Quy định pháp luật về mức đóng bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp


Quy định pháp luật về mức đóng bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp
Pháp luật hiện hành về mức đóng bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp, thường gọi tắt là bảo hiểm ATBNN, có các quy định quan trọng liên quan đến việc đóng phí cho người lao động và doanh nghiệp. Mức đóng bảo hiểm này được xác định theo quy định của Nghị định 58/2020/NĐ-CP và áp dụng cho người lao động cũng như các doanh nghiệp.

1. Giới thiệu về Quy định Bảo Hiểm Tai Nạn Bệnh Nghề Nghiệp

Quy định đóng bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp là một hệ thống quy định được ban hành bởi pháp luật để bảo vệ người lao động trước những rủi ro liên quan đến tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc. Bảo hiểm này cung cấp một mức trợ cấp cho người lao động trong trường hợp họ gặp chấn thương hoặc mắc bệnh liên quan đến công việc của họ. Đây là khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và trợ cấp cho người lao động trong môi trường làm việc. Chính pháp luật hiện hành đã xác định rõ các quy định về quy định đóng bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp để đảm bảo quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, việc nắm vững và tuân thủ quy định đóng bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp là cực kỳ quan trọng. Điều này không chỉ đảm bảo quyền lợi của người lao động mà còn tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp hoạt động an toàn và hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu thêm về các quy định chi tiết về quy định đóng bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp để đảm bảo tuân thủ pháp luật và đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người.

 

1. Giới thiệu về Quy định Bảo Hiểm Tai Nạn Bệnh Nghề Nghiệp
Giới thiệu về Quy định Bảo Hiểm Tai Nạn Bệnh Nghề Nghiệp

2. Mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các doanh nghiệp hiện nay là bao nhiêu?

Mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của doanh nghiệp hiện nay phụ thuộc vào điều kiện và loại hình doanh nghiệp. Theo quy định tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP, mức đóng là như sau:

 • Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với các mức đóng khác nhau:

  a) Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Đây là mức đóng áp dụng cho người lao động là cán bộ, công chức, viên chức, và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước.

  b) Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Đây là mức đóng áp dụng cho doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định.

 • Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức đóng là 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động.

 • Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán, thì mức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Vui lòng lưu ý rằng mức đóng có thể thay đổi theo quy định của pháp luật và cụ thể cho từng doanh nghiệp.

Xem thêm bài viết: Người lao động khi nào thì được hưởng trợ cấp thôi việc?

 

2. Mức đóng bảo hiểm cho Người Sử Dụng Lao Động
Mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với
các doanh nghiệp hiện nay là bao nhiêu?

3. Những khoản mà quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả cho các mục đích sau:

 • Trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

 • Chi trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ người lao động bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp;

 • Cung cấp hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình cho người bị thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp;

 • Chi phí dưỡng sức và phục hồi sức khỏe của người bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp;

 • Hỗ trợ các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, cũng như chia sẻ rủi ro liên quan đến tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

 • Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp khi họ trở lại làm việc;

 • Chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

 • Đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Như vậy, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tạo ra để bảo vệ và hỗ trợ người lao động trong trường hợp họ gặp tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp, cung cấp các loại trợ cấp, dịch vụ y tế và hỗ trợ khác nhau để giúp họ phục hồi và duy trì cuộc sống sau sự cố đó.

 

3. Mức Đóng Bảo Hiểm cho Người Lao Động Cán Bộ, Công Chức
Những khoản mà quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả

4. Các trường hợp người sử dụng lao động có trách nhiệm trả chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động trong trường hợp kết quả giám định cho thấy người lao động suy giảm khả năng lao động dưới 5%. Ngoài ra, người sử dụng lao động cũng phải trả chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động khi họ giới thiệu người lao động đi khám giám định tại Hội đồng giám định y khoa.

Trong trường hợp kết luận giám định là người lao động bị suy giảm khả năng lao động dưới 5%, người sử dụng lao động phải thanh toán phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người lao động đó.

Xem thêm bài viết: Những công việc mà lao động dưới 18 tuổi có thể được đi làm?

5. Giải đáp một số câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp hoặc đơn vị nào được thành lập sau ngày 01/7/2021 có được hưởng giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) hay không?

Trả lời: Theo quy định, các doanh nghiệp hoặc đơn vị mới thành lập sau ngày 01/7/2021 được áp dụng giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động, trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Điều này áp dụng cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ BHTNLĐ-BNN, trừ trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng lương từ ngân sách nhà nước.

Câu hỏi 2: Đơn vị được hưởng giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN có yêu cầu thanh toán hoặc quyết toán phần kinh phí do giảm mức đóng với cơ quan BHXH?

Trả lời: Quy định không cụ thể về việc thanh toán hoặc quyết toán phần kinh phí do giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN với cơ quan BHXH. Tuy nhiên, người sử dụng lao động cần tuân theo quy định và hướng dẫn của cơ quan BHXH về việc quản lý và khai báo dữ liệu liên quan đến việc giảm mức đóng.

Câu hỏi 3: Trong thời gian được giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN theo quy định, người lao động phát hiện bệnh nghề nghiệp hoặc xảy ra tai nạn lao động, liệu họ có được chi trả chế độ không?

Trả lời: Trong thời gian giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN theo quy định, người lao động vẫn được hưởng các quyền lợi như đang đóng BHTNLĐ-BNN. Điều này bao gồm việc chi trả cho bệnh nghề nghiệp hoặc tai nạn lao động theo quy định.

Câu hỏi 4: Đề nghị cơ quan BHXH hướng dẫn về hình thức và mức hỗ trợ cụ thể cho người lao động bằng tiền, được tài trợ từ việc giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN.

Trả lời: Hình thức và mức hỗ trợ cụ thể cho người lao động từ việc giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN cần được xem xét và quyết định bởi người sử dụng lao động. Tuy nhiên, người sử dụng lao động cần tuân theo quy định của cơ quan BHXH và thực hiện theo hướng dẫn liên quan đến việc hỗ trợ người lao động.

Câu hỏi 5: Ai là đối tượng được hưởng giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg?

Trả lời: Theo Điều 1 của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đối tượng được hưởng giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN bao gồm người sử dụng lao động đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ BHTNLĐ-BNN theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Câu hỏi 6: Quy trình và thủ tục thực hiện việc giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN như thế nào?

Trả lời: Quy trình giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN bao gồm các bước sau:

 • Cơ quan BHXH lập và gửi thông báo giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN dựa trên cơ sở dữ liệu quản lý thu;
 • Đơn vị thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng theo thông báo từ cơ quan BHXH;
 • Trong trường hợp đơn vị có người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước (các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên), đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh đóng BHXH và gửi cơ quan BHXH để điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN theo quy định.

Câu hỏi 7: Trong trường hợp một lao động nghỉ thai sản trong tháng 7 năm 2021 và sau đó trở lại làm việc từ tháng 8 năm 2021, liệu lao động này có được tính giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN theo quy định?

Trả lời: Đúng, lao động trong trường hợp này vẫn được tính để giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN từ tháng 8/2021 đến hết tháng 6/2022 theo quy định của Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mặc dù họ đã nghỉ thai sản vào tháng 7 năm 2021.

Câu hỏi 8: Tôi là viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước và tiền lương của tôi đến từ nguồn kinh phí cấp từ Sở Tài chính của tỉnh. Nghe nói rằng Chính phủ đã hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động giảm đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Vậy, tôi và những người trong đơn vị của tôi có được hưởng gói hỗ trợ này không? 

Trả lời: Theo Điều 1 của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đối tượng được hỗ trợ giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN bao gồm người sử dụng lao động đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ BHTNLĐ-BNN theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Vì vậy, Ông/Bà là viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập và được hưởng lương từ Sở Tài chính của tỉnh, nên không thuộc đối tượng hỗ trợ giảm mức đóng BHTNLĐ-BNN theo quy định.

 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác