minh cho một giao dịch khác.

Cụ thể, một số tình huống được coi là việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp bao gồm việc sử dụng hóa đơn mà nội dung ghi trên đó không thể xác minh là có thực. Điều này có thể xảy ra khi người dùng tạo ra hóa đơn giả mạo hoặc khi họ sử dụng hóa đơn chưa được lập để thực hiện các giao dịch mà hóa đơn này không áp dụng.

Sử dụng hóa đơn của một tổ chức hoặc cá nhân khác để bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ mà không tuân theo quy định thuế hoặc không đưa ra thông tin khai thuế là một ví dụ khác về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Ngoài ra, còn có việc sử dụng hóa đơn của một tổ chức hoặc cá nhân khác để bán hàng hóa hoặc dịch vụ nhưng không thực hiện khai thuế hoặc gian lận thuế.

Mua bán hóa đơn bất hợp pháp cũng bao gồm các tình huống khi hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc chứa sai lệch về tiêu chuẩn bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.

3. Mua bán hóa đơn đỏ bao gồm những hành vi nào?

Mua bán hóa đơn đỏ là một hành vi mà nó bao gồm các hành động sau đây theo quy định tại điểm c của khoản 3 Điều 2 trong Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC về việc mua bán trái phép hóa đơn và chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước:

 • Mua hoặc bán hóa đơn mà không có nội dung hoặc có nội dung không đầy đủ, không chính xác so với quy định;
 • Mua hoặc bán hóa đơn đã có nội dung, nhưng không có hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể kèm theo;
 • Mua hoặc bán hóa đơn giả mạo, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hóa đơn đã hết giá trị sử dụng, hoặc hóa đơn của cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác, để hợp thức hóa giao dịch mua hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc cung cấp cho khách hàng mà không có hóa đơn chứng từ hợp lệ;
 • Mua, bán hoặc sử dụng hóa đơn mà có sự chênh lệch về giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ giữa các liên của hóa đơn.

Hành vi mua bán hóa đơn đỏ không chỉ vi phạm quy định thuế mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt pháp lý và tài chính đối với những người tham gia vào việc này.

 

Mua bán hóa đơn đỏ bao gồm những hành vi nào?
Mua bán hóa đơn đỏ bao gồm những hành vi nào?

4. Cấu thành tội phạm tội mua bán trái phép hóa đơn

Hành vi mua bán trái phép hóa đơn đỏ được quy định và xử lý theo Điều 203 của Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi vào năm 2017. Tội mua bán trái phép hóa đơn cấu thành khi hành vi này đáp ứng các điều kiện sau đây:

4.1. Về mặt khách thể của tội phạm

Hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng giả, làm thất thoát nguồn thuế và ảnh hưởng đến chính sách quản lý thuế của nhà nước trong các ngành nghề liên quan, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho lợi ích kinh tế của đất nước. Điều này dẫn đến sự suy giảm trong nguồn thu ngân sách của quốc gia khi xuất hiện tội mua bán hoá đơn trái phép.

4.2. Về mặt khách quan của tội phạm

Hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng giả, ảnh hưởng đến quy trình kê khai thuế và chính sách quản lý thuế của nhà nước. Các hành vi này bao gồm việc không kê khai đầy đủ số tiền mua bán hàng hóa, thông tin sai lệch trong việc kê khai thuế, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, không tuân theo quy định về việc đăng ký và kê khai thuế. Tất cả những hành vi này đều nhằm mục đích giảm thiểu số tiền thuế phải nộp, thậm chí trốn thuế hoàn toàn, và gây hậu quả đáng kể đối với ngân sách quốc gia và được quy vào tội mua bán hoá đơn trái phép.

Nếu việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng dẫn đến việc trốn thuế với số tiền trên 100 triệu đồng, người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 của Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi vào năm 2017. Ngược lại, nếu số tiền trốn thuế dưới 100 triệu đồng, nhưng người vi phạm đã bị xử phạt hành chính hoặc bị kết án và chưa được xóa án tích về hành vi trốn thuế, cũng có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hành vi mua bán hóa đơn trái phép có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt đối với hệ thống thuế và ngân sách quốc gia về.

4.3. Về mặt chủ thể của tội phạm 

Hành vi mua bán hóa đơn đỏ trong tội phạm này không yêu cầu đặc biệt về năng lực hành vi hoặc độ tuổi của người phạm tội. Thường thì, các chủ thể của tội phạm này bao gồm tổ chức và cá nhân có hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Ngoài ra, các cá nhân liên quan đến việc đặt in hóa đơn giá trị gia tăng hoặc nhận in hóa đơn theo quy định của cơ quan nhà nước cũng có thể thuộc vào chủ thể của tội phạm.

Những người tham gia mua các hàng hóa và dịch vụ có sử dụng các hóa đơn giá trị gia tăng cũng có thể bị liên quan đến tội mua bán hóa đơn đỏ. Tổng hợp lại, chủ thể của tội phạm này là rất đa dạng và bao gồm nhiều nhóm người khác nhau.

4.4. Về mặt chủ quan của tội phạm

Mặc dù người phạm tội có nhận thức rõ rằng hành vi mua bán hóa đơn đỏ là vi phạm pháp luật, họ vẫn tiến hành mua bán hóa đơn VAT, sử dụng các hóa đơn và chứng từ không hợp pháp để thực hiện quá trình kế toán và hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào, cũng như hóa đơn đầu ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Họ làm như vậy nhằm giảm bớt số tiền thuế phải nộp, với ý định cố tình tạo ra tình huống để gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và được quy định vào tội mua bán hoá đơn trái phép.

Dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp, người phạm tội luôn nhận thức rõ rằng hành vi mua bán hóa đơn đỏ vi phạm quy định của pháp luật và có hậu quả xấu đối với xã hội. Điều này dẫn đến việc họ bị cấm bởi pháp luật, và việc này được coi là một hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội mua bán hoá đơn trái phép.

5. Tội mua bán trái phép hóa đơn bị xử phạt như thế nào?

Tội mua bán trái phép hóa đơn đỏ được xác định và xử lý theo quy định tại Điều 203 của Bộ luật Hình sự năm 2015, đã sửa đổi vào năm 2017. Để bị xem xét là đã phạm tội mua bán trái phép hóa đơn, hành vi này phải rơi vào một trong các trường hợp trong tội mua bán hoá đơn trái phép như sau:

 • Sản xuất hoặc sử dụng hóa đơn giả mạo từ 50 số đến dưới 100 số;
 • Sản xuất hoặc sử dụng hóa đơn đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số;
 • Thu lợi bất chính từ việc mua bán hoặc sử dụng hóa đơn trái phép với số tiền từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, đã sửa đổi vào năm 2017, mức xử phạt cho tội mua bán trái phép hóa đơn đỏ có thể bao gồm tiền phạt hoặc án tù, tù tù với thời gian thụ động, cách ly xã hội hoặc hình phạt khác. Mức xử phạt cụ thể có thể thay đổi tùy theo tình hình cụ thể của từng vụ án và quy định pháp luật hiện hành đối với tội mua bán hoá đơn trái phép.

5.1. Đối với cá nhân

Xử lý tội mua bán trái phép hóa đơn đỏ đối với cá nhân có các quy định phạt như sau:

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc có thể bị án tù không giam giữ trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 3 năm trong các trường hợp đối với tội mua bán hoá đơn trái phép sau đây:

 • Thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số;
 • Sử dụng hoặc mua bán hóa đơn hoặc chứng từ mà đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số;
 • Thu được lợi ích bất chính với số tiền từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc có thể bị án tù trong khoảng thời gian từ 1 năm đến 5 năm trong các trường hợp sau đây:

 • Hành vi mua bán trái phép hóa đơn có tính chất chuyên nghiệp hoặc có tổ chức;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mua bán trái phép hóa đơn;
 • Sử dụng hoặc mua bán hóa đơn dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ mà đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;
 • Thu được lợi ích bất chính với số tiền từ 100.000.000 đồng trở lên;
 • Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền từ 100.000.000 đồng trở lên;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định trong khoảng thời gian từ 1 năm đến 5 năm.

5.2. Đối với pháp nhân thương mại

Xử lý tội mua bán trái phép hóa đơn đỏ đối với pháp nhân thương mại có các quy định phạt tội mua bán hoá đơn trái phép như sau:

Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng nếu pháp nhân thương mại mua bán trái phép hóa đơn ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu được lợi ích bất chính với số tiền từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nếu phạm tội trong một trong các trường hợp sau đây:

 • Hành vi mua bán trái phép hóa đơn đỏ có sự tổ chức;
 • Hành vi mua bán trái phép hóa đơn đỏ có tính chất chuyên nghiệp;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mua bán trái phép hóa đơn đỏ;
 • Sử dụng hoặc mua bán hóa đơn đỏ dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;
 • Thu được lợi ích bất chính với số tiền từ 100.000.000 đồng trở lên;
 • Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền từ 100.000.000 đồng trở lên;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn nếu phạm tội theo quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 2015, đã sửa đổi vào năm 2017.

Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định trong khoảng thời gian từ 1 năm đến 3 năm hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, cả cá nhân và pháp nhân thương mại đều bị nghiêm cấm mua bán hóa đơn đỏ trong bất kỳ hình thức nào. Vi phạm hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về tội mua bán hoá đơn trái phép.

Nếu các công ty hoặc doanh nghiệp thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, họ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với tội trốn thuế hoặc tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nếu có đủ dấu hiệu tội phạm. Quy định như vậy nhằm ngăn chặn việc trốn thuế, thu thập thuế thiếu cho ngân sách nhà nước và tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và tuân thủ pháp luật.

Mặc dù người phạm tội nhận thức rõ ràng về tính phạm pháp của hành vi mua bán hóa đơn đỏ, họ vẫn tiến hành việc này với mục đích sử dụng các hóa đơn và chứng từ không hợp pháp để thực hiện quá trình kế toán và hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào, cũng như hóa đơn đầu ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Họ có ý định cố tình giảm thiểu số tiền thuế phải nộp, tạo ra tình huống để gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khi phạm tội mua bán hoá đơn trái phép.

Cấu thành tội phạm tội mua bán trái phép hóa đơn
Cấu thành tội phạm tội mua bán trái phép hóa đơn

Nếu các công ty hoặc doanh nghiệp thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, họ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với tội trốn thuế hoặc tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nếu có đủ dấu hiệu tội phạm. Nếu Quý khách còn thắc mắc về vấn đề "Có truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội mua bán hóa đơn trái phép không?" Hãy liên hệ với Luật Ánh Ngọc để được tư vấn tội mua bán hoá đơn trái phép.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác