Dịch vụ pháp lý về thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản


Dịch vụ pháp lý về thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
Thành lập và quản lý doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là một thách thức mà nhiều doanh nhân tham gia vào lĩnh vực này phải đối mặt. Việc này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường bất động sản, quy định pháp luật liên quan, và khả năng quản lý kinh doanh. Khi quyết định bước vào lĩnh vực này, doanh nhân cần phải xác định rõ mục tiêu kinh doanh, nắm vững xu hướng thị trường, và tìm kiếm cơ hội đầu tư có lợi. Đồng thời, việc xây dựng mạng lưới quan hệ trong ngành, hiểu rõ về các dự án phát triển và khả năng đàm phán là yếu tố quyết định sự thành công của một doanh nghiệp bất động sản.

Trong bài viết này, Luật Ánh Ngọc sẽ cùng Quý khách hàng khám phá những lợi ích và quy trình cần thiết để thành lập một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo đúng quy định của pháp luật.

1. Căn cứ pháp lý

2. Kinh doanh bất động sản là gì?

- Thị trường bất động sản hiện nay có những đặc điểm và xu hướng đáng chú ý. Với nhu cầu thị trường tăng trưởng khá nhanh và ổn định, kết hợp với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, số lượng các nhà đầu tư tiếp xúc và kinh doanh bất động ngày càng lớn. Vì vậy, dịch vụ pháp lý về thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là một trong những sự lựa chọn tối ưu nhất.

- Theo quy định của pháp luật hiện nay, kinh doanh bất động sản được hiểu là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

- Hoạt động kinh doanh bất động sản được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau tương ứng với quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài. Có thể chia thành 02 nhóm:

 • Kinh doanh bất động sản, bao gồm các hoạt động: xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 • Kinh doanh dịch vụ bất động sản, bao gồm các hoạt động: thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.
Kinh doanh bất động sản là gì?
Kinh doanh bất động sản là gì?

 

3. Điều kiện kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản là ngành nghề có điều kiện, vì vậy để đảm bảo môi trường pháp lý kinh doanh, pháp luật kinh doanh bất động  sản quy định cá nhân, tổ chức phải đáp ứng được các điều kiện sau:

* Thứ nhất, về chủ thể 

+ Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Có thể dưới các hình thức (công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty TNHH,..)

+ Hoặc được thành lập hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã.

+ Chủ thể có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

* Thứ hai: Công khai thông tin

Doanh nghiệp/ hợp tác xã phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp: Các thông tin về doanh nghiệp, thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có), thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh.

 • Đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản => công khai thông tin tại trụ sở Ban Quản lý dự án.
 • Đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản => tại sàn giao dịch bất động sản.

+ Lưu ý: Đối với các thông tin đã công khai quy định tại điểm này mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi.

* Thứ ba: Phạm vi hoạt động

Chủ thể chỉ thực hiện kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật, pháp luật còn quy định mức vốn pháp định (vốn chủ sở hữu) đối với nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

4. Các hình thức công ty (doanh nghiệp) bất động sản trong nước

Thành lập công ty bất động sản có ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản trong các phạm vi dưới đây:

+ Dịch vụ môi giới bất động sản. Khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản.

+ Dịch vụ định giá bất động sản. Khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

+ Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

+ Dịch vụ tư vấn bất động sản.

+ Dịch vụ đấu giá bất động sản.

+ Dịch vụ quảng cáo bất động sản.

+ Dịch vụ quản lý bất động sản.

5. Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

 

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

 

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm những gì?

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

         + Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực.

        + Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

 • Quyết định góp vốn, Văn bản cử đại diện theo ủy quyền đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định.
 • Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt (tùy trường hợp cụ thể, Công ty Luật Ánh Ngọc sẽ tư vấn để Quý khách hàng chuẩn bị theo quy định của pháp luật).

* Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, khách hàng tiến hành nộp hồ sơ tới Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố.

- Hình thức: Cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ theo một trong ba cách:

 1. Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 2. Nộp qua bưu điện đến địa chỉ trên;
 3. Nộp online qua qua mạng điện tử qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống bưu chính công ích.

Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Thời gian xử lý: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ => Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ => Cơ quan Đăng kí kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Nếu  từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

* Về nội dung công bố, bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Các thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty: Kinh doanh bất động sản.

* Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Bước 4: Khắc dấu công ty

- Doanh nghiệp được tự chọn mẫu con dấu phù hợp với hoạt động nhưng bắt buộc phải có các thông tin: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

- Thời hạn trong vòng 01 ngày kể từ ngày công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quá trình thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sẽ phải thực hiện thủ tục các bước khá phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, thành thạo về hồ sơ, giấy tờ và thủ tục, Công ty Luật Ánh Ngọc sẽ tư vấn và hỗ trợ và thực hiện đầy đủ các vấn đề cần thiết theo yêu cầu và mong muốn của Quý khách hàng.

6. Xử phạt vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản

Để đảm bảo tính tuân thủ pháp lý và hoạt động quản lý chủ thể kinh doanh của cơ quan nhà nước, pháp luật đã đưa ra những quy định cụ thể về mức xử phạt cụ thể. Cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: 

+ Thứ nhất, kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã mà không thành lập theo quy định hoặc kinh doanh bất động sản mà không đảm bảo đủ số vốn pháp định theo quy định.

+ Thứ hai, không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định.

Bài viết trên đã cung cấp các thông tin về Thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Trong quá trình tham khảo, Quý khách hàng còn gặp các vấn đề thắc mắc cần trao đổi hay muốn Luật sư tư vấn các dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ thông tin chi tiết nhất.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác