Thủ tục thu hồi Giấy phép phòng cháy chữa cháy


Thủ tục thu hồi Giấy phép phòng cháy chữa cháy
Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là một quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền để hủy bỏ hiệu lực và thu hồi giấy xác nhận đã được cấp trước đó cho một tổ chức, công ty hoặc cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Hãy cùng Luật Ánh Ngọc tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

1. Giấy phép phòng cháy chữa cháy là gì

 

Giấy chứng nhận
An toàn phòng cháy chữa cháy

Theo quy định tại Nghị định 136/2020/ND-CP, giấy chứng nhận phòng cháy và chữa cháy là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho đối tượng có đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy cho phép các đối tượng này được làm việc trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Điều này giúp đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo an toàn cho cộng đồng và tài sản.

2. Các trường hợp bị thu hồi Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Theo khoản 2 Điều 46 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định việc Thu hồi Giấy  phòng cháy và chữa cháy trong trường hợp như sau:

Quản lý, sử dụng, thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Sau khi cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, công ty không đảm bảo duy trì các điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thì bị thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ cháy và chữa cháy.

Việc thu hồi phải thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định này. Sau khi thu hồi, cơ quan công an phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh.

Vì vậy, giấy phép hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 • Vi phạm các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy: Tổ chức, công ty, cá nhân không tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan chức năng quy định. Điều này có thể bao gồm việc không tuân thủ các quy định liên quan đến việc sử dụng thiết bị chữa cháy, hệ thống báo cháy, phương pháp phòng cháy và chữa cháy hoặc không tuân thủ các yêu cầu giáo dục và đào tạo nhân viên phòng cháy chữa cháy.
 • Vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy và chữa cháy: Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy và chữa cháy gây nguy hiểm cho cộng đồng hoặc tài sản khác. Điều này có thể bao gồm việc không tuân thủ các quy định liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng vật liệu dễ cháy, không tuân thủ các quy định an toàn trong quá trình vận chuyển và không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và kiểm tra thường xuyên.
 • Cung cấp thông tin sai sự thật, gian lận: Tổ chức, công ty, cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật, lừa đảo khi làm thủ tục xin cấp chứng nhậnđủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp thông tin không chính xác về khả năng phòng cháy, khả năng và thiết bị chữa cháy của một tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân.

3. Thủ tục thu hồi Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

 • Xác định lý do thu hồi Giấy chứng nhận: có thể do vi phạm quy định pháp luật, vi phạm các điều khoản, điều kiện, không tuân thủ yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy hoặc các lý do liên quan khác liên quan đến kinh doanh phòng cháy, chữa cháy.
 • Thu thập thông tin liên quan: Bạn phải thu thập thông tin về hoạt động của công ty, các vi phạm (nếu có), bằng chứng vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Bước 2: Xây dựng nội dung quyết định

 • Chỉ định người ký quyết định: Ghi rõ thẩm quyền hoặc chức danh được ủy quyền ký quyết định thu hồi giấy chứng nhận.
 • Cung cấp thông tin doanh nghiệp rõ ràng: Ghi rõ tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế và các thông tin liên quan.
 • Làm rõ lý do thu hồi: Nêu cụ thể, rõ ràng lý do thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật hoặc các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ chữa cháy và chữa cháy.
 • Thông báo thu hồi: Ghi rõ quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của công ty.
 • Thời hạn và hiệu lực của quyết định: Xác định thời hạn, ngày có hiệu lực của quyết định thu hồi.

Bước 3: Thực hiện thủ tục pháp lý

 • Chuẩn bị các tài liệu liên quan: Thu thập, chuẩn bị các tài liệu vi phạm và các chứng cứ liên quan kèm theo quyết định thu hồi.
 • Thông báo thu hồi: Gửi thông báo về quyết định thu hồi tới công ty và các bên liên quan. 
 • Tiến hành thu hồi giấy chứng nhận: Yêu cầu doanh nghiệp trả lại giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quyết định thu hồi.
 • Cập nhật hồ sơ và thông báo: Cập nhật hồ sơ thành lập công ty và thông báo cho cơ quan chức năng về việc thu hồi.

Bước 4: Theo dõi và xử lý sau thu hồi

 • Giám sát tuân thủ: Giám sát các hoạt động sau thu hồi giấy xác nhận thu hồi để đảm bảo tuân thủ các quyết định.
 •  Xử lý vi phạm: Nếu doanh nghiệp không chấp hành quyết định thu hồi, sẽ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Một số lưu ý khi bị thu hồi Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Người quản lý, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy và thực hiện các công việc sau đây:

 • Trường hợp công ty bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật hoặc ngừng cung cấp dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thì phải nộp lại cơ quan công an nơi đã được phân công trước đó để thu hồi;
 • trường hợp tạm ngừng hoạt động phải thông báo trước bằng văn bản cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền về lý do và thời hạn tạm ngừng hoạt động;
 • Trường hợp mất, hư hỏng giấy phép hoạt động dịch vụ phòng cháy và chữa cháy hoặc trường hợp thay đổi tên, địa điểm, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của công ty đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy phải làm thủ tục đề nghị cấp lại hoặc cấp đổi giấy chứng nhận;
 • Khi có yêu cầu, cung cấp cho cơ quan công an và cơ quan hành chính nhà nước có liên quan giấy chứng nhận ủy quyền thực hiện dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác