Hướng dẫn thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông yêu cầu bồi thường


Hướng dẫn thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông yêu cầu bồi thường
Thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông thường bao gồm việc thu thập chứng cứ, tìm luật sư, đệ đơn tại tòa, và tham gia vào quá trình tương tác với hệ thống pháp luật để đạt được sự công bằng và bồi thường sau tai nạn giao thông. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông

1. An toàn giao thông là gì ?

An toàn giao thông là một khái niệm quan trọng, đại diện cho sự bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia giao thông đường bộ. Khi tham gia vào giao thông, người điều khiển các phương tiện phải tuân theo luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác. Tai nạn giao thông đã và đang là một vấn đề nghiêm trọng tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Chính vì vậy, thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông đang trở nên ngày càng quan trọng và được quan tâm đặc biệt. Chính quyền và các cơ quan chức năng đang nỗ lực để cải thiện và đẩy mạnh quy trình thủ tục khởi kiện trong trường hợp tai nạn giao thông, nhằm đảm bảo rằng người bị hại sẽ được bồi thường một cách công bằng và đúng luật thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông.

Xem thêm bài viết: Mở cửa xe ô tô gây tai nạn thì bị xử lý như thế nào?

 

An toàn giao thông là gì ?
An toàn giao thông là gì ?

2. Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông có nguồn gốc từ nhiều yếu tố khác nhau, sau đây là những nguyên nhân chính:

 • Thứ nhất, hệ thống đường bộ, đặc biệt là các đoạn đường xuống cấp, thường xuất hiện nhiều hố gà, tạo điều kiện thuận lợi cho sự xảy ra của tai nạn giao thông thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông;
 • Thứ hai, việc nhiều người tham gia giao thông thiếu kiến thức và kỹ năng cần thiết, đây cũng là một yếu tố đóng góp vào tình trạng tai nạn thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông ;
 • Thứ ba, sự phân bố không hợp lý của hệ thống biển báo giao thông có thể gây hiểu nhầm và gây ra tai nạn;
 • Thứ tư, ý thức chấp hành luật giao thông của một số người dân còn kém, họ có thể vi phạm luật giao thông mà không biết;
 • Cuối cùng, các hình phạt về vi phạm luật giao thông thường quá nhẹ, không đủ sợ khiến nhiều người không tuân thủ luật, tạo điều kiện cho thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông.

3. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp tai nạn giao thông được quy định như thế nào?

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp tai nạn giao thông được quy định một cách chi tiết trong Điều 588 của Bộ luật Dân sự 2015. Điều này có nghĩa là có một thời hạn cụ thể mà người bị hại phải tuân theo khi họ muốn khởi kiện và yêu cầu bồi thường sau một vụ tai nạn giao thông.

Theo quy định này, thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, tính từ thời điểm mà người bị hại biết hoặc nên biết rằng quyền và lợi ích hợp pháp của họ đã bị xâm phạm trong vụ tai nạn giao thông. Điều này có nghĩa rằng người bị hại phải khởi kiện trong khoảng thời gian 03 năm sau khi họ biết về việc xâm phạm quyền của họ. .

Khi người bị hại quyết định khởi kiện, họ cần nộp đơn khởi kiện tại Tòa án, thường là tại nơi mà người gây tai nạn đang cư trú. Đồng thời, họ cần chuẩn bị hồ sơ liên quan đến vụ việc tai nạn, và người có thẩm quyền để nộp đơn thường là người thân của người bị nạn, như con cái, cha mẹ, hoặc vợ chồng.

Để xác định mức thiệt hại và quyền yêu cầu bồi thường, người bị hại có thể tham khảo thêm các quy định tại Mục 2 Chương XX của Bộ luật Dân sự 2015. Điều này giúp đảm bảo rằng thủ tục khởi kiện tai giao thông được thực hiện đúng thời hạn và theo quy định của pháp luật.

4. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại được quy định như thế nào?

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong trường hợp tai nạn giao thông được quy định rất cụ thể tại Điều 584 của Bộ luật Dân sự 2015. Theo quy định này:

 • Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông;
 • Người gây thiệt hại sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ khi có thỏa thuận hoặc quy định khác của luật.

Như vậy, khi có một tai nạn giao thông, đây là một hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, và tài sản của người khác, và theo nguyên tắc, người gây ra tai nạn phải bồi thường. Các quy định cụ thể bao gồm:

 • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời, với khả năng thỏa thuận về mức và hình thức bồi thường;
 • Mức bồi thường có thể giảm nếu người gây thiệt hại không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại lớn hơn khả năng kinh tế của họ;
 • Nếu mức bồi thường không còn phù hợp, bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh;
 • Nếu bên bị thiệt hại có lỗi gây ra thiệt hại, họ sẽ không được bồi thường phần thiệt hại do họ gây ra thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông ;
 • Bên bị xâm phạm không được bồi thường nếu họ không áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn thiệt hại cho chính họ.

 

Hướng dẫn khởi kiện người gây tai nạn giao thông yêu cầu bồi thường thiệt hại
Hướng dẫn khởi kiện người gây tai nạn giao thông yêu cầu bồi thường thiệt hại

5. Thủ tục hòa giải tai nạn giao thông có thể tiến hành trong các trường hợp nào?

Thủ tục giải quyết vụ tai nạn giao thông có thể áp dụng trong các tình huống sau đây:

 • Thiệt hại tài sản: Đầu tiên, khi có thiệt hại đối với tài sản, bao gồm tình trạng tài sản bị mất, hủy hoại, hoặc hư hỏng. Ngoài ra, lợi ích gắn liền với việc sử dụng hoặc khai thác tài sản bị mất hoặc bị giảm sút, cũng như các chi phí hợp lý liên quan đến việc ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại có thể được xem xét trong thủ tục này. Các loại thiệt hại khác có thể được xem xét theo quy định của luật;
 • Thiệt hại về sức khỏe: Thứ hai, khi sức khỏe bị xâm phạm, bao gồm chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe, và chức năng bị mất hoặc giảm sút. Các trường hợp khác bao gồm thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút của người bị thiệt hại, và chi phí hợp lý liên quan đến việc chăm sóc cho người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Tương tự, các loại thiệt hại khác có thể được xem xét theo quy định của luật;
 • Thiệt hại về tính mạng: Thứ ba, nếu tính mạng bị xâm phạm, thủ tục này áp dụng cho thiệt hại do sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm, bao gồm chi phí hợp lý cho việc mai táng và tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng. Tương tự, các loại thiệt hại khác có thể được xem xét theo quy định của luật;
 • Thiệt hại về danh dự và nhân phẩm: Ngoài những thiệt hại về tài sản, sức khỏe và tính mạng, trong một số trường hợp, vụ tai nạn cũng có thể gây tổn thất về danh dự và nhân phẩm. Trong trường hợp này, bạn có thể thử thực hiện thủ tục hòa giải tai nạn giao thông mà không cần tới tòa án. Tuy nhiên, nếu không thể tự thỏa thuận và cần đến Tòa án, mức bồi thường sẽ dựa trên mức độ thiệt hại thực tế.

6. Trình tự giải quyết tai nạn giao thông theo thủ tục hành chính

Quy trình giải quyết vụ tai nạn giao thông theo thủ tục hành chính được điều chỉnh bởi các bước sau:

Bước 1: Thông báo kết quả điều tra và lập biên bản

 • Trước hết, sau khi hoàn tất quá trình điều tra và xác minh vụ tai nạn giao thông, cán bộ Cảnh sát giao thông sẽ mời các bên liên quan hoặc đại diện hợp pháp của họ đến trụ sở đơn vị để thông báo kết quả điều tra và xác minh. Trong quá trình này, họ lập Biên bản giải quyết vụ tai nạn giao thông theo mẫu quy định. Đồng thời, nếu có vi phạm hành chính, họ lập Biên bản vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trong trường hợp bên nào liên quan đến vụ tai nạn giao thông vắng mặt có lý do chính đáng, phải lập biên bản ghi nhận việc vắng mặt và hẹn thời gian đến giải quyết thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông.

Bước 2: Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có)

 • Lãnh đạo có thẩm quyền sẽ xem xét và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu có. Quyết định này dựa trên thông tin và biên bản đã lập ở Bước 1.

Bước 3: Hướng dẫn tự giải quyết bồi thường thiệt hại dân sự

 • Các bên liên quan đến vụ tai nạn giao thông sẽ được hướng dẫn tự giải quyết bồi thường thiệt hại dân sự tại trụ sở cơ quan hoặc đơn vị. Trong trường hợp các bên liên quan không thể tự thỏa thuận giải quyết bồi thường thiệt hại dân sự, cán bộ Cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản và hướng dẫn các bên liên quan liên hệ với Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Bước 4: Hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo kết thúc

 • Sau khi hoàn thành việc điều tra, xác minh và giải quyết vụ tai nạn giao thông, cán bộ Cảnh sát giao thông thụ lý hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo lãnh đạo đơn vị kết thúc việc điều tra, xác minh và giải quyết vụ tai nạn giao thông. Họ cũng thực hiện chế độ thống kê và báo cáo tai nạn giao thông đường bộ theo quy định của Bộ Công an và pháp luật có liên quan.

Tổng cộng, quy trình này đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc giải quyết các vụ tai nạn giao thông theo thủ tục hành chính và đồng thời giúp xác định rõ trách nhiệm và bồi thường thiệt hại đúng mức.

Xem thêm bài viết: Trình tự giải quyết tai nạn, va chạm giao thông ra sao?

 

Những điều lưu ý khi làm thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông
Những điều lưu ý khi làm thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông

Trong bối cảnh tăng cường quan tâm đến an toàn giao thông và quyền lợi của những người tham gia vào giao thông đường bộ, thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông trở nên cực kỳ quan trọng. Đây là quá trình quan trọng để đảm bảo rằng các bên tham gia giao thông được bảo vệ và đòi hỏi bồi thường thiệt hại một cách công bằng và hợp pháp.

Thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông đòi hỏi sự tỉ mỉ và chu đáo trong việc thu thập bằng chứng và tạo ra các văn bản quan trọng như biên bản ghi nhận sự việc. Các bên cần phải tuân thủ thời hiệu qui định để đảm bảo không mất quyền đòi hỏi bồi thường. Đối với người bị hại, việc tìm hiểu về quyền và quy trình tố tụng trong thủ tục khởi kiện tai nạn giao thông là cực kỳ quan trọng.

Nếu không thể tự thỏa thuận giải quyết vụ tai nạn giao thông với bên đối diện, việc tìm kiếm sự hỗ trợ của một luật sư là một quyết định thông minh để hiểu rõ về quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi được bảo vệ một cách tốt nhất. Cuộc đàm phán ngoài tòa có thể là một giải pháp để giải quyết vụ tai nạn giao thông một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhưng cũng đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt. Nếu Quý khách còn thắc mắc hoặc muốn tư vấn về vấn đề này hãy liên hệ tới Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ kịp thời.

 

 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác