Mức xử phạt khi uống rượu bia mà tham gia giao thông


Mức xử phạt khi uống rượu bia mà tham gia giao thông
Người đi xe máy uống rượu bia rồi lái xe tham gia giao thông bị xử phạt như thế nào? Trường hợp gây ra tai nạn giao thông thì bị phạt tù không? Luật Ánh Ngọc sẽ hỗ trợ tư vấn cho Quý khách

1. Mức phạt khi uống rượu bia mà tham gia giao thông

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô 

Căn cứ theo quy định tại khoản 6, khoản 8, Điều 5 Nghị định 100/2019/NDD-CP quy định về Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. 

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng đối với người tham gia giao thông thực hiện hành vi vi phạm khi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

- Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng đối với người tham gia giao thông thực hiện hành vi vi phạm khi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. 

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng đối với người điều khiển xe tham gia giao thông điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; Điều khiển xe tham gia giao thông trên đường hông chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ;

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

Theo quy định tại khoản 6, khoản 7, khoản 8, Điều 6, Nghị định 100/2019/NDD-CP quy định về xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe khi tham gia giao thông thực hiện hành vi vi phạm khi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe khi tham gia giao thông thực hiện hành vi vi phạm sau:

 • Người điều khiển xe tham gia giao thông chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h;
 • Người điều khiển xe tham gia giao thông trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe khi tham gia giao thông thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

 • Người điều khiển xe tham gia giao thông tụ tập thành nhóm từ 02 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định;
 • Người điều khiển xe khi tham gia gao thông gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn;
 • Người điều khiển xe tham gia giao thông trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;
 • Người điều khiển xe tham gia giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ;

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung theo quy định tại khoản 10, điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

 • Thực hiện hành vi điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;
 • Thực hiện hành vi điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn; Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng;
 • Thực hiện hành vi điều khiển xe khi tham gia giao thông trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng;
 • Thực hiện hành vi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng;
 • Thực hiện hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở hoặc người điều khiển xe trên đường không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Như vậy, trường hợp người điều khiển xe máy uống rượu bia khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt như sau: Trường hợp trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở thì bị phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng; Trường hợp trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng; Trường hợp trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở bị phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Mức phạt nếu uống rượu bia khi tham gia giao thông (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Mức phạt nếu uống rượu bia khi tham gia giao thông (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

2. Trường hợp uống rượu bia nhưng tham gia giao thông gây thiệt hại về tài sản cho người khác

2.1. Trách nhiệm bồi thường

Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường hoặc khi một người cố ý dùng rượu hoặc chất kích thích khác làm cho người khác lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Căn cứ theo quy định tại Điều 596 Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Bên cạnh đó, Điều 589 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

 • Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.
 • Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.
 • Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại. 
 • Thiệt hại khác do luật quy định.”

​Điều 601 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra:

- Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

- Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải tuân thủ các quy định bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng các quy định của pháp luật.

- Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì những người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

- Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp sau đây:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;
 • Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại.

- Khi chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ cũng có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Trách nhiệm bồi thường do sử dụng rượu bia
Trách nhiệm bồi thường do sử dụng rượu bia

2.2. Mức bồi thường 

Trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông gây tai nạn thì sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật như sau: 

- Gây thiệt hại về tài sản được quy định tại Điều 589 Bộ Luật Dân sự 2015: Trường hợp tài sản bị xâm phạm, thiệt được bồi thường sẽ bao gồm: 

 • Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.
 • Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.
 • Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

- Gây thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được quy định tại Điều 590 Bộ Luật Dân sự 2015: Trường hợp sức khỏe bị xâm phạm 

 • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
 • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
 • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.
 • Một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá ba mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

- Gây thiệt hại đến tính mạng được pháp luật quy định tại Điều 591 Bộ Luật Dân sự 2015: 

 • Thiệt hại do sức khỏe bị xâm 
 • Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
 • Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

- Người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy của pháp luật và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất (vợ chồng, cha mẹ đẻ, con đẻ,..) của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Các bên sẽ thỏa thuận về mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần; nếu không thỏa thuận được thì mức bồi thường tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

3. Trường hợp uống rượu bia nhưng tham gia giao thông gây tai nạn chết người hoặc gây thương tích

Trường hợp uống rượu bia nhưng tham gia giao thông gây tai nạn chết người hoặc gây thương tích
Trường hợp uống rượu bia nhưng tham gia giao thông gây tai nạn chết người hoặc gây thương tích

- Người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 • Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

- Người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Không có giấy phép lái xe theo quy định;
 • Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;
 • Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
 • Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;
 • Làm chết 02 người;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

- Người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường sau đây:

 • Làm chết 03 người trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
 • Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

- Người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. Đối với trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời.

- Người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông có hành vi phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, người đi xe máy uống rượu bia rồi lái xe gây ra tai nạn giao thông tùy theo trường hợp, mức độ gây thương tích, thiệt hại tài sản theo các quy định trên thì vẫn có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị phạt tù lên đến 15 năm. 

Trên đây là chia sẻ của Luật Ánh Ngọc đến với quý khách hàng và người đọc về trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với Luật Ánh Ngọc để được giải đáp chi tiết những thắc mắc và được trải nhiệm dịch vụ tư vấn. Xin chân thành cảm ơn! 

 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác