Thời giờ làm việc của người cao tuổi theo pháp luật hiện hành


Thời giờ làm việc của người cao tuổi theo pháp luật hiện hành
Quy định về thời giờ làm việc của người cao tuổi theo pháp luật hiện hành tập trung vào việc đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động cao tuổi. Thông qua Bộ luật Lao động 2019, người lao động cao tuổi được cho phép thỏa thuận về thời giờ làm việc, bao gồm việc rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian. Điều này giúp họ có sự linh hoạt trong công việc để cân bằng cuộc sống và sức khỏe. Đồng thời, nhà nước khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi để bảo đảm quyền lao động và tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ các trường hợp không được giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi, đặc biệt là trong môi trường làm việc độc hại. Vi phạm quy định này có thể dẫn đến mức phạt tài chính theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP. Hiểu rõ và tuân thủ quy định về thời giờ làm việc của người cao tuổi là quan trọng để đảm bảo quyền lợi của họ và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

1. Thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi: Sự định nghĩa và phạm vi áp dụng

Trong xã hội hiện đại, việc làm là một phần quan trọng của cuộc sống của mọi người, bao gồm cả người lao động cao tuổi. Điều này đặt ra câu hỏi về thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi, và liệu có quy định cụ thể nào về thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi theo pháp luật hiện hành. Chúng ta sẽ tìm hiểu về điều này trong phần sau.

Thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi

Thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi là một chủ đề quan trọng liên quan đến quyền và lợi ích của những người ở độ tuổi cao. Người lao động cao tuổi thường là những người đã nghỉ hưu hoặc tiếp tục làm việc sau độ tuổi quy định. Vậy, độ tuổi nào được coi là "cao tuổi" theo pháp luật hiện hành?

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, độ tuổi khi một người được coi là người lao động cao tuổi thường là sau độ tuổi nghỉ hưu. Điều 148 Bộ luật Lao động 2019 quy định: "Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật này."

Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 quy định rằng độ tuổi nghỉ hưu thông thường là 60 năm đối với nam và 55 năm đối với nữ. Tuy nhiên, có những trường hợp được tính lại theo quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, khi một người vượt qua độ tuổi nghỉ hưu mà tiếp tục làm việc, họ có thể được coi là người lao động cao tuổi.

Với sự định nghĩa về thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi và độ tuổi áp dụng, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về vấn đề này. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về quy định cụ thể về thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi, quyền lợi và các quy định khác liên quan đến người lao động cao tuổi.

Xem thêm bài viết: Quy định về thời gian thử việc của người lao động là bao lâu?

 

1. Thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi Sự định nghĩa và phạm vi áp dụng
Thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi Sự định nghĩa và phạm vi áp dụng

2. Quy định về thời giờ làm việc của người cao tuổi theo Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động 2019 là bộ khung quan trọng để quản lý mọi khía cạnh của lao động và lao động, bao gồm cả quy định về thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi. Chúng ta hãy xem xét những quy định chung về thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi và cách Điều 148 của Bộ luật Lao động 2019 tác động đến thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi.

Quy định chung về thời giờ làm việc của người lao động

Bộ luật Lao động 2019 thiết lập quy tắc chung về thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi. Theo Điều 105 của Bộ luật Lao động 2019:

 • Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần;
 • Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi theo ngày hoặc tuần và phải thông báo cho người lao động biết. Trong trường hợp thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi theo tuần, thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. Nhà nước cũng khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

Thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi dựa vào quy định của Điều 148 Bộ luật Lao động 2019

Điều 148 của Bộ luật Lao động 2019 chứa quy định cụ thể về thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi. Điều này nói rõ:

 • Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019;
 • Người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Với quy định này, người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận về thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi với người sử dụng lao động để đảm bảo rằng thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi phù hợp với tình trạng sức khỏe và năng lực của họ. Điều này là một sự đảm bảo quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động cao tuổi và đảm bảo họ có môi trường làm việc thích hợp.

Xem thêm bài viết: Phải làm gì khi nghỉ việc nhưng công ty không trả lương?

 

2. Quy định về thời giờ làm việc của người cao tuổi theo Bộ luật Lao động 2019
Quy định về thời giờ làm việc của người cao tuổi theo Bộ luật Lao động 2019

3. Quyền và lợi ích của người lao động cao tuổi

Người lao động cao tuổi đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong xã hội ngày nay. Họ mang lại kinh nghiệm và kiến thức đáng quý cho nền kinh tế và xã hội. Chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền và lợi ích của người lao động cao tuổi, đặc biệt trong việc điều chỉnh thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi.

Quyền của người lao động cao tuổi trong việc điều chỉnh thời giờ làm việc

Một trong những quyền quan trọng của người lao động cao tuổi là quyền thỏa thuận về thời giờ làm việc. Điều 148 của Bộ luật Lao động 2019 cho phép họ thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi hàng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian. Điều này cho phép họ linh hoạt điều chỉnh thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi để phù hợp với tình trạng sức khỏe và năng lực của họ. Điều này là một quyền lợi quan trọng để đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục làm việc một cách bền vững và thoải mái.

Lợi ích của việc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian

Người lao động cao tuổi có nhiều lợi ích khi áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian. Một trong những lợi ích quan trọng nhất là giảm căng thẳng và áp lực. Khi họ có thể linh hoạt quyết định thời gian làm việc của mình, họ có thể tạo ra một môi trường làm việc thoải mái hơn. Điều này giúp họ duy trì tinh thần và sức khỏe tốt hơn.

Hơn nữa, chế độ làm việc không trọn thời gian giúp người lao động cao tuổi tận dụng thời gian cho gia đình và giải trí. Họ có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, du lịch, và dành thời gian chất lượng cùng người thân. Điều này không chỉ tạo ra một cuộc sống cân bằng mà còn giúp họ duy trì tâm trạng tích cực.

Ngoài ra, việc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian giúp người lao động cao tuổi phù hợp với tình trạng sức khỏe. Họ có thể điều chỉnh thời gian làm việc sao cho phù hợp với năng lực của họ và tránh làm việc quá sức. Điều này làm cho họ duy trì sức khỏe tốt hơn và kéo dài thời gian làm việc một cách bền vững.

Tóm lại, quyền và lợi ích của người lao động cao tuổi trong việc điều chỉnh thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi là quan trọng và cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của họ, đồng thời giúp họ duy trì một cuộc sống làm việc và cá nhân cân bằng.

Xem thêm bài viết: Người lao động được hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp nào?

4. Khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi

Người lao động cao tuổi là một tài nguyên quý báu trong lực lượng lao động. Nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi và đảm bảo quyền lao động và hiệu quả nguồn nhân lực. Hãy tìm hiểu về vai trò của nhà nước và lý do tại sao họ nên khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi.

Vai trò của nhà nước trong khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi

Nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi bằng cách tạo ra các chính sách và quy định thích hợp. Điều 148 Bộ luật Lao động 2019 đã quy định rằng "Nhà nước khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi làm việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm quyền lao động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực."

Vai trò này của nhà nước đảm bảo rằng người lao động cao tuổi có cơ hội tiếp tục đóng góp cho xã hội và kinh tế. Họ không chỉ đảm bảo quyền lao động của người cao tuổi mà còn giúp tận dụng tối đa tài năng và kinh nghiệm của họ trong các lĩnh vực khác nhau.

Lý do và cách sử dụng người lao động cao tuổi để bảo đảm quyền lao động và hiệu quả nguồn nhân lực

Sử dụng người lao động cao tuổi có nhiều lợi ích, không chỉ cho họ mà còn cho xã hội và doanh nghiệp. Dưới đây là một số lý do quan trọng và cách sử dụng người lao động cao tuổi để bảo đảm quyền lao động và hiệu quả nguồn nhân lực.

Tận dụng kinh nghiệm và kiến thức: Người lao động cao tuổi thường đã tích luỹ nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực công việc của họ. Sử dụng họ có thể giúp tăng cường sự hiểu biết và chất lượng công việc.

Tạo sự đa dạng: Sử dụng người lao động cao tuổi cùng với các thế hệ khác tạo sự đa dạng trong lực lượng lao động. Điều này có thể giúp thúc đẩy sự sáng tạo và sự phát triển của doanh nghiệp.

Bảo đảm quyền lao động: Sử dụng người lao động cao tuổi phù hợp với sức khỏe của họ là một cách để bảo đảm quyền lao động và đảm bảo môi trường làm việc thích hợp cho họ.

Gia tăng hiệu suất lao động: Những người lao động cao tuổi thường có tư duy thấu hiểu, khả năng giải quyết vấn đề, và kiến thức sâu rộng. Sử dụng họ có thể đóng góp đáng kể vào hiệu suất lao động của tổ chức.

Tóm lại, sử dụng người lao động cao tuổi là một phần quan trọng của chiến lược quản lý nguồn nhân lực. Việc khuyến khích sử dụng họ không chỉ bảo đảm quyền lao động mà còn giúp tận dụng tối đa kinh nghiệm và kiến thức của họ để đóng góp vào sự phát triển và hiệu quả của tổ chức.

5. Các trường hợp không được giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi

Trong quá trình tạo hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi, có một số quy định rất quan trọng tại Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 cần tuân thủ để đảm bảo quyền và sức khỏe của người lao động cao tuổi. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các trường hợp không được giao kết hợp đồng lao động với họ và điều kiện để đảm bảo làm việc an toàn cho họ.

Quy định tại Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 về việc không sử dụng người lao động cao tuổi trong môi trường làm việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Điều 149 của Bộ luật Lao động 2019 quy định rõ ràng về việc không sử dụng người lao động cao tuổi trong môi trường làm việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Điều này nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lao động của họ. Trong các trường hợp sau, không được giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi:

 • Người lao động cao tuổi không được sử dụng trong công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Điều này đảm bảo rằng họ không phải tham gia vào các công việc mà có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ;
 • Trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn. Nếu công ty có thể bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động cao tuổi, họ có thể tiếp tục làm việc trong môi trường đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho người lao động cao tuổi

Để đảm bảo làm việc an toàn cho người lao động cao tuổi trong môi trường đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công ty cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Thực hiện các biện pháp an toàn: Công ty cần phải thực hiện các biện pháp an toàn để đảm bảo rằng môi trường làm việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và không gây nguy hiểm cho người lao động cao tuổi;
 • Cung cấp thiết bị bảo vệ: Người lao động cao tuổi cần được cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp để bảo vệ họ khỏi các nguy cơ độc hại;
 • Đào tạo về an toàn: Các người lao động cần được đào tạo về an toàn để họ biết cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm và đảm bảo sức khỏe của họ.

Tóm lại, quy định tại Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 về việc không sử dụng người lao động cao tuổi trong môi trường làm việc đặc biệt nặng nhọc.

 

5. Các trường hợp không được giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi
Các trường hợp không được giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi

7. Hình phạt cho việc sử dụng người lao động cao tuổi làm công việc độc hại

Việc sử dụng người lao động cao tuổi trong môi trường làm việc độc hại là một vi phạm nghiêm trọng về quyền lao động và an toàn của họ. Chính pháp luật đã thiết lập các mức phạt tiền đối với người sử dụng lao động vi phạm quy định này để đảm bảo tuân thủ quy định và bảo vệ quyền của người lao động cao tuổi. Chúng ta sẽ tìm hiểu về mức phạt tiền và tầm quan trọng của tuân thủ quy định này.

Trình bày mức phạt tiền đối với người sử dụng lao động vi phạm quy định tại Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền đối với hành vi sử dụng người lao động cao tuổi để làm công việc độc hại. Theo đó, mức phạt được quy định như sau:

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: a) Không tham khảo ý kiến của người lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ. b) Sử dụng người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khảng lao động đồng ý;
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi.

Những mức phạt nghiêm trọng này đặt ra một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của tuân thủ quy định và bảo vệ quyền của người lao động cao tuổi. Chúng nhắc nhở người sử dụng lao động phải xem xét môi trường làm việc và đảm bảo rằng họ không sử dụng người lao động cao tuổi trong môi trường độc hại.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của tuân thủ quy định để tránh hình phạt và bảo vệ quyền của người lao động cao tuổi

Tuân thủ quy định về việc không sử dụng người lao động cao tuổi trong môi trường làm việc độc hại là không chỉ về việc tuân thủ pháp luật mà còn về bảo vệ quyền của họ và đảm bảo sức khỏe và an toàn trong môi trường làm việc. Hành vi vi phạm có thể dẫn đến những hình phạt nặng nề, không chỉ tài chính mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của tổ chức. Việc tuân thủ quy định này là một phần quan trọng của việc đảm bảo rằng người lao động cao tuổi được đối xử công bằng và an toàn trong môi trường làm việc của họ.

8. Tóm tắt và kết luận

Trong bối cảnh ngày càng tăng số lượng người lao động cao tuổi tham gia vào lực lượng lao động, quy định về thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi của họ đóng một vai trò quan trọng. Như đã trình bày trong các phần trước, quy định về thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi dựa vào Bộ luật Lao động 2019, Điều 148. Điều này cho phép người lao động cao tuổi thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Quyền và lợi ích của người lao động cao tuổi được đảm bảo thông qua việc điều chỉnh thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi, giúp họ cân bằng cuộc sống và sức khỏe. Nhà nước cũng khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi để bảo đảm quyền lao động và hiệu quả nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, việc không được giao kết hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi trong các trường hợp công việc độc hại, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là điều cần tuân thủ. Nếu vi phạm quy định này, người sử dụng lao động có thể bị áp dụng mức phạt tiền theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Tóm lại, hiểu rõ và thực hiện đúng quy định về thời giờ làm việc của người lao động cao tuổi là cực kỳ quan trọng. Điều này đảm bảo quyền lợi của họ và đồng thời giúp người sử dụng lao động tuân thủ pháp luật, tránh hình phạt và duy trì danh tiếng của tổ chức. Việc tôn trọng và bảo vệ người lao động cao tuổi là một phần quan trọng của việc xây dựng một xã hội công bằng và bền vững.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác