Án phí tranh chấp đất đai được quy định như thế nào?


Án phí tranh chấp đất đai được quy định như thế nào?
Án phí tranh chấp đất đai là khoản phí mà các bên tham gia tranh chấp đất đai phải trả cho tòa án trong quá trình giải quyết vụ việc. Việc nộp án phí này có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ tòa án và giúp hạn chế số lượng các vụ tranh chấp không cần thiết. Tuy nhiên, án phí cũng có thể gây ra tranh cãi và không hài lòng từ các bên tham gia tranh chấp.

Chào quý công ty luật. Tôi có thắc mắc muốn nhờ quý công ty giải đáp. Tôi muốn hỏi về cách tính án phí trong tranh chấp đất đai? Có thể khiếu nại án phí trong tranh chấp đất đai hay không? và khi nào thì phải nộp án phí tranh chấp đất đai? (Câu hỏi từ anh Hoàng Xuân Quý).

1. Án phí tranh chấp đất đai là gì?

Án phí tranh chấp đất đai là khoản phí mà các bên liên quan phải trả cho cơ quan nhà nước khi đưa vụ tranh chấp đất đai ra xét xử.

1.1 Ai sẽ phải trả án phí tranh chấp đất đai?

- Đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trong các trường hợp khác nhau trong vụ án dân sự. Cụ thể:

+ Nếu yêu cầu của đương sự không được Tòa án chấp nhận, đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí. 

+ Nếu toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận, bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm. 

+ Nếu toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn không được Tòa án chấp nhận, nguyên đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm. 

+ Nếu có yêu cầu phản tố, bị đơn và nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu không được Tòa án chấp nhận hoặc được chấp nhận. 

+ Nếu có yêu cầu độc lập, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người có nghĩa vụ đối với yêu cầu độc lập cũng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.

+  Trong trường hợp các bên đương sự thỏa thuận giải quyết vụ án, mức án phí sơ thẩm phải chia đều giữa các bên. 

+ Các trường hợp khác liên quan đến việc miễn hoặc không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, tạm đình chỉ giải quyết vụ án và nguyên đơn trong vụ án dân sự do cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích của người khác cũng được quy định.

(Căn cứ Điều 147, 148 BLTTDS và Điều 26 NQ 326/2016 UBTVQH2014)

 

Án phí tranh chấp đất đai
Án phí tranh chấp đất đai

Xem thêm bài viết: Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

1.2 Án phí tranh chấp đất đai được tính toán như thế nào?

Án phí tranh chấp đất đai là khoản phí mà các bên tham gia tranh chấp đất đai phải trả cho nhà nước. Khoản phí này được tính toán dựa trên giá trị của mảnh đất đang bị tranh chấp và theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Nếu Tòa án chỉ xem xét quyền sử dụng đất của ai, mức án phí sơ thẩm là 300.000 đồng.

-  Nếu Tòa án phải xác định quyền sở hữu quyền sử dụng đất theo phần, mức án phí sơ thẩm được tính theo giá trị tài sản có tranh chấp. Cụ thể:

  • Nếu giá trị tài sản từ 6.000.000 đồng trở xuống, án phí sẽ là 300.000 đồng. 
  • Nếu giá trị tài sản từ 6.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng, án phí sẽ là 5% giá trị tài sản có tranh chấp. 
  • Nếu giá trị tài sản từ 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng, án phí sẽ là 20.000.000 đồng cộng với 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng. 
  • Nếu giá trị tài sản từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng, án phí sẽ là 36.000.000 đồng cộng với 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng. 
  • Nếu giá trị tài sản từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng, án phí sẽ là 72.000.000 đồng cộng với 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng. 
  • Nếu giá trị tài sản từ trên 4.000.000.000 đồng, án phí sẽ là 112.000.000 đồng cộng với 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

(Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14)

1.3 Có thể khiếu nại án phí tranh chấp đất đai không?

Có thể khiếu nại án phí tranh chấp đất đai trong các trường hợp sau:

  • Án phí tính sai hoặc án phí cao hơn so với quy định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Không đồng ý với quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thu phí án phí tranh chấp đất đai.
  • Có sai sót trong việc thu phí án phí tranh chấp đất đai, ví dụ như thu nhiều lần án phí hoặc thu án phí sai người.

2. Ai có quyền khiếu nại án phí trong tranh chấp đất đai?

Theo quy định, nếu tổ chức hoặc cá nhân cho rằng quyết định hoặc hành động của cơ quan về việc tạm ứng phí tòa, phí tòa, và các khoản phí liên quan khác là không hợp pháp và vi phạm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, họ có quyền khiếu nại. Khiếu nại này có thể được gửi đến Chánh án Tòa án cấp sơ thẩm trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ tòa án về việc nộp phí hoặc thông báo miễn, giảm phí. Chánh án Tòa án cấp sơ thẩm sẽ giải quyết khiếu nại này trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định của Chánh án sẽ là quyết định cuối cùng.

(Căn cứ khoản 1, 3 Điều 46 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14)

2.1 Thời hạn khiếu nại án phí là bao lâu?

Có thể khiếu nại án phí tranh chấp đất đai trong quy trình pháp lý. Theo Luật Tố tụng Dân sự năm 2015, bên thua kiện có quyền khiếu nại án phí trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

2.2 Khiếu nại án phí có ảnh hưởng đến quyết định của tòa án không?

Có thể khiếu nại án phí trong tranh chấp đất đai. Theo Luật Tố tụng Dân sự năm 2015, bên thua kiện có quyền khiếu nại án phí nếu cho rằng số tiền án phí đã được quyết định không hợp lý. Tuy nhiên, để khiếu nại án phí, bên thua kiện cần phải tuân thủ các quy định về thời hạn và thủ tục khiếu nại án phí.

Khiếu nại án phí không ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của tòa án trong tranh chấp đất đai. Quyết định của tòa án vẫn được coi là hiệu lực và có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, việc khiếu nại án phí có thể ảnh hưởng đến quá trình giải quyết tranh chấp và có thể gây chậm trễ trong việc thực hiện quyết định của tòa án.

2.3 Khiếu nại án phí có yêu cầu gì?

Người khiếu nại cần phải lập đơn khiếu nại và nộp tại cơ quan tài phán đã ra quyết định thu phí. Đơn khiếu nại phải ghi rõ lý do, cơ sở và yêu cầu của người khiếu nại. Thời hạn khiếu nại án phí là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu phí. Nếu quá thời hạn này, khiếu nại sẽ không được giải quyết. Sau khi nhận được đơn khiếu nại, cơ quan tài phán sẽ tiến hành xem xét và giải quyết theo thẩm quyền của mình.

2.4 Khi nào cần phải trả án phí tranh chấp đất đai?

Án phí tranh chấp đất đai là khoản phí phải trả khi các bên tham gia tranh chấp đất đai đưa ra khiếu nại và yêu cầu giải quyết tại tòa án. Thời điểm phải trả án phí này sẽ được quy định trong quy trình giải quyết tranh chấp tại tòa án. Thông thường, khi các bên đưa ra khiếu nại và yêu cầu giải quyết tại tòa án, họ sẽ được hướng dẫn về các khoản phí phải trả và thời điểm thanh toán.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quy định về án phí tranh chấp đất đai có thể khác nhau tùy theo từng quy định của pháp luật và từng trường hợp cụ thể. Tham khảo thêm bài viết Tư vấn giải quyết tranh chấp đất rừng theo Luật đất đai để được Luật Ánh Ngọc hỗ trợ khi gặp pahỉ tranh chấp đất rừng. 

 

Án phí tranh chấp đất đai
Án phí tranh chấp đất đai

 

3. Công ty Luật Ánh Ngọc tư vấn pháp lý trong lĩnh vực đất đai

Công ty Luật Ánh Ngọc là một trong những đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai uy tín và chuyên nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về lĩnh vực này, công ty có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai đầy đủ và toàn diện cho khách hàng.

Các dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai của công ty bao gồm nhưng không giới hạn trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai, bao gồm tranh chấp về quyền sử dụng, quyền sở hữu, quyền quản lý và các tranh chấp khác. Công ty cũng có thể hỗ trợ khách hàng trong việc lập các hợp đồng liên quan đến đất đai, bao gồm hợp đồng mua bán, cho thuê, chuyển nhượng và hợp đồng khác.

Ngoài ra, công ty cũng có thể tư vấn cho khách hàng về các quy hoạch mới nhất liên quan đến đất đai, giúp khách hàng hiểu rõ quy trình và thủ tục pháp lý liên quan đến việc sử dụng và quản lý đất đai. Công ty cũng có thể giúp khách hàng trong việc xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp và giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Tóm lại, công ty Luật Ánh Ngọc là một đơn vị tư vấn pháp luật uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực đất đai tại Việt Nam. Công ty cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai chất lượng cao, hiệu quả và toàn diện nhất.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác