Điều kiện được cấp Giấy phép lao động


Điều kiện được cấp Giấy phép lao động
Quá trình hợp tác đa phương giữa nhiều quốc gia đã tạo cơ hội mở rộng thị trường người lao động Việt Nam. Doanh nghiệp, cơ quan chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào các vị trí mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và phải được cấp giấy phép lao động. Để được cấp giấy phép lao động, người lao động phải đáp ứng được những điều kiện gì theo pháp luật hiện hành?

1. Các trường hợp phải xin giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là văn bản pháp lý do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp cho người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam. 

Giấy phép lao động có kích thước A4 gồm 02 trang: Trang 01 màu xanh, trang 02 nền trắng, hoa văn màu xanh, ở giữa có hình ngôi sao ghi đầy đủ thông tin của người lao động nước ngoài. Thời hạn của giấy phép lao động là tối đa 02 năm.

Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể các trường hợp phải xin giấy phép lao động mà chỉ quy định các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Từ đó, có thể suy ra, người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam đều phải xin cấp giấy phép lao động trừ các trường hợp sau đây:

 

Trường hợp phải xin giấy phép
Người lao động phải xin giấy phép lao động trừ khi không thuộc diện cấp phép
 • Là chủ sở hữu, thành viên góp vốn của công ty TNHH, chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quan trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên;
 • Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ;
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp mà các chuyên gia đang ở Việt Nam không xử lý được;
 • Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam;
 • Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.
 • Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
 • Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam;
 • Được cử sang Việt Nam giảng dạy hoặc làm nhà quản lý, giám đốc điều hành tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức liên chính phủ thành lập tại Việt Nam; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia;
 • Tình nguyện viên;
 • Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm;
 • Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết;
 • Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam;
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam;
 • Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương;
 • Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các công việc giảng dạy, nghiên cứu; làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện cấp Giấy phép lao động

Theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Lao động 2019, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép sẽ bị buộc xuất cảnh hoặc trục xuất và người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài không xin giấy phép sẽ bị xử phạt vi phạm. Vậy người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được cấp giấy phép lao động?

Theo quy định của pháp luật, để được cấp giấy phép lao động, người lao động nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện dưới đây:

 • Có quốc tịch nước ngoài;
 • Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam với vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật nếu vị trí đó người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phải đáp ứng các điều kiện về trình độ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, cụ thể:

 

Điều kiện về trình độ, chuyên môn
Điều kiện về trình độ, chuyên môn được quy định cụ thể ở từng vị trí việc làm
 • Đối với vị trí chuyên gia, người lao động nước ngoài phải đáp ứng một trong các điều kiện:
  • Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam;
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam;
  • Làm việc trong trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:
 • Đối với vị trí nhà quản lý, người lao động phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc phải là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức;
 • Đối với vị trí giám đốc điều hành, người lao động phải thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất một lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Đối với vị trí lao động kỹ thuật, người lao động nước ngoài phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
  • Được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam;
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
 • Trường hợp người lao động là nhà cung cấp dịch vụ thì phải làm việc ít nhất từ 24 tháng trở lên trong một doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam và phải đáp ứng các điều kiện tương tự vị trí chuyên gia.
 • Có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;
 • Có văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;
 • Làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau:
  • Thực hiện hợp đồng lao động, các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
  • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
  • Là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hoặc người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại hoặc nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
  • Thực hiện chào bán dịch vụ hoặc tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;
  • Tình nguyện viên hoặc làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
  • Là thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam;

2. Một số câu hỏi thường gặp:

3.1. Thời hạn cấp Giấy phép lao động?

Căn cứ theo Quyết định 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời hạn xin cấp giấy phép lao động là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;

Thời hạn xin cấp lại giấy phép lao động là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Thời hạn xin gia hạn giấy phép lao động là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

3.2. Có được cấp lại Giấy phép lao động không

Theo Điều 12 Nghị định 152/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP), người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động trong các trường hợp sau:

 • Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.
 • Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.
 • Thay đổi một trong các nội dung sau: họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc, đổi tên doanh nghiệp mà không thay đổi mã số doanh nghiệp ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.

4. Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Luật Ánh Ngọc

Với đội ngũ Luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động, Luật Ánh Ngọc tự hào mang đến dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài mong muốn làm việc tại Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động là người nước ngoài.

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ xin cấp giấy phép lao động tại Luật Ánh Ngọc:

 • Dịch vụ pháp lý toàn diện, đầy đủ: Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động của Luật Ánh Ngọc bao gồm các nội dung:
  • Tư vấn điều kiện cấp phép, thẩm quyền cấp phép, các trường hợp phải xin cấp phép hoặc không phải xin cấp giấy phép lao động;
  • Hướng dẫn, tư vấn, soạn thảo hồ sơ xin giấy phép;
  • Hỗ trợ hoặc thay mặt thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động;
  • Tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan đến giấy phép lao động như cấp lại giấy phép, gia hạn giấy phép, thu hồi giấy phép lao động; xử phạt vi phạm liên quan đến giấy phép lao động;
 • Tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại;
 • Dịch vụ tận tâm: Luật Ánh Ngọc cam kết đồng hành cùng quý khách hàng trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục cho đến khi nhận được kết quả theo yêu cầu, mong muốn của quý khách hàng.

 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác