Quy trình xin cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá hiện hành


Quy trình xin cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá hiện hành
Trong năm 2023, việc đăng ký và xin cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá trở thành một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Những ai muốn tham gia vào lĩnh vực này, điều tiên quyết là phải có giấy phép để được hoạt động hợp pháp và an toàn. Và tại đây, Luật Ánh Ngọc xin chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến dịch vụ xin cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá đang được nhiều người quan tâm và tìm hiểu. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm kiến thức về chủ đề này.

Tình huống pháp lý: Chị Nguyễn Thị M đến từ Quảng Ninh có câu hỏi về việc chế biến nguyên liệu thuốc lá như sau: Thành phần, số lượng hồ sơ thương nhân cần chuẩn bị là gì? Trình tự cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá năm 2023 ra sao? Cơ quan nào có quyền cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá? Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá.

1. Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá được hiểu ra sao?

 

Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá là giấy phép được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền cho phép các doanh nghiệp sản xuất và chế biến các nguyên liệu thuốc lá để sử dụng trong sản xuất thuốc lá. Giấy phép này yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh và môi trường được quy định bởi pháp luật. Nó cũng đảm bảo rằng các nguyên liệu thuốc lá được chế biến và sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được quy định và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

2. Thủ tục cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

 

Thủ tục cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
Thủ tục cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

2.1. Thành phần, số lượng hồ sơ cần chuẩn bị

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 67/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Điều 4 Nghị định 08/2018/NĐ-CP thì chị Nguyễn Thị M cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký kinh doanh.
 • Bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành đồng bộ của công đoạn chế biến nguyên liệu thuốc lá, thiết bị kiểm tra chất lượng nguyên liệu trước và sau chế biến, hệ thống thông gió, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá.
 • Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc thiết bị.
 • Bản sao hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá, hợp đồng mua bán nguyên liệu với các doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá.
 • Bản sao Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm nguyên liệu thuốc lá do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2.2. Trình tự cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá năm 2024

Khoản 2 Điều 14 Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định trình tự cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá được tiến hành như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ: Chị Nguyễn Thị M nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá đến cơ quan có thẩm quyền là Bộ Công Thương.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét hồ sơ của chị M. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Bộ Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do;

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

Bước 3:Lập và lưu giữ Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá. Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá được lập thành 04 bản: 02 bản lưu tại Bộ Công Thương, 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp, 01 bản gửi Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

3. Đơn đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

 

Đơn đề nghị cấp giấy phép được quy định tại phụ lục 10(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương).

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Số:       /...

............., ngày...... tháng....... năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

Kính gửi: Bộ Công Thương

 1. Tên doanh nghiệp: Công ty X
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Quảng Ninh Điện thoại: 096754761 Fax: 61486
 3. Địa điểm sản xuất: Quảng Ninh Điện thoại: 096754761 Fax: 61486
 4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số A cấp ngày a tháng b năm c
 5. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, cụ thể như sau:

- Loại nguyên liệu thuốc lá: sợi thuốc lá

- Năng lực chế biến: 100 tấn nguyên liệu/năm

Công ty X xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

  

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)

4. Một số câu hỏi khác cần được giải đáp

4.1. Thời hạn giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Theo khoản 4 Điều 14 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, thời hạn của giấy phép được quy định như sau: Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá có thời hạn 5 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá trong trường hợp tiếp tục chế biến. Hồ sơ, thủ tục cấp lại được quy định tại Điều 39 của Nghị định này.

4.2. Cơ quan nào có quyền cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, Bộ Công Thương là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá.

5. Dịch vụ xin cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá của công ty luật Ánh Ngọc

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và sự hiểu biết trong lĩnh vực xin giấy phép, dịch vụ xin cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá của Luật Ánh Ngọc sẽ cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ sau đây:

 1. Xem xét yêu cầu: Công ty luật Ánh Ngọc sẽ xem xét yêu cầu của bạn và tiến hành đánh giá về khả năng và tuân thủ các quy định liên quan đến chế biến nguyên liệu thuốc lá. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng công ty của bạn tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh và môi trường.

 2. Chuẩn bị tài liệu: Công ty luật Ánh Ngọc sẽ giúp bạn chuẩn bị tài liệu cần thiết để nộp đơn xin cấp giấy phép. Điều này có thể bao gồm các thông tin về công ty, quy trình chế biến nguyên liệu thuốc lá, hồ sơ nhân viên và các giấy tờ liên quan khác.

 3. Đệ trình đơn xin cấp giấy phép: Sau khi chuẩn bị đầy đủ tài liệu, công ty luật Ánh Ngọc sẽ giúp bạn đệ trình đơn xin cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá cho cơ quan có thẩm quyền.

 4. Theo dõi tiến trình: Công ty luật Ánh Ngọc sẽ theo dõi tiến trình xin cấp giấy phép và giúp bạn làm rõ các yêu cầu hoặc yêu cầu bổ sung từ cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

 5. Hoàn thiện quá trình xin cấp giấy phép: Khi được cấp giấy phép, công ty luật Ánh Ngọc sẽ giúp bạn hoàn thiện quá trình xin cấp giấy phép, bao gồm việc lập kế hoạch sản xuất, tuân thủ các quy định và điều kiện của giấy phép.

Trên đây là thông tin về Trình tự thủ tục cấp giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá cùng một số nội dung khác có liên quan, hy vọng có thể giúp quý khách hiểu biết thêm các quy định của pháp luật. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào xin hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác