Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm như thế nào? [Mới nhất]


Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm như thế nào? [Mới nhất]

Quá trình xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là một quy trình quan trọng và phức tạp, yêu cầu đáp ứng nhiều điều kiện chung và chuyên môn. Điều này bao gồm tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo, không vi phạm các hành vi bị cấm, và đáp ứng yêu cầu về nội dung quảng cáo. Để thực hiện quy trình này, bạn cần chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và nộp tại bộ phận một cửa của Sở Y tế Tỉnh hoặc Thành phố.

1. Điều kiện cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Khi bạn quyết định xin giấy phép giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, điều quan trọng là phải hiểu rõ các điều kiện cấp giấy phép, bao gồm điều kiện chung và điều kiện chuyên môn. Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về điều kiện này để giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 09/2015/TT-BYT:

 • Tuân thủ pháp luật về quảng cáo: Điều quan trọng nhất trong xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo. Điều này bao gồm không vi phạm các hành vi bị cấm quy định tại Luật Quảng cáo 2012. Điều này đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của bạn không gây ra các vấn đề pháp lý và tuân thủ quy định của Nhà nước;
 • Nội dung quảng cáo ngắn gọn và dễ hiểu: Khi bạn xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, nội dung quảng cáo của bạn cần phải ngắn gọn, dễ hiểu và thông dụng. Điều này giúp đảm bảo rằng thông điệp của bạn được truyền tải một cách hiệu quả đến khách hàng. Cũng cần lưu ý rằng cỡ chữ trong nội dung quảng cáo phải đủ lớn để có thể đọc được trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4.

Điều kiện chuyên môn (Điều 6 Thông tư 09/2015/TT-BYT)

 • Đáp ứng yêu cầu của Luật Quảng cáo 2012: Khi xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, bạn phải đáp ứng yêu cầu Điểm b Khoản 4 Điều 20 của Luật Quảng cáo 2012. Điều này đòi hỏi rằng quảng cáo mỹ phẩm của bạn cần phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định về y tế. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm của bạn đã được kiểm định và đáp ứng các tiêu chuẩn y tế cần thiết;
 • Tuân thủ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP: Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm cũng đòi hỏi bạn phải tuân thủ các quy định tại Điều 4 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP về quảng cáo mỹ phẩm. Điều này bao gồm việc không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế khác trong nội dung quảng cáo. Tính năng và công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm và phân loại sản phẩm đã được công bố theo quy định của pháp luật;
 • Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: Bạn cần là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản để xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm.

Các yêu cầu về nội dung quảng cáo

Khi bạn xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, nội dung quảng cáo của bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu về nội dung quảng cáo. Điều này bao gồm việc không sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế khác trong nội dung quảng cáo. Tính năng và công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm và phân loại sản phẩm đã được công bố theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện chung và chuyên môn. Chúng đảm bảo rằng bạn có thể thực hiện quảng cáo mỹ phẩm một cách hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định liên quan.

 

1. Điều kiện cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm
Điều kiện cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

 

2. Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Khi bạn đã hiểu rõ về các điều kiện cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, bước tiếp theo là tìm hiểu về quy trình thực hiện thủ tục xin giấy phép. Dưới đây là mục 5 về thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, bao gồm các thông tin quan trọng về các bước chuẩn bị hồ sơ, địa điểm nộp hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục và phí thẩm định nội dung.

Các bước chuẩn bị hồ sơ

Khi quyết định xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, việc chuẩn bị hồ sơ là bước quan trọng nhất. Dưới đây là danh sách các bước cần thực hiện để chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép:

 • Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: Đây là văn bản chính xác xin xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Điều này cần để chứng minh tư cách của đơn vị đề nghị xin giấy phép;
 • Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo: Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình, bạn cần có bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc. Nếu quảng cáo trên các phương tiện khác, bạn cần có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;
 • Văn bản ủy quyền hợp lệ: Nếu đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo không phải là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền. Điều này cần để chứng minh tư cách của đơn vị được ủy quyền;
 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm: Điều này cần trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

Địa điểm nộp hồ sơ

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm được nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Y tế Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc trung ương. Điều này đảm bảo rằng hồ sơ của bạn sẽ được nộp đúng nơi và đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

Thời gian giải quyết thủ tục

Thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Việc này giúp bạn biết được một khung thời gian cụ thể và đảm bảo rằng quy trình xin giấy phép diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Phí thẩm định nội dung

Phí thẩm định nội dung cấp Giấy xác nhận quảng cáo mỹ phẩm là 1,6 triệu đồng (theo Thông tư 41/2023/TT-BTC). Điều này là một khoản phí cần phải thanh toán để xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo của bạn. Bạn cần chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị nguồn tài chính

 

2. Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm
Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

 

3. Lưu ý và tài liệu liên quan khi xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

 • Khi bạn đã hiểu rõ các điều kiện, thủ tục và quy trình xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, còn một số lưu ý quan trọng và tài liệu liên quan mà bạn cần xem xét trước khi bắt đầu quá trình này. Dưới đây là mục 6 về những lưu ý và tài liệu liên quan, bao gồm thông tin có thể thay đổi, cách liên hệ với cơ quan có thẩm quyền và tìm hiểu quy định mới nhất;
 • Lưu ý rằng thông tin về quy định và thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, trước khi bắt đầu quá trình xin giấy phép, bạn nên kiểm tra các thông tin liên quan trên trang web của cơ quan có thẩm quyền hoặc liên hệ với họ để đảm bảo bạn có thông tin mới nhất và chính xác. Sự cập nhật thông tin sẽ giúp bạn tránh các rắc rối không cần thiết trong quá trình xin giấy phép;
 • Trong quá trình xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, việc liên hệ và hỏi thêm thông tin từ cơ quan có thẩm quyền là rất quan trọng. Bạn có thể gặp phải các vấn đề hoặc thắc mắc cụ thể về hồ sơ, quy trình hoặc yêu cầu cụ thể mà bạn cần giải đáp. Do đó, hãy tìm hiểu cách liên hệ với cơ quan này, xác định người liên hệ cụ thể và cách gửi câu hỏi hoặc đề xuất của bạn. Điều này giúp bạn có thông tin đầy đủ và chính xác để tiến hành đúng quy trình;
 • Ngoài việc kiểm tra thông tin thay đổi, bạn cũng cần tìm hiểu về quy định mới nhất liên quan đến quảng cáo mỹ phẩm. Các quy định và luật pháp có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thời gian. Việc nắm bắt và tuân thủ các quy định mới nhất là quan trọng để đảm bảo bạn không vi phạm luật và tiến hành quảng cáo mỹ phẩm một cách hợp pháp. Thông tin này thường có trên trang web của cơ quan có thẩm quyền hoặc có thể được cung cấp qua liên hệ với họ.

Tóm lại, khi bạn quyết định xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, cần phải luôn theo dõi thông tin có thể thay đổi, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền khi cần và tìm hiểu về quy định mới nhất để đảm bảo quá trình xin giấy phép diễn ra một cách suôn sẻ và tuân thủ các quy định liên quan. Bằng cách này, bạn có thể đạt được mục tiêu quảng cáo mỹ phẩm của mình một cách hiệu quả và hợp pháp.

 

Lưu ý và tài liệu liên quan khi xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm
Lưu ý và tài liệu liên quan khi xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác