Quy định pháp luật về đăng ký quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe


Quy định pháp luật về đăng ký quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ là một phần quan trọng trong lĩnh vực tiếp thị sản phẩm thực phẩm chứa các thành phần có lợi cho sức khỏe con người. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về vấn đề này.

1. Các loại thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo

Các sản phẩm sau đây cần phải đăng ký nội dung quảng cáo trước khi tiến hành quảng cáo:

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm các sản phẩm có mục tiêu hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe cá nhân;
 • Thực phẩm dinh dưỡng y học, bao gồm các sản phẩm có mục tiêu điều trị và cải thiện tình trạng sức khỏe dựa trên khoa học;
 • Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, bao gồm các sản phẩm dành riêng cho những nhóm người có nhu cầu ăn uống đặc biệt hoặc bị hạn chế về chế độ ăn;
 • Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi, với mục tiêu đảm bảo cung cấp dinh dưỡng chất lượng cho giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ nhỏ.

Những quy định này được thể hiện trong Điều 26 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết về việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm. Điều này nhằm đảm bảo rằng quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các sản phẩm tương tự được tiếp cận người tiêu dùng một cách cẩn trọng và có hiệu lực, để đảm bảo rằng thông tin đưa ra là chính xác và không gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Xem thêm bài viết: Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ngành nước giải khát

 

Các thực phẩm sau đây phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo
Các thực phẩm sau đây phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo

2.  Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần tuân thủ những quy định gì?

Việc đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần tuân thủ một loạt quy định quan trọng dưới đây, theo Luật An toàn thực phẩm và các quy định chi tiết liên quan:

 • Đăng ký trước quảng cáo: Trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động quảng cáo nào, cá nhân hoặc tổ chức có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan cấp Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm theo quy định hiện hành;
 • Tuân thủ nội dung công bố sản phẩm: Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các thông tin đã được công bố trước đó về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Điều này đảm bảo rằng quảng cáo không gây hiểu lầm cho người tiêu dùng và không đưa ra những tuyên bố sai lệch về công dụng của sản phẩm;
 • Hạn chế sử dụng tên miền Y tế: Không được sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, hoặc các yếu tố gợi đến hoặc liên quan đến các đơn vị y tế, như bệnh viện, phòng khám, bác sĩ, dược sĩ, hoặc nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm. Điều này nhằm ngăn ngừa việc người tiêu dùng hiểu lầm rằng sản phẩm có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế;
 • Khuyến cáo "Không phải là thuốc": Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, quảng cáo phải chứa khuyến cáo rõ ràng: "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh." Chữ viết phải rõ ràng, có màu tương phản với màu nền để tạo sự nổi bật;
 • Quy định đọc rõ khuyến cáo: Trong trường hợp quảng cáo trên báo hình hoặc báo nói, quảng cáo phải đọc rõ khuyến cáo theo quy định tại điểm a. Điều này đảm bảo rằng thông điệp về tính không phải là thuốc của sản phẩm được truyền đạt rõ ràng đến người tiêu dùng;
 • Quảng cáo dưới 15 giây: Nếu quảng cáo trên báo hình hoặc báo nói có thời lượng ngắn dưới 15 giây, không cần đọc đoạn khuyến cáo "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh." Tuy nhiên, thông điệp này vẫn phải được thể hiện trong quảng cáo.

Những quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch, trung thực và an toàn trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và duy trì uy tín trong lĩnh vực này.

3. Hồ sơ thủ tục xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần thực hiện như thế nào?

Để xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tổ chức hoặc cá nhân cần tuân thủ các thủ tục và quy định sau đây, theo khoản 4 và khoản 5 của Điều 27 Luật An toàn thực phẩm 2010:

Hồ Sơ Đăng Ký: Hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo bao gồm:

 • Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo, theo mẫu số 10 được quy định trong Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định;
 • Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao có xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân);
 • Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân);
 • Đối với quảng cáo trên báo nói hoặc báo hình, cần có kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình hoặc đĩa âm thanh. Đối với quảng cáo trên các phương tiện khác, cần có mẫu nội dung dự kiến quảng cáo (ma két), bản có xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân;
 • Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng và tính năng của sản phẩm đã ghi trong bản công bố sản phẩm, cần có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao có xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân);
 • Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phải được thể hiện bằng tiếng Việt. Trong trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tài liệu này cần được dịch sang tiếng Việt và được công chứng.

Thủ Tục Cấp Giấy Xác Nhận Nội Dung Quảng Cáo:

 • Tổ chức hoặc cá nhân có sản phẩm quảng cáo gửi hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo tới cơ quan cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét và trả kết quả theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định. Thời hạn này được tính từ ngày đóng dấu đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện hoặc ngày hồ sơ hoàn chỉnh được tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
 • Trong trường hợp cơ quan không đồng ý với nội dung quảng cáo hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, họ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức hoặc cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị;
 • Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phải thông báo công khai tên và sản phẩm của tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm;
 • Tổ chức hoặc cá nhân đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo có trách nhiệm nộp phí thẩm định hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Hệ thống thủ tục và quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch, trung thực và an toàn trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và duy trì uy tín trong lĩnh vực này.

Xem thêm bài viết: Kinh doanh nhà hàng có cần giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm?

 

Hồ sơ thủ tục xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Hồ sơ thủ tục xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

4. Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nội dung không chính xác, không đúng sự thật thì sẽ bị xử phạt ra sao?

Nếu một quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa thông tin không chính xác hoặc không đúng sự thật, hậu quả pháp lý có thể áp dụng theo quy định của Điều 23 Nghị định 115/2018/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Dưới đây là mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả cho các hành vi vi phạm liên quan đến quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe:

 • Hành vi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có nội dung khuyến cáo "Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh" có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;
 • Hành vi không cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng;
 • Hành vi quảng cáo thực phẩm với nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;
 • Hành vi phát hành tài liệu, ấn phẩm thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm không chính xác, không đúng sự thật hoặc đăng tải thông tin không chính xác, không đúng sự thật trên các phương tiện thông tin đại chúng có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Ngoài mức phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả cũng có thể được áp dụng, bao gồm:

 • Buộc thu hồi tài liệu và ấn phẩm đã phát hành đối với vi phạm quy định;
 • Buộc tiêu hủy tài liệu và ấn phẩm đối với vi phạm quy định;
 • Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với vi phạm quy định;
 • Buộc cải chính thông tin đối với vi phạm quy định.

Vậy, việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe không chính xác có thể dẫn đến mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, nhằm đảm bảo tính trung thực và an toàn trong lĩnh vực này.

5. Các hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo được quy định tại Điều 8 của Luật Quảng cáo

Trong lĩnh vực quảng cáo, có một số hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 8 của Luật Quảng cáo. Dưới đây là danh sách những hành vi đó:

 • Quảng cáo tiết lộ bí mật nhà nước, gây phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng;
 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam;
 • Quảng cáo ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và an toàn xã hội;
 • Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm của các biểu tượng quốc gia, như Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước;
 • Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới hoặc đối với người khuyết tật;
 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của tổ chức hoặc cá nhân;
 • Quảng cáo sử dụng hình ảnh, lời nói hoặc chữ viết của cá nhân mà chưa được sự đồng ý của họ, trừ khi pháp luật cho phép;
 • Quảng cáo không chính xác hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, cung cấp sản phẩm, hàng hóa, hoặc dịch vụ của tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh;
 • Quảng cáo bằng cách so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng hoặc hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, hoặc dịch vụ của họ với của tổ chức hoặc cá nhân khác;
 • Quảng cáo sử dụng các từ ngữ như "nhất," "duy nhất," "tốt nhất," "số một," hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp để chứng minh;
 • Quảng cáo chứa nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;
 • Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em, bằng cách truyền tải nội dung trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, hoặc gây hại đến sức khỏe, an toàn, hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em;
 • Ép buộc cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn;
 • Treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh ở các nơi công cộng.

Những quy định này giúp đảm bảo tính trung thực và đạo đức trong hoạt động quảng cáo, góp phần bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và xã hội trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

6. Tầm quan trọng của quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ hiện nay

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe ngày nay đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong ngành công nghiệp thực phẩm và y tế. Với sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe và sự quan tâm gia tăng của người tiêu dùng đối với sức khỏe cá nhân, việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã trở thành một phần quan trọng của chiến lược tiếp thị cho các doanh nghiệp trong ngành này. Dưới đây là tầm quan trọng của quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện nay:

 • Thúc đẩy nhận thức về sức khỏe: Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp tạo ra sự nhận thức về tầm quan trọng của việc duy trì một lối sống lành mạnh và chăm sóc sức khỏe cá nhân. Nó cung cấp thông tin về sản phẩm và lợi ích của nó đối với sức khỏe, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về cách thức ăn và thức uống có thể cải thiện sức khỏe của họ;
 • Thuyết phục người tiêu dùng: Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe thường sử dụng bằng chứng khoa học và các thông tin về lợi ích y tế để thuyết phục người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm của họ. Điều này có thể bao gồm các nghiên cứu y tế, chứng minh về tác dụng của sản phẩm và lời khuyên từ chuyên gia y tế.

Xem thêm bài viết: Không cần xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm khi nào?

 

Tầm quan trọng của quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ hiện nay
Tầm quan trọng của quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ hiện nay

Tóm lại, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe không chỉ là một phần quan trọng của ngành thực phẩm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo niềm tin, thúc đẩy nhận thức về sức khỏe và cung cấp lợi ích cho cả người tiêu dùng và xã hội. Nếu bạn còn thắc mắc về vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Ánh Ngọc để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời vấn đề quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác