Phân tích vai trò của chứng cứ trong pháp luật hình sự


Phân tích vai trò của chứng cứ trong pháp luật hình sự

Chứng cứ là yếu tố quan trọng trong pháp luật hình sự để đưa ra kết luận chính xác. Việc phân tích tính hợp lệ và độ tin cậy của chứng cứ rất cần thiết để đảm bảo công bằng trong việc giải quyết các vụ án và ngăn ngừa tội phạm. Hy vọng qua bài viết dưới đây của Luật Ánh Ngọc, Qúy khách hàng có thể hiểu rõ hơn về chứng cứ và vai trò quan trọng của chúng trong vụ án hình sự.

1. Căn cứ pháp lý

2. Chứng cứ là gì?

2.1. Định nghĩa

Căn cứ Điều 86 BLTTHS 2015Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án.”

1.2. Nguồn của chứng cứ

 

Nguồn của chứng cứ
Nguồn của chứng cứ

 

Nguồn chứng cứ là những sự vật chứa đựng chứng cứ, tức là chứa đụng các thông tin tồn tại trong thực tiễn khách quan, liên quan đến vụ án và được thu thập theo trình tự, thủ tục do pháp luật tố tụng hình sự quy định.

- Chứng cứ được thu thập, xác định từ các nguồn:

 • Vật chứng;
 • Lời khai, lời trình bày;
 • Dữ liệu điện tử;
 • Kết luận giám định, định giá tài sản;
 • Biên bản trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;
 • Kết quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế khác;
 • Các tài liệu, đồ vật khác.

3. Các thuộc tính của chứng cứ

 

Các thuộc tính của chứng cứ
Các thuộc tính của chứng cứ

 

Các yếu tố cần và đủ để chứng cứ có giá trị chứng minh là tính khách quan, liên quan và hợp pháp. Tính khách quan và liên quan của chứng cứ cho thấy nó được đánh giá dựa trên các mặt khác nhau, nhưng vẫn liên quan chặt chẽ với nhau để tạo thành một thể thống nhất về nội dung và hình thức. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm cho chứng cứ có giá trị chứng minh.

3.1. Tính khách quan của chứng cứ

Chứng cứ phải được thu thập và xác định một cách khách quan, chính xác và không bị ảnh hưởng bởi ý kiến hoặc tư duy của bất kỳ ai. Để đảm bảo tính khách quan của chứng cứ, các nhà điều tra và cơ quan pháp luật phải tuân thủ các quy trình và quy định để bảo đảm việc thu thập, lưu trữ và sử dụng chứng cứ một cách đúng đắn. Các chứng cứ được thu thập phải được giữ nguyên vẹn và không bị can thiệp hay sửa đổi trong quá trình xử lý vụ án.

Việc phân tích và đánh giá tính khách quan của chứng cứ cũng cần sự tinh tế và kỹ năng của các chuyên gia pháp y và những chuyên gia khác trong lĩnh vực pháp luật. Họ phải có sự khách quan và không bị ảnh hưởng bởi các quan điểm cá nhân hoặc các yếu tố bên ngoài khác.

Những chứng cứ có tính khách quan cao sẽ giúp cơ quan pháp luật đưa ra kết luận chính xác và công bằng trong vụ án. Tuy nhiên, các yếu tố khác như sự thiếu sót hay hư hỏng của chứng cứ có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của chúng và dẫn đến việc sai sót trong quá trình xử lý và giải quyết vụ án.

3.2. Tính liên quan của chứng cứ

Một chứng cứ được coi là liên quan nếu nó có mối liên hệ trực tiếp với sự việc cần xác định sự thật. Nếu thiếu tính liên quan, chứng cứ không thể được sử dụng để giải quyết một vụ việc. 

Việc phân tích chứng cứ đòi hỏi sự liên quan giữa các chứng cứ để đưa ra những kết luận mang tính quyết định cho vụ án. Chẳng hạn, nếu các chứng cứ không liên quan hoặc mâu thuẫn với nhau, kết luận sẽ không chính xác và có thể dẫn đến sai sót trong phân tích và quyết định.

Tuy nhiên, việc phân tích tính liên quan của các chứng cứ không chỉ yêu cầu sự khách quan mà còn cần kỹ năng và kinh nghiệm của các chuyên gia pháp y và các chuyên gia khác trong lĩnh vực pháp luật. Họ phải có khả năng phân tích và đánh giá tính liên quan của các chứng cứ một cách tỉ mỉ và chính xác để đưa ra những kết luận mang tính quyết định trong vụ án. Tính liên quan của chứng cứ cũng được kiểm tra và xác thực để bảo đảm tính chính xác và công bằng trong việc giải quyết các vụ án. Nếu một chứng cứ không có tính liên quan hoặc không được xác thực, nó sẽ không được sử dụng để đưa ra quyết định trong vụ án.

3.3. Tính hợp pháp của chứng cứ

Một chứng cứ chỉ được coi là hợp pháp nếu nó được thu thập hoặc sử dụng theo các quy định pháp luật. Tính hợp pháp của chứng cứ trong vụ án hình sự là rất quan trọng và đóng vai trò quyết định trong việc đưa ra kết luận chính xác và công bằng.

Các chứng cứ được thu thập và sử dụng trong một vụ án phải đảm bảo tính hợp pháp, có nghĩa là chúng phải được thu thập và sử dụng theo các quy định và quy trình pháp luật.Các chứng cứ không hợp pháp bao gồm những chứng cứ thu thập bằng cách vi phạm quyền riêng tư hoặc vi phạm các quy định pháp luật khác. Ví dụ, nếu một chứng cứ được thu thập bằng cách xâm nhập trái phép vào tài khoản email của một người, thì chứng cứ này sẽ không hợp pháp và không thể được sử dụng trong vụ án.

Ngoài ra, các chứng cứ phải được sử dụng một cách hợp lý và chính xác để đưa ra kết luận chính xác và công bằng. Cơ quan pháp luật cần phải kiểm tra và xác minh tính hợp pháp của các chứng cứ được thu thập và sử dụng trong vụ án. Việc sử dụng chứng cứ không hợp pháp hoặc vi phạm quy định pháp luật có thể dẫn đến việc bác bỏ chứng cứ này và ảnh hưởng đến kết quả của vụ án. Do đó, tính hợp pháp của chứng cứ là một yếu tố rất quan trọng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự.

Xem thêm bài viết tại:

Quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm pháp lý

Tìm hiểu về những vấn đề cần chứng minh trong vụ án hình sự

4. Phân loại chứng cứ

 

Phân loại chứng cứ
Phân loại chứng cứ

Có nhiều cách để phân loại chứng cứ

- Căn cứ vào mối quan hệ giữa chứng cứ và đối tượng chứng minh:

 • Chứng cứ trực tiếp là chứng cứ liên quan trực tiếp đến đối tượng chứng minh.
 • Chứng cứ gián tiếp là chứng cứ không liên quan trực tiếp mà chỉ liên quan gián tiếp đến đối tượng chứng minh.

- Căn cứ vào nguồn gốc, xuất xứ của chứng cứ:

 • Chứng cứ gốc là chứng cứ được thu thập trực tiếp từ nới xuất xứ của nó mà không qua khâu trung gian nào.
 • Chứng cứ sao chép là chứng cứ được sao chép, thuật lại được thu thập không phải trực tiếp từ nới xuất xứ của nó mà qua khâu trung gian nào.

- Căn cứ vào ý nghĩa pháp lý của chứng cứ:

 • Chứng cứ buộc tội là chứng cứ xác định tội phạm, người phạm tội, lỗi, các tình tiết tăng nặng định khung hình phạt, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và các tình tiết khác bất lợi cho người phạm tội.
 • Chứng cứ gỡ tội là chứng cứ xác định không có hành vi phạm tội, hành vi không cấu thành tội phạm, các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự, các tình tiết định khung giảm nhẹ, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và các tình tiết khác có lợi cho người phạm tội.

Xem thêm bài viết tại: Những điều cần biết về quyền bào chữa trong pháp luật hình sự

5. Vai trò của chứng cứ trong pháp luật hình sự

Chứng cứ có vai trò rất quan trọng trong pháp luật hình sự, đặc biệt là trong việc tìm ra sự thật và chứng minh tính chính xác của những cáo buộc. Chứng cứ cũng giúp giảm thiểu sự sai sót và đảm bảo tính công bằng trong việc xử lý các vụ án. Quan trọng là luôn đảm bảo tính chân thực và đầy đủ của các chứng cứ được sử dụng để giải quyết các vụ việc pháp lý. Qua việc phân tích và đánh giá các chứng cứ này, các chuyên gia pháp y và những chuyên gia khác trong lĩnh vực pháp luật có thể xác định tính hợp lệ và độ tin cậy của chúng và từ đó đưa ra những kết luận mang tính quyết định cho vụ án.

Vai trò của chứng cứ trong pháp luật hình sự là đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc giải quyết các vụ án. Chúng giúp cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định chính xác và công bằng trong vụ án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người bị ảnh hưởng trong vụ án.

Tuy nhiên, việc sử dụng chứng cứ phải tuân thủ các quy định và quy trình pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp và khách quan của chúng. Các chứng cứ không hợp pháp hoặc không được sử dụng một cách chính xác có thể dẫn đến sai sót trong quá trình giải quyết vụ án và ảnh hưởng đến kết quả của vụ án hình sự.

Trên đây là những nội dung cơ bản về chứng cứ và vai trò quan trong của chứng cứ trong vụ án hình sự dựa trên quy định của pháp luật hình sự hiện hành. Nếu Qúy khách có nhu cầu cần tư vấn về vấn đề nêu trên hoặc đang quan tâm đến các dịch vụ pháp lý khác, hãy liên hệ ngay với Luật Ánh Ngọc qua Email: lienhe@luatanhngoc.vn hoặc Điện thoại: 0878.548.558   để được hỗ trợ kịp thời. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác