Làm thế nào để có thể trở thành đại lý bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam


Làm thế nào để có thể trở thành đại lý bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam
Để trở thành đại lý bán lẻ xăng dầu, bạn cần có nhiều kiến thức về hoạt động kinh doanh, quy trình vận hành và thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Trong bài viết dưới đây của Luật Ánh Ngọc, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các yêu cầu và thủ tục cần thiết để trở thành đại lý bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam.

1. Căn cứ pháp lý

2. Đại lý bán lẻ xăng dầu

2.1. Thế nào là đại lý bán lẻ xăng dầu?

 

Thế nào là đại lý bán lẻ xăng dầu?
Thế nào là đại lý bán lẻ xăng dầu?

Đại lý bán lẻ xăng dầu là một cơ sở kinh doanh nhỏ hoặc cửa hàng tại các địa điểm công cộng, như trạm xăng, tiệm gas hoặc cửa hàng thuộc hệ thống bán lẻ xăng dầu. Những đại lý này được ủy quyền bởi các công ty sản xuất và phân phối xăng dầu để bán các sản phẩm nhiên liệu cho khách hàng cuối cùng.

Các đại lý bán lẻ xăng dầu thường cung cấp các loại xăng, dầu diesel và các sản phẩm nhiên liệu khác cho các phương tiện giao thông cá nhân, xe máy và các thiết bị sử dụng nhiên liệu. Đại lý bán lẻ xăng dầu thường được liên kết với một công ty xăng dầu lớn và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn của ngành công nghiệp dầu khí để đảm bảo việc cung cấp xăng dầu chất lượng và an toàn cho khách hàng. 

Đại lý bán lẻ xăng dầu đóng một vai trò quan trọng và không thể thiếu trong ngành công nghiệp năng lượng. Họ chịu trách nhiệm cung cấp nhiên liệu cho khách hàng cuối cùng và đóng góp vào sự phát triển và hoạt động của ngành này như:

+ Vai trò chính của đại lý bán lẻ xăng dầu là cung cấp các loại nhiên liệu như xăng, dầu diesel và các sản phẩm nhiên liệu khác cho khách hàng. Nhờ vào họ, người tiêu dùng có thể tiếp tục hành trình của mình bằng cách đổ nhiên liệu cho phương tiện giao thông cá nhân, xe máy và các thiết bị sử dụng nhiên liệu.

+ Đại lý bán lẻ xăng dầu phải đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong việc sử dụng nhiên liệu. Họ cung cấp các loại nhiên liệu khác nhau để phù hợp với các loại xe và thiết bị sử dụng nhiên liệu khác nhau. Điều này bao gồm xăng thông thường, xăng cao cấp, dầu diesel và các sản phẩm nhiên liệu chuyên biệt khác.

+ Đại lý bán lẻ xăng dầu có trách nhiệm đảm bảo chất lượng của nhiên liệu mà họ cung cấp. Họ tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn ngành công nghiệp để đảm bảo rằng sản phẩm nhiên liệu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Điều này đảm bảo rằng khách hàng nhận được nhiên liệu chất lượng cao và giúp bảo vệ phương tiện và thiết bị của họ khỏi các vấn đề có thể xuất hiện do sử dụng nhiên liệu kém chất lượng.

+ Tuân thủ quy tắc an toàn và môi trường: Đại lý bán lẻ xăng dầu phải tuân thủ các quy tắc an toàn và môi trường trong việc lưu trữ, vận chuyển và xử lý nhiên liệu. Họ đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ môi trường được áp dụng và nguy cơ cháy nổ được giảm thiểu. 

2.2. Quyền và nghĩa vụ của đại lý bán lẻ xăng dầu

Đại lý bán lẻ xăng dầu có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Được bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình theo giá bán lẻ do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

- Được kinh doanh xăng dầu theo hình thức là bên đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối và được hưởng thù lao đại lý.

- Chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một (01) thương nhân đầu mối. Nếu tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học, đại lý được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một (01) thương nhân đầu mối khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học.

- Thương nhân đã ký hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối, không được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối khác.

- Đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu niêm yết, bán ra theo quy định.

- Thực hiện chế độ ghi chép chứng từ phù hợp với hình thức kinh doanh là đại lý theo quy định của Bộ Tài chính.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Ngoài việc treo biển hiệu của thương nhân theo quy định hiện hành, nếu sử dụng tên thương mại, biểu tượng (lô gô), nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại của thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu, phải thực hiện bằng hợp đồng phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ.

- Phải đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của thương nhân với Sở Công Thương địa phương nơi cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng đó.

- Phải đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương địa phương nơi thương nhân có hệ thống phân phối.

- Phải gửi thông tin hệ thống phân phối của mình cho bên giao đại lý là tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối để đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Phải xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng.

3. Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu

 

Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu
Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu

Một đại lý muốn được kinh doanh bán lẻ xăng dầu cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, bao gồm các điều kiện sau:

(1) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

(2) Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành.

(3) Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

Thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
Thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

4.1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu gồm những gì?

- Đối với trường hợp cấp mới, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh tại đại lý bán xăng dầu;
 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh;
 • Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

- Nếu muốn thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị bổ sung, sửa đổi giấy phép bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;
 • Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã được cấp;
 • Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

- Nếu Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp lại giấy xác nhận. Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;
 • Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nếu có).

4.2. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Thẩm quyền cấp giấy phép được quy định như sau:

- Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn, có đủ các điều kiện về đại lý bán lẻ xăng dầu và có hệ thống từ hai (02) cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trường hợp thương nhân có đủ các điều kiện về đại lý bán lẻ xăng dầu và có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

- Trường hợp thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ có một (01) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê không phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

4.3. Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Thương nhân thực hiện xin giấy phép theo thủ tục dưới đây:

-Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ: 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí cấp phép: Phí thẩm định đối với tổ chức, doanh nghiệp:

 • Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
 • Các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Lưu ý: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là 05 năm kể từ ngày cấp mới. Thương nhân phải thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung giấy phép theo quy định hiện hành. 

5. Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với đại lý bán lẻ xăng dầu sẽ bị xử lý như thế nào?

Thương nhân muốn mở đại lý kinh doanh bán lẻ xăng dầu cần đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, người quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh, ... theo quy định pháp luật. Trường hợp vi phạm về điều kiện kinh doanh nay, thương nhân sẽ phải bị xử phạt vi phạm hành chính: 

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định 99/2020/NĐ-CP;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu không có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định và tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng.

Ngoài ra, thương nhân còn bị tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép cũng như bị buộc nộp lại số lợi bất chính có được do hành vi phạm gây nên để khắc phục hậu quả. 

Hãy liên hệ ngay với Luật Ánh Ngọc nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến quy định mới nhất của pháp luật Việt Nam về đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc các vấn đề pháp lý khác để được tư vấn, giải đáp nhanh chóng. Luật Ánh Ngọc rất mong khi nhận được sự phản hồi của Qúy khách. Xin cảm ơn!


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác